Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-INF-BIM0009

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

20733-17

Om studiet

Et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over 2 år. I tillegg til nettundervisning gjennomføres det fysiske samlinger ved skolen i Tromsø.

BIM - Tekniker Konstruksjon ved Fagskolen i Nord er et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over to år, studiet har inntil fem ukesamlinger pr. skoleår. Utdanningen passer for deg som har både interesse for digitale verktøy og har fagbrev, eller har høyere utdanning innen bygg eller for deg med lengre praksis innen fagområdet bygg.

BIM Konstruksjon gir kompetanse som digital tekniker og koordinator i byggeprosesser. Du tilegner deg kompetanse innen digital 3D-modellering og kvalitetssikring av digitale bygningsmodeller for entreprenør-, rådgiver-, konsulent- og arkitektbransjen.

Ikke minst får du kontakt med andre studenter innen byggfaget og kan bygge verdifulle relasjoner gjennom utdanningen.

Opptakskrav

For å kunne bli tatt opp til studiet må minst et av følgende kriterier være oppfylt.

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev

2. Godkjent realkompetansevurdering

3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen første semester.

 

Relevante fag- eller svennebrev:

Byggdrifterfaget, betongfaget, glassfaget, industrimalerfaget, isolatørfaget, limtreproduksjonsfaget, malerfaget, murerfaget, stillasbyggerfaget, tak- og membrantekkerfaget, trevare- og bygginnredningsfaget, trelastfaget, tømrerfaget.

Alle utdanninger innen