Fakta

Sted:
Førde
Haugesund
Bergen
Stord
Studietype:
Bachelor, 3 år
Oppstart: 15. august
Studiepoeng:
180
Søknadsinformasjon:
Bergen, høst
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2022:
 • 49.30 (primær)
 • 51.70 (ordinær)
Studieplasser: 185
Søknadskode (SO): 203050
Førde, høst
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2022:
 • 38.00 (primær)
 • 36.80 (ordinær)
Studieplasser: 84
Søknadskode (SO): 203054
Førde, vår
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 203052
Haugesund, høst
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2022:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 115
Søknadskode (SO): 203056
Stord, høst
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2022:
 • 35.30 (primær)
 • 37.30 (ordinær)
Studieplasser: 92
Søknadskode (SO): 203053

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

29. november 2022.

Om studiet

Sykepleieryrket er spennende, utfordrende og allsidig. Du må like å ha omsorg for mennesker, være selvstendig og i stand til å ta ledelse i kritiske situasjoner.

Sykepleie med oppstart vår 2023 i Førde kan du søke på nå!

Som sykepleier møter du friske og syke mennesker i ulike livssituasjoner. Det kan være en person som har vært utsatt for en ulykke og trenger akutt hjelp, en arbeidstaker som ønsker å bedre helsen, en person som sliter psykisk eller har fått et rusproblem, en pasient som skal opereres, et barn som har behov for behandling eller en bestefar som trenger pleie og omsorg.

Som sykepleier har du ansvar for pasienter og pårørende, du skal samarbeide med kollegaer i helsevesenet, i tillegg til en rekke praktiske oppgaver og prosedyrer.

Du blir gitt mye tillit og et stort ansvar som sykepleier. Du må kunne formidle empati, vise respekt og omsorg, og kommunisere og samarbeide godt med andre. Arbeidsdagen som sykepleier er variert og ofte uforutsigbar. Du må kunne tenke og handle raskt, og våge å ta ledelse i hektiske og kritiske situasjoner.

Undervisningen er lagt opp med varierte læringsformer som forelesninger, formidling fra studenter, medstudentrespons, arbeid i grupper, ferdighetstrening, simulering, prosjektarbeid, oppgaveskriving og selvstudium.

En del av undervisningen skjer i mindre grupper som gjør det lett å bli kjent med medstudenter og bli en del av et godt studentmiljø.

Ferdighetstreningen foregår i SimArena. Her får du og dine medstudenter trene i trygge omgivelser på sykepleieprosedyrer og realistiske scenario fra praksis. På denne måten blir du godt forberedt til å møte pasienter og pårørende når du skal ut i praksis.

Praksis

I løpet av sykepleieutdanningen møter du pasienter og pårørende når du er ute i praksis. Du får praksisplass knyttet til både kommunehelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern.

Praksisstudiene utgjør om lag 50 prosent av studiet, fordelt over de tre studieårene.

Her finner du informasjon om praksis.

Studiets oppbygging

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i sykepleie kan du søke deg inn på følgende program på HVL:

Utdanningen kvalifiserer også for masterutdanninger ved andre høgskoler og universitet.

Du kan også ta en doktorgrad, som vil kvalifisere deg til arbeid som lektor i høyere utdanning og forsker.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Du kan reise på utveksling i andre eller tredje studieår. Vi samarbeider med sykepleierutdanninger i Norden, Europa, Australia, Canada, Afrika og Cuba. Utvekslingsoppholdet ditt i utlandet blir godkjent som del av studiet ditt.

Opptaksinformasjon

Du bør være vaksinert mot tuberkulose (BCG) før du starter på studiet. https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Medisinsk testing og vaksinasjon.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Behovet for sykepleiere øker. Som sykepleier har du mange spennende jobbmuligheter. Du kan blant annet jobbe innen:

 •  sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie og poliklinikk
 • psykisk helse og rus
 • forebyggende helsearbeid i både offentlig og privat sektor
 • helsesenter og legekontor
 • bedriftshelsetjenesten, ambulansetjenesten og offshore
 • internasjonale hjelpeorganisasjoner
 • undervisning og veiledning

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology (QUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Belgia | University Colleges Leuven-Limburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10282

Belgia | University of Applied Sciences UCLL | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=744

Belgia | ODISEE University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=829

Brasil | University og the Valley of Itajai (UNIVALI) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10269

Canada | York University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=821

Cuba | Holguín Medical School | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=562

Cuba | Bayamo Medical School (Universidad de Ciencias Médicas de Granma) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=651

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College of Northern Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10358

Danmark | University College Lillebælt | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10450

Finland | Metropolia University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10190

Finland | Seinajoki University of Applied Sciences (Seinajoki UAS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10238

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10244

Finland | South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10490

Finland | Arcada University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=738

Frankrike | Regional Institute of Nursing and Social Education (IRFSS), Rhône-Alpes of the French Red Cross | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10259

Italia | University of Bologna | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10217

Italia | University of Padova (UniPd) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10218

Kamerun | NMS Exchange Kamerun | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10598

Madagaskar | Lovasoa Cross-cultural Competence Center | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10559

Portugal | The Polytechnic Institute of Viseu (IPV) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10225

Portugal | Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=745

Spania | University of Barcelona | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10223

Spania | University of the Basque Country | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10227

Spania | University of Almeria | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10230

Spania | University of Oviedo | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10236

Spania | University of Murcia | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=825

Sverige | Kristianstad University (HKR) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10256

Sverige | University of Borås | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=567

Tanzania | Tanga International Conference Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10512

Tanzania | St. Joseph Hospital | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10527

Tanzania | Muhimbili University of Health and Allied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=371

Tanzania | Kilimanjaro Christian Medical Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=512

Tsjekkia | Charles University in Prague, Third Faculty of Medicine | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10231

Tyskland | Osnabrück University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=553

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

Zambia | Livingstone School of Nursing | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10325

Alle utdanninger innen