Nøkkelinformasjon

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger.

For å ta videreutdanning må du ha fullført en bachelor i sykepleie, ha autorisasjon som sykepleier og vanligvis ha jobbet ett til to år som sykepleier. Dette kan du lese mer om på den enkelte videreutdanning.

Det finnes blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid, anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Utdanninger

Viser 119 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Forebyggende arbeid med barn og unge, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Geriatri, gerontologi og faglig ledelse Master og høyere Nord universitet
Global Health – Healthy Relationships, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Helsefaglig utviklingsarbeid - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Helsefremmende arbeid – innpass for tannpleiere med videreutdanning, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Helsefremmende arbeid, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Helseledelse og kvalitetsforbedring, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Helsesykepleie Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Helsesykepleie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Helsesykepleie - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Helsesykepleie - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Intensivsykepleie Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Intensivsykepleie - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Introduksjon til mindfulness - Filosofisk og teoretisk bakgrunn, forskningsgrunnlag og praksis Enkeltemne NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Jordmorfag Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Jordmorfag Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Jordmorfag - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Jordmorfag - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Jordmorfag - masterstudium Master og høyere Universitetet i Stavanger
Kardiologisk sykepleie Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, høyere nivå (761199)
 • Master, klinisk sykepleie, kardiologisk, toårig (761120)
 • Master, klinisk sykepleie (avansert klinisk sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, og operasjonssykepleie), toårig (761119)
 • Master, sykepleie, kreft, toårig (761118)
 • Master, avansert klinisk nyfødtsykepleie, toårig (761117)
 • Master, klinisk sykepleie, diabetes, toårig (761116)
 • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
 • Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig (761114)
 • Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • Master, klinisk sykepleie, operasjon, toårig (761111)
 • Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig (761110)
 • Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • Master, jordmorfag, toårig (761107)
 • Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • Jordmorutdanning, toårig (761105)
 • Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap (761103)
 • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
 • Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering (661901)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnepalliasjon (661134)
 • Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere (661133)
 • Videreutdanning i sykepleie, alvorlige sykdomstilstander (661132)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri (661130)
 • Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661129)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661128)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie (661127)
 • Videreutdanning i sykepleie, dermatologisk sykepleie (661126)
 • Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie (661125)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie (661124)
 • Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring (661123)
 • Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie (661121)
 • Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie (661119)
 • Videreutdanning for jordmødre (661118)
 • Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie (661117)
 • Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert (661116)
 • Videreutdanning i sykepleie, operasjon (661115)
 • Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) (661114)
 • Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering (661113)
 • Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie (661112)
 • Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie (661111)
 • Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg (661110)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661109)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi (661108)
 • Videreutdanning i sykepleie, administrasjon (661107)
 • Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for uhelbredelig syke og døende) (661106)
 • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (661103)
 • Helsesykepleierutdanning (661101)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (769999)
 • Master, gerontologi, toårig (769939)
 • Master, avansert klinisk allmennsykepleie, toårig (761121)
 • Master, klinisk sykepleie med spesialisering, toårig (761122)
 • Master, klinisk sykepleie med spesialisering, toårig (761122)