Nøkkelinformasjon

Du lærer å pleie, støtte og veilede mennesker som er syke og skadde, eller som av andre grunner trenger det.

For å bli sykepleier må du ta en treårig bachelorgrad.

Det er mange muligheter for å bygge videre på utdanningen med videreutdanning og spesialisering. Du kan spesialisere deg innen kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie.

Se også:

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
  • Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
  • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
  • Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)