Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Nordnes

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-BYG0002

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-13

Om studiet

Byggebransjen er ein stor og viktig samfunnsmessig bransje. Utviklinga innan bygg skjer i høgt tempo. Næringslivet har med andre ord stadig behov for nye fagskoleingeniørar som kan berekne, planleggje og koordinere. Dette er ei spennande utdanning innanfor eit fagområde som samfunnet og næringslivet har stor behov for. Tilbodet er på Fagskolen i Hordaland sin studiestad Nordnes.

Som fagskuleingeniør innan bygg kommer du til å jobbe med produksjon, innkjøp og personressursar. Dei viktigaste arbeidsområda for ein fagskuleingeniør er hovudsakeleg innan entreprenørverksemd, kommunalteknikk og eigne bedrifter. Etter fullført studium er ein kvalifisert for stillingar som byggleiar, konstruktør, oppsynsmann og kontrollør, kommuneteknikar, faglærar eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også brukas i en Bachelorgrad ved enkelte høgskular.

 

Undervisningsopplegg

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarar til 2 år på fulltid.

Opptakskrav

Det generelle grunnlag for opptak er:
> fullført og greidd vidaregåande opplæring med relevant fagbrev / sveinebrev,
eller
realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde, i tillegg til kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram. Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass.

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

Liste over relevante fagbrev finn du på nettsidane våre.

Opptaksinformasjon

Du søkjer studieplass på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Som fagskoleingeniør med fordjuping i bygg kommer du til å jobbe med produksjon, innkjøp og personressursar. Dei viktigaste arbeidsområda for ein fagskoleingeniør er hovudsakeleg innan entreprenørverksemd, kommunalteknikk og eigne bedrifter. Etter fullført studium er ein kvalifisert for stillingar som byggleiar, konstruktør, oppsynsmann og kontrollør, kommuneteknikar, faglærar eller til å starte eiga bedrift. Fullført studium kan også brukas i en Bachelorgrad ved enkelte høgskolar.

Alle utdanninger innen