Beskrivelse

Utdanningene er fordypninger i bygg og anlegg. Fordypningen bygg gir opplæring i ­forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Bygg og treteknikk er spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg og byfornyelse.

Som fagskoletekniker i bygg vil du kunne beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Se også:

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger, eller søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger, eller søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Varighet

2 år heltid, 3 år deltid, 3 år nettstøttet

Varighet

2 år heltid, 3 år deltid, 3 år nettstøttet


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557128 - Fagskoleutdanning, treindustriens bedriftsskole, ettårig
 • 557121 - Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, toårig
 • 557119 - Fagskoleutdanning, bygg, toårig
 • 557999 - Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 557199 - Bygg og anlegg, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 557129 - Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig
 • 557130 - Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig
 • 557125 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig
 • 557110 - Fagskoleutdanning, bygg
 • 557112 - Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk
 • 557136 - Fagskoleutdanning, bygningssakyndig for tilstandsanalyser, toårig
 • 557114 - Fagskoleutdanning, bygningsteknisk tegning
 • 557137 - Fagskoleutdanning, digital bygningsmodellering, 5 studiepoeng
 • 557135 - Fagskoleutdanning, faglig ledelse – byggfag, halvårig
 • 557115 - Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold
 • 557127 - Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig
 • 557122 - Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, toårig
 • 557142 - Fagskoleutdanning, fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, ettårig
 • 557131 - Fagskoleutdanning, fuktteknikk, ettårig
 • 557146 - Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen, halvårig
 • 557151 - Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri
 • 557133 - Fagskoleutdanning, klassisk bygningshåndverk og restaurering, ettårig
 • 557139 - Fagskoleutdanning, prosjekt-/anleggsledelse for fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, 10 studiepoeng
 • 557145 - Fagskoleutdanning, prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen, halvårig
 • 557149 - Fagskoleutdanning, serviceteknikk i smarte bygg, 20 studiepoeng
 • 557116 - Fagskoleutdanning, stillas
 • 557124 - Fagskoleutdanning, stillas, toårig
 • 557138 - Fagskoleutdanning, treets materialegenskaper, 5 studiepoeng
 • 557101 - Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen
 • 557107 - Teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg, toårig
 • 557103 - Teknisk fagskole, linje for husbyggingsteknikk
 • 557104 - Teknisk fagskole, linje for planlegging og drift (bygg og anlegg)
 • 557106 - Teknisk fagskole, linje for treteknikk

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557128 - Fagskoleutdanning, treindustriens bedriftsskole, ettårig
 • 557121 - Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, toårig
 • 557119 - Fagskoleutdanning, bygg, toårig
 • 557999 - Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning
 • 557199 - Bygg og anlegg, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 557129 - Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig
 • 557130 - Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig
 • 557125 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig
 • 557110 - Fagskoleutdanning, bygg
 • 557112 - Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk
 • 557136 - Fagskoleutdanning, bygningssakyndig for tilstandsanalyser, toårig
 • 557114 - Fagskoleutdanning, bygningsteknisk tegning
 • 557137 - Fagskoleutdanning, digital bygningsmodellering, 5 studiepoeng
 • 557135 - Fagskoleutdanning, faglig ledelse – byggfag, halvårig
 • 557115 - Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold
 • 557127 - Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig
 • 557122 - Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, toårig
 • 557142 - Fagskoleutdanning, fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, ettårig
 • 557131 - Fagskoleutdanning, fuktteknikk, ettårig
 • 557146 - Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen, halvårig
 • 557151 - Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri
 • 557133 - Fagskoleutdanning, klassisk bygningshåndverk og restaurering, ettårig
 • 557139 - Fagskoleutdanning, prosjekt-/anleggsledelse for fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, 10 studiepoeng
 • 557145 - Fagskoleutdanning, prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen, halvårig
 • 557149 - Fagskoleutdanning, serviceteknikk i smarte bygg, 20 studiepoeng
 • 557116 - Fagskoleutdanning, stillas
 • 557124 - Fagskoleutdanning, stillas, toårig
 • 557138 - Fagskoleutdanning, treets materialegenskaper, 5 studiepoeng
 • 557101 - Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen
 • 557107 - Teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg, toårig
 • 557103 - Teknisk fagskole, linje for husbyggingsteknikk
 • 557104 - Teknisk fagskole, linje for planlegging og drift (bygg og anlegg)
 • 557106 - Teknisk fagskole, linje for treteknikk

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, treindustriens bedriftsskole, ettårig (557128)
 • Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk, toårig (557121)
 • Fagskoleutdanning, bygg, toårig (557119)
 • Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (557999)
 • Bygg og anlegg, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (557199)
 • Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig (557129)
 • Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig (557130)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig (557125)
 • Fagskoleutdanning, bygg (557110)
 • Fagskoleutdanning, bygg og treteknikk (557112)
 • Fagskoleutdanning, bygningssakyndig for tilstandsanalyser, toårig (557136)
 • Fagskoleutdanning, bygningsteknisk tegning (557114)
 • Fagskoleutdanning, digital bygningsmodellering, 5 studiepoeng (557137)
 • Fagskoleutdanning, faglig ledelse – byggfag, halvårig (557135)
 • Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold (557115)
 • Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, ettårig (557127)
 • Fagskoleutdanning, forvaltning, drift og vedlikehold, toårig (557122)
 • Fagskoleutdanning, fremtidsbygg – sirkulærøkonomi, teknologi og entreprenørskap, ettårig (557142)
 • Fagskoleutdanning, fuktteknikk, ettårig (557131)
 • Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen, halvårig (557146)
 • Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen, halvårig (557146)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri (557151)
 • Fagskoleutdanning, innovasjon og intraprenørskap bygg og industri (557151)
 • Fagskoleutdanning, klassisk bygningshåndverk og restaurering, ettårig (557133)
 • Fagskoleutdanning, prosjekt-/anleggsledelse for fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, 10 studiepoeng (557139)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen, halvårig (557145)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen, halvårig (557145)
 • Fagskoleutdanning, serviceteknikk i smarte bygg, 20 studiepoeng (557149)
 • Fagskoleutdanning, serviceteknikk i smarte bygg, 20 studiepoeng (557149)
 • Fagskoleutdanning, stillas (557116)
 • Fagskoleutdanning, stillas, toårig (557124)
 • Fagskoleutdanning, treets materialegenskaper, 5 studiepoeng (557138)
 • Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen (557101)
 • Teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg, toårig (557107)
 • Teknisk fagskole, linje for husbyggingsteknikk (557103)
 • Teknisk fagskole, linje for planlegging og drift (bygg og anlegg) (557104)
 • Teknisk fagskole, linje for treteknikk (557106)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.