Fakta

Sted:
Campus Drammen
Studietype:
Enkeltemne
Studieform: Samlingsbasert
Studiepoeng:
30
Søknadsfrist: 15. mai

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

17. november 2023.

Om studiet

Dette studiet retter seg mot høyskoleutdannede profesjonsgrupper som arbeider innen alderspsykiatri og demensomsorgen i kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende treårig høgskole- eller universitetsutdanning innen helse- og sosialfag. Du må ha ett års relevant praksiserfaring fra demensomsorgen eller alderspsykiatri.

keyboard_backspaceSpråkkrav i norsk og engelsk

Opptaksinformasjon

Studiet er søkbart fra 15.02.2023 til 15.05.2023.