Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 4. september
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med pasienter med sykdommer i fordøyelsessystemet? Da kan videreutdanning i gastrosykepleie være noe for deg. Spesialkompetansen er et viktig bidrag til bedre mestring og livskvalitet for denne pasientgruppen.

Hvorfor studere gastrosykepleie?

Som gastrosykepleier arbeider du i et bredt fagfelt, som har mange spesialfelt. Det kommer stadig nye behandlingsmetoder og teknologiske nyvinninger, og disse krever spesialisering på ulike nivå i helsetjenesten. 
Dette studiet har som mål å videreutvikle handlingskompetanse innen gastrosykepleie. 

Videreutdanningen gjør deg spesielt godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid.

Mange pasienter opplever at livssituasjonen endrer seg ved sykdom i fordøyelsessystemet. Både operative inngrep eller medisinske tilstander kan føre til at man må ta hensyn til sykdommen. Pasienten trenger forståelse for psykologiske aspekter ved å leve med kronisk og alvorlig sykdom. Gastrosykepleieren må mestre et bredt spekter av ferdigheter, og ha spesialisert og oppdatert kunnskap som kreves ved akutte situasjoner, i palliativ behandling og i rehablitering. Gastrosykepleieren skal også bidra til at pasient og pårørende best kan tilpasse sin situasjon til det sosiale liv.

Hva lærer du ved å studere gastrosykepleie?

Videreutdanning i gastrosykepleie gir deg spesialkompetanse i

  • klinisk arbeid
  • helseledelse
  • pasientsikkerhetsarbeid
  • kvalitetsforbedring
  • helsetjenesteutvikling
  • undervisning og fagutvikling

Målgruppe  

Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen. 

Fleksibel utdanning

Gastrosykepleie inngår i et fleksibelt studietilbud:

Merk at opptak til master og påbygg har søknadsfrist 1. mars. 

Alle utdanninger innen