Nøkkelinformasjon

Det finnes mange videreutdanninger for deg som jobber i helsesektoren og som ønsker utvidet kompetanse og fordypning.

Du kan velge å fordype deg i områder som eldreomsorg, rehabilitering og veiledning, med flere. Noen av utdanningene handler om ledelse og logistikk. Flere av utdanningene er tverrfaglige.

Se også:

 

Utdanninger

Viser 42 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Arbeid og helse Master og høyere Nord universitet
Demensvennlige fysiske omgivelser, deltid Enkeltemne Universitetet i Sørøst-Norge
Digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester, deltid Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
E-helse Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Ferdigheter i helseledelse Årsstudium og kortere Handelshøyskolen BI
Funksjonshemming og samfunn - master Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Halvårsstudium i Kost og ernæring Årsstudium og kortere Atlantis Medisinske Høgskole
Healthy ageing and rehabilitation Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Helseinnovasjon i praksis Årsstudium og kortere Nord universitet
Helseledelse Master og høyere Universitetet i Bergen
Helsepedagogikk i møte med sjeldne diagnoser Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Helserett Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Årsstudium og kortere Høgskolen i Østfold
Helseøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Karriereveiledning Årsstudium og kortere Høgskolen i Innlandet
Kunst og kultur i helse og omsorg Årsstudium og kortere Nord universitet
Mangfoldskompetanse i helsearbeid - videreutdanning Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk
Master i helsevitenskap - rehabilitering og habilitering Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Mastergrad i helsesykepleie Master og høyere Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Helse-, sosial- og idrettsfag, andre, uspesifiserte, forskerutdanning (869999)
 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Master, rehabilitering, toårig (761904)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669971)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669971)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse (669970)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helseledelse (669967)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helsepsykologi (669965)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, samhandling og samarbeid (669964)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, omsorg ved alvorlig sykdom og død (669963)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, ammeveiledning (669962)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, vold (669961)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, relasjonskompetanse og anvendt atferdsanalyse (669960)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, digital kompetanse (669958)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, katastrofe- og krisehåndtering (669955)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aggresjonsproblematikk (669952)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helselogistikk (669951)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, alternative behandlingsmetoder (669950)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sosialpolitikk (669949)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, bevegelsesvitenskap (669946)
 • Videreutdanning for audiografer, audiologiske emner (669945)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, konflikthåndtering (669944)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, sammensatte funksjonsvansker – multihandikap (669943)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, uspesifisert (669934)
 • Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige (669933)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, helserett (669930)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, aldersdemens (669929)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, habilitering og rehabilitering (669925)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning (669922)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og konsultasjon (669921)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, gruppemetode (669920)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, veiledning og undervisning (669919)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, livssyn og etikk (669916)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, eldreomsorg (669914)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, arbeidsmiljørettet helsevern (669913)
 • Videreutdanning, pleie- og omsorgsfag, trygg legemiddelhåndtering (661901)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, gerontologi (662110)
 • Videreutdanning for sosialsektoren, helsefag (662121)
 • Videreutdanning, terapeutiske fag (665904)
 • Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag (669912)
 • Master, funksjonshemming og samfunn, toårig (762903)
 • Pleie- og omsorgsfag, andre, uspesifiserte, høyere nivå (761999)