Beskrivelse

Du lærer om kommunikasjon, konstruksjon, ledelse, kontrakter, anbudsprosesser og annet du trenger for å jobbe innen anleggs - og prosjektledelse. 

Se også:

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Opptakskrav

Fullført og bestått fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve. Opptakskrav kan variere, se det enkelte lærested for mer informasjon.

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.

Varighet

To år på heltid. Deltidstilbud og nettbaserte tilbud kan tilbys over to, tre, eller fire år.


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557108 - Fagskoleutdanning, anlegg
 • 557126 - Fagskoleutdanning, anlegg og bergverk, toårig
 • 557117 - Fagskoleutdanning, anlegg, toårig
 • 557140 - Fagskoleutdanning, anleggsledelse, halvårig
 • 557109 - Fagskoleutdanning, bergteknikk
 • 557118 - Fagskoleutdanning, bergteknikk, toårig
 • 557199 - Bygg og anlegg, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 557146 - Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen, halvårig
 • 557141 - Fagskoleutdanning, ledelse i maskinentreprenørfaget, 1½-årig
 • 557139 - Fagskoleutdanning, prosjekt-/anleggsledelse for fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, 10 studiepoeng
 • 557145 - Fagskoleutdanning, prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen, halvårig
 • 557144 - Fagskoleutdanning, prosjektledelse i maskinentreprenørfaget, halvårig
 • 557101 - Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen
 • 557102 - Teknisk fagskole, linje for anleggsteknikk
 • 557107 - Teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557108 - Fagskoleutdanning, anlegg
 • 557126 - Fagskoleutdanning, anlegg og bergverk, toårig
 • 557117 - Fagskoleutdanning, anlegg, toårig
 • 557140 - Fagskoleutdanning, anleggsledelse, halvårig
 • 557109 - Fagskoleutdanning, bergteknikk
 • 557118 - Fagskoleutdanning, bergteknikk, toårig
 • 557199 - Bygg og anlegg, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning
 • 557146 - Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen, halvårig
 • 557141 - Fagskoleutdanning, ledelse i maskinentreprenørfaget, 1½-årig
 • 557139 - Fagskoleutdanning, prosjekt-/anleggsledelse for fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, 10 studiepoeng
 • 557145 - Fagskoleutdanning, prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen, halvårig
 • 557144 - Fagskoleutdanning, prosjektledelse i maskinentreprenørfaget, halvårig
 • 557101 - Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen
 • 557102 - Teknisk fagskole, linje for anleggsteknikk
 • 557107 - Teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, anlegg (557108)
 • Fagskoleutdanning, anlegg og bergverk, toårig (557126)
 • Fagskoleutdanning, anlegg, toårig (557117)
 • Fagskoleutdanning, anleggsledelse, halvårig (557140)
 • Fagskoleutdanning, bergteknikk (557109)
 • Fagskoleutdanning, bergteknikk, toårig (557118)
 • Bygg og anlegg, uspesifisert, påbygging til videregående utdanning (557199)
 • Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen, halvårig (557146)
 • Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen, halvårig (557146)
 • Fagskoleutdanning, ledelse i maskinentreprenørfaget, 1½-årig (557141)
 • Fagskoleutdanning, prosjekt-/anleggsledelse for fagarbeidere i bygg- og anleggsbransjen, 10 studiepoeng (557139)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen, halvårig (557145)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse for bygg- og anleggsbransjen, halvårig (557145)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse i maskinentreprenørfaget, halvårig (557144)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse i maskinentreprenørfaget, halvårig (557144)
 • Teknisk fagskole, anleggs- og husbyggingslinjen (557101)
 • Teknisk fagskole, linje for anleggsteknikk (557102)
 • Teknisk fagskole, linje for bygg og anlegg, toårig (557107)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.