Nøkkelinformasjon

En ingeniørutdanning kombinerer realfag og teknologifag, og gir kunnskap om samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn.

Ingeniørutdanningen er en praktisk utdanning, som består av mye prosjektarbeid, slik som i det virkelige arbeidslivet.

I starten av utdanningen tar du grunnleggende fag som gir et nødvendig teoretisk grunnlag for videre fordyping.

Utdanningen består av mange fag innen matematikk og fysikk, og du bør ha interesse for teknologi for å ta en ingeniørutdanning.

Det finnes mange ulike fagområder innen ingeniørfag, du kan derfor få tittelen ingeniør innen ulike fagfelt.

Fagområder du kan bli ingeniør innen:

Se også:

Forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Du kan bli ingeniør ved å ta en bachelorgrad i ingeniørfag. For å bli sivilingeniør kan du enten ta en femårig master i teknologi eller bygge på en treårig bachelor i ingeniørfag med en toårig master i teknologi.

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. Sivilingeniører har en bredere kompetanse og dypere forståelse i noen fag. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg.