Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

17. november 2023.

Om studiet

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS, er for deg som har fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS og som ønsker autorisasjon som sykepleier i Norge. Studiet er samlings- og campusbasert, inkluderer praksis og går over 1,5 år.

Etter fullført utdanning og innvilget autorisasjon kan du arbeide som sykepleier i alle deler av helsetjenesten. Utdanningen kvalifiserer videre til opptak ved en rekke master- og videreutdanninger som jordmorfag, intensivsykepleie og helsesykepleie.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen