Fakta

Sted:
Campus Drammen
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 28. august

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

17. november 2023.

Om studiet

Dette studiet er for sykepleiere som arbeider innen spesialisthelsetjenesten og kommunenes helse- og omsorgstjenester, og er utviklet i samarbeid med Norsk Sykepleierforbunds faggruppe for sykepleiere i dermatologi og venerologi.

Slik er studiet

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium over ett år med forelesninger, gruppearbeid, praksis og selvstudier. Undervisningen har et omfang på 20 dager à 6 timer som er organisert i 4 samlinger à 5 dager. Alle samlingsdager har oppmøte fra kl. 09.00 - 15.00.

Samlingsdager*

Samling 1: 11. - 15. september 2023
Samling 2: 13. - 17. november
 2023  
Samling 3: 15 - 19. januar 2024
Samling 4: 11. - 15. mars 2024 

* med forbehold om endringer

 

Opptakskrav

Treårig bachelorutdanning i sykepleie eller tilsvarende og minst ett års relevant praksis. Søkere må være i en relevant arbeidssituasjon under studieforløpet.

keyboard_backspaceSpråkkrav i norsk og engelsk

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 15.02.2023 til 28.08.2023.