Nøkkelinformasjon

Fagretningen Elektro skal gi studenten kompetanse til å planlegge, gjenomføre og kvalitetssikre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor elektronikkproduksjon, automatiserte systemer i industri og bygg eller elkraftssystemer.

Gjennom utdanningen får innføring i kommunikasjon og bruk av digitale verktøy. Du lærer også å beherske moderne databaserte systemer og verktøy for å styre økonomi og administrasjon. 

Utdanningene er i tråd med de krav myndighetene setter til enhver tid, både når det gjelder vurdering av teknisk kvalitet, HMS og økonomi knyttet til elektroteknisk virksomhet.

Fagretningen omfatter fordypningene:

 • Automatisering
 • Elektronikk
 • Elkraft

Utdanninger

Viser 5 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Automatisering Høyere fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Elektronikk Høyere fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Elkraft Høyere fagskolegrad Trøndelag høyere yrkesfagskole
Elkraft, deltid Høyere fagskolegrad Fagskolen Oslo
Elkraft, heltid Høyere fagskolegrad Fagskolen Oslo

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, energitekniker, halvårig (555136)
 • Fagskoleutdanning, datasenter infrastrukturteknikk, toårig (555134)
 • Fagskoleutdanning, elektrotekniker, halvårig (555133)
 • Fagskoleutdanning, elektronikk, toårig (555119)
 • Fagskoleutdanning, elkraft, toårig (555118)
 • Fagskoleutdanning, automatisering, toårig (555117)
 • Fagskoleutdanning, industriell digitalisert automatisering, halvårig (555905)
 • Fagskoleutdanning, fagtekniker digitalisering og automasjon, halvårig (555902)

Relevante yrker