Nøkkelinformasjon

En ingeniørutdanning kombinerer realfag og teknologifag, og skal gi kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. I utdanningen får du prøvd ut teori i praksis. 

En ingeniør kan arbeide innenfor en rekke bransjer, som for eksempel byggebransjen, energibransjen, teknologibransjen, helsesektoren og mange flere. 

Forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Hvilke ingeniørutdanninger finnes?

Det finnes mange ulike studieretninger innen ingeniørfagene:

Hva er opptakskravet?

Ingeniørutdanningene krever generell studiekompetanse eller realkompetanse. I tillegg kreves det spesielle realfagskombinasjoner. Disse kan variere fra studiested til studiested.

Om du mangler dette, kan du ta forkurs for ingeniører, realfagskurs eller tresemesterordningen.

Dersom du har en yrkesfaglig sluttkompetanse, kan du benytte deg av y-veien.