Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 210
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 224050

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du glad i å samarbeide med og hjelpe mennesker? Liker du variasjon og utfordringer og ønsker å være sikret en trygg og meningsfylt jobb?

Sykepleie handler om å møte mennesker i ulike stadier av helse; mennesker som trenger hjelp og støtte til å mestre helseutfordringer, sykdom og å ivareta sine grunnleggende behov. Viktige temaer i utdanningen er også kommunikasjon, samarbeid og omsorg.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Alle utdanninger innen