Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Stord
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bergen, høst
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • 47.50 (primær)
 • 50.00 (ordinær)
Studieplasser: 198
Søknadskode (SO): 203050
Førde, høst
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 90
Søknadskode (SO): 203054
Førde, vår
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 56
Søknadskode (SO): 203052
Haugesund, høst
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 125
Søknadskode (SO): 203056
Stord, høst
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 92
Søknadskode (SO): 203053

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

29. november 2023.

Om studiet

Hvorfor studere sykepleie?

Sykepleierutdanningen er praktisk, og du får møte mange ulike mennesker. Det er en bred utdanning, som gir deg mange spennende jobbmuligheter. Behovet for sykepleiere er stort.

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, personer som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg. En sykepleier har ansvar for pasienter og pårørende, skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til å utføre en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

Du kan studere sykepleie ved campus Bergen,Førde,Haugesund og Stord. 

Orker du ikke vente helt til høsten? Start på sykepleie i januar! Du kan søke om studieplass i Førde nå.

En sykepleier

 • tenker og handler raskt.
 • formidler empati, og viser respekt og omsorg.
 • våger å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.
 • har en variert og ofte uforutsigbar hverdag.
 • får mye tillit og stort ansvar.
 • kommuniserer og samarbeider godt med andre.

HVL tilbyr også desentralisert sykepleie over deltid. Passer perfekt for deg som er i jobb, og ønsker å bli sykepleier. 

Studiets oppbygging

Praksis for sykepleiestudenter

I løpet av sykepleieutdanningen møter du pasienter og pårørende når du er ute i praksis. Du får praksisplass knyttet til både kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern.

Praksisstudiene utgjør om lag 50 prosent av studiet, fordelt over de tre studieårene.

Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudier. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremme krav om ny politiattest i løpet av utdanningen. Her kan du lese mer om politiattest. 

Her finner du informasjon om praksis for sykepleie

Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

Innhold i studiet

 • Undervisningen består av forelesninger, formidling fra studenter, medstudentrespons, arbeid i grupper, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid, oppgaveskriving og selvstudium.
 • En del av undervisningen skjer i mindre grupper som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø.
 • Ferdighetstreningen foregår i SimArena. Her får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser på sykepleieprosedyrer og realistiske scenario fra praksis. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter og pårørende når du skal ut i praksis.

Hva koster det å studere sykepleie? 

Som student må du betale en semesteravgift på 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg. 

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger i Norden, Europa, Australia, Canada, Afrika og Cuba. Utvekslingsoppholdet ditt i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, med krav om gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig), og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).

Opptaksinformasjon

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Medisinsk testing og vaksinasjon.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:

 • sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
 • psykisk helse og rus
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner
 • undervisning og veiledning

Lønn: Hva tjener en sykepleier? 

Ifølge Utdanning.no tjener en sykepleier i gjennomsnitt 593 280 kroner. Les mer om lønnsstatistikk for sykepleie på utdanning.no.

Utveksling

Australia | University of Queensland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10607

Belgia | University of Applied Sciences UCLL | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=744

Belgia | ODISEE University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=829

Brasil | University of the Valley of Itajai (UNIVALI) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10269

Canada | York University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=821

Cuba | Holguín Medical School | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=562

Cuba | Bayamo Medical School (Universidad de Ciencias Médicas de Granma) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=651

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College of Northern Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10358

Danmark | University College Lillebælt | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

Finland | Metropolia University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10190

Finland | Seinajoki University of Applied Sciences (Seinajoki UAS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10238

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10244

Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10490

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Finland | Savonia University of Applied Sciences (AMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10299

Frankrike | Regional Institute of Nursing and Social Education (IRFSS), Rhône-Alpes of the French Red Cross | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10259

Italia | University of Bologna | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10217

Italia | University of Padova (UniPd) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10218

Kamerun | NMS Exchange Kamerun | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10598

Madagaskar | Lovasoa Cross-cultural Competence Center | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10559

Portugal | The Polytechnic Institute of Viseu (IPV) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10225

Portugal | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=745

Spania | University of Barcelona | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10223

Spania | University of the Basque Country | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10227

Spania | University of Almeria | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10230

Spania | University of Oviedo | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10236

Spania | University of Murcia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=825

Sverige | Kristianstad University (HKR) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10256

Sverige | University of Borås | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=567

Tanzania | Tanga International Conference Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10512

Tanzania | Muhimbili University of Health and Allied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=371

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=512

Tsjekkia | Charles University in Prague, Third Faculty of Medicine | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10231

Tyskland | Osnabrück University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=553

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

Zambia | Livingstone School of Nursing | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10325

Østerrike | FH Campus Wien University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=796

Alle utdanninger innen