Nøkkelinformasjon

Logo Fagskulen Vestland
Logo Fagskulen Vestland

Lærested

Studiested

Førde

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-BYG0011

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20084-39

Om studiet

Fordjupingsområdet bygg gjev deg opplæring i BIM, bygningsfysikk, byggeplassleiing, landmåling, tre-, betong- og stålteknologi og FDV. Du lærer å utarbeide anbod, og får kunnskap om lover og regelverk for bygg- og anleggsbransjen.

Undervisningsopplegg

Utdanninga passar spesielt godt for deg som har gått bygg eller anleggslinje på vidaregåande, (tidlegare yrkesskulen), deg som har arbeidd innanfor ulike byggfag og som no ynskjer meir formell kompetanse og deg som har leiarambisjonar.

Det er stort underskot på denne typen arbeidskraft. Etterspurnaden etter folk med teknisk bakgrunn frå fagskule er stor og er forventa å auke ytterlegare dei nærmaste åra.

Utdanningstilbod  

Dette studiet er samlingsbasert over tre år.

 

Gjennomføring av utdanninga

Studiet er basert på klasseromsundervisning, laboratorieøvingar, innleveringsoppgåver, prøvar/testar, bruk av dataverktøy, sjølvstudium, prosjekt og utplassering. Det er spesifiserte arbeidskrav i alle emne som må oppfyllast i samsvar med studieplanen.

Opptakskrav

  1. Fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev/sveinebrev
  2. Realkompetanse
  3. Søkjarar som kan dokumentere at de skal gjennomføre relevant fagbrev/sveinebrev etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Kvalifikasjon/tittel

Fagskuleingeniør.

Alle utdanninger innen