Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: NO3MA3
Poenggrenser 2022:
  • 36.70 (primær)
  • 43.30 (ordinær)
Studieplasser: 210
Søknadskode (SO): 224050

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Er du glad i å samarbeide med og hjelpe mennesker? Liker du variasjon og utfordringer og ønsker å være sikret en trygg og meningsfylt jobb?

Sykepleie handler om å møte mennesker i ulike stadier av helse; mennesker som trenger hjelp og støtte til å mestre helseutfordringer, sykdom og å ivareta sine grunnleggende behov. Viktige temaer i utdanningen er også kommunikasjon, samarbeid og omsorg.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i sykepleie

Alle utdanninger innen