Hvorfor valgte du dette yrket?

– For meg var ikke valget innlysende. Jeg fordypet meg i realfag på videregående. Samtidig var jeg veldig glad i å tegne. Selv hadde jeg ikke tenkt på å bli arkitekt, men en dyktig studieveileder gjorde meg oppmerksom på at mine kreative sider var like sterke som min tekniske interesse – så valget falt på arkitektur.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– A-lab er nok mest kjent for by- og stedsutvikling og vi jobber med prosjekter i hele landet. Masterplanen Barcode og Statoil-bygget på Fornebu er kanskje de mest omtalte prosjektene vi har i porteføljen vår. Da jeg startet for fem år siden var vi kun 35 arkitekter, siden da har vi vokst til over hundre. Selv jobber jeg med ulike faser i prosjekter, alt fra den lekne begynnelsen med idedrodling og skissering, til den mer tekniske avslutningsfasen hvor vi jobber tverrfaglig for å få bygget til å reise seg.

Akkurat nå jobber jeg parallelt med to prosjekter; et bygulvsprosjekt i tidlig fase, og et boligprosjekt som er i byggefase.

I boligprosjektet samarbeider jeg med mange andre fag, som blant annet jobber med bærekonstruksjon, brannsikkerhet, akustikk, elektronikk, ventilasjon, vann og avløp. Vi jobber med hele infrastrukturen til bygget, og i det ligger alt som skal få bygget til å stå og fungere. For meg betyr dette arbeidet stadige befaringer på byggeplassen og mye kontakt med de andre involverte. En gang i uken samles vi tverrfaglig og diskuterer utfordringer vi har. Vi tenker helhetlig, det betyr både estetikk, brukervennlighet, byggeteknikk og sikkerhet. For meg er dette en veldig spennende fase fordi jeg får testet de visjonene jeg har som arkitekt, opp mot virkeligheten.

I bygulvsprosjektet jobber jeg analytisk og strategisk for å utvikle gode byrom på bakkeplan. Dette handler om kvalitetene som du opplever når du går igjennom eller oppholder deg på et sted. Det handler om alt fra de kommersielle tilbudene som kafeer og butikker, til gratistilbudene som grønne lunger, sykkelstier og benken du kan sette deg ned på. Vi må skape steder vi har lyst til å være i, og som beriker samfunnet vårt. Jeg ser pådet som et stort privilegium og ansvar. For å lykkes med dette må jeg kunne leve meg inn i steder som ikke ennå finnes, og bruke gode erfaringer fra mitt eget liv når jeg tegner.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg er utdannet på Aarhus i Danmark. Det var et profesjonsstudium på fem år. Mange velger å legge inn en praksisperiode etter bachelorgraden. Jeg valgte å utdanne meg i Danmark både fordi jeg var eventyrlysten og fordi Danmark har en lang arkitekturhistorie. Det er tre universitet/høyskoler som tilbyr samme type utdanning i Norge. Alle har opptaksprøver og krav til høyt karaktersnitt. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Jeg tror det handler om evnen til å ha en romlig forståelse. Selv om du tegner et todimensjonalt rom, må du kunne se for deg rommet i tredimensjonalt. Dette er selvsagt en ferdighet du kan øve opp, men får du ikke grepet på det, tror jeg det kan bli utfordrende. En strek skal kunne omformes til et sted hvor folk faktisk skal bo og trives. Jeg kan ikke tenke meg en eneste fysisk begrensing for en arkitekt. Alt kan tilpasses på arbeidsplassen.

Hva liker du best med yrket ditt?

– For meg er utvilsomt spennet i oppgavene det aller beste. På en side kan jeg være kreativ og fri i startfasen, og i den andre enden av prosjektet er alt enormt teknisk og satt.

Arkitektur gir en mulighet til dypdykk i det du liker best, og du kan bli veldig god i noe. Finne en spesialitet hvor du føler deg hjemme, eller gjøre som meg, å utfordre flere stadier i et prosjekt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er et yrke uten to streker under svaret. Man har alltid lyst til å yte det lille ekstra for å nå et resultat som er så bra som mulig. Da ender man fort med å jobbe litt for mye.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For meg er det viktig at de jeg jobber med er gode lagspillere. Vi jobber for det meste i team, og når vi samarbeider godt kommer vi både lenger og til et bedre resultat, enn hvis vi hadde kjørt soloshow. I A-lab er vi flinke til å kombinere friske, nye ideer med lang erfaring. Det gir nyskapning og gjennomføringskraft. Premissene i et prosjekt endrer seg også ofte underveis, og da må man være tilpasningsdyktig. Tørre å slippe noen av de ideene man hadde og finne andre muligheter. Samtidig er det å ha en god innlevelsesevne en veldig viktig egenskap. Du må kunne forestille deg hvordan det faktisk er å leve i det du tegner, og forstå hva din strek betyr for dem som skal bruke det. Å kunne se mennesket i det hele er antagelig det aller, aller viktigste.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Arkitektur er mye og man kan bruke det til mye annet enn bare det å tegne steder og bygninger. Jeg har kollegaer som har gått inn i teaterverden og brukt den romlige forståelsen mot scenografi, andre bruker arkitektur mer teoretisk og jobber for eksempel for en byantikvar. Du kan gjøre som meg å jobbe på et stort arkitektkontor. Flere velger å starte for seg selv etter å ha jobbet en stund. Noen jobber med eneboliger, andre med næring – og industribygg eller store offentlige bygninger. Alt som skal bygges krever en arkitekt.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En startlønn varierer i forhold til hvor i landet du bor. I Oslo, den byen med høyest gjennomsnittslønninger for arkitekter, ligger startlønnen et sted mellom 500 000 og 600 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– I Norge er det stor etterspørsel etter arkitekter for tiden. Mange av mine medstudenter i Danmark valgte å flytte til Oslo på grunn av dette. Vi har mye å gjøre så sånn sett er sjansene veldig gode. Det er en konjunkturavhengig bransje og mye kan selvfølgelig forandre seg med dårlige tider. Markedet er dog mer stabilt enn i mange andre land.

 

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Selv hadde jeg ikke tenkt på å bli arkitekt, men en dyktig studieveileder gjorde meg oppmerksom på at mine kreative sider var like sterke som min mere tekniske interesse – så valget falt på arkitektur.
Jeg valgte å utdanne meg i Danmark både fordi jeg var eventyrlysten og fordi Danmark har en lang arkitekturhistorie.  
For meg er utvilsomt spennet i oppgavene det aller beste. På en side kan jeg være kreativ og fri i startfasen, og i den andre enden av prosjektet er alt enormt teknisk og satt.