Beskrivelse

KEM er en fordypning innen bygg og anlegg. Utdanningen gir opplæring i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT og prosjekt­gjennom­føring.

Med denne utdanningen er du godt kvalifisert til stillinger innen prosjektering, ­beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.

Se også:

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger eller søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen.

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller minst 5 års relevant praksis med realkompetanse i felles allmenne fag i yrkesfaglige studieretninger eller søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen.

Varighet

2 år heltid, 4 år deltid, 4 år nettstøttet

Varighet

2 år heltid, 4 år deltid, 4 år nettstøttet


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557120 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig
 • 557111 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø
 • 555126 - Fagskoleutdanning, energi- og varmepumpeteknikk, ettårig
 • 555114 - Fagskoleutdanning, energiledelse
 • 555120 - Fagskoleutdanning, energiledelse, toårig
 • 555112 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk
 • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig
 • 557105 - Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557120 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig
 • 557111 - Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø
 • 555126 - Fagskoleutdanning, energi- og varmepumpeteknikk, ettårig
 • 555114 - Fagskoleutdanning, energiledelse
 • 555120 - Fagskoleutdanning, energiledelse, toårig
 • 555112 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk
 • 555121 - Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig
 • 557105 - Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (KEM), toårig (557120)
 • Fagskoleutdanning, klima, energi og miljø (557111)
 • Fagskoleutdanning, energi- og varmepumpeteknikk, ettårig (555126)
 • Fagskoleutdanning, energiledelse (555114)
 • Fagskoleutdanning, energiledelse, toårig (555120)
 • Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk (555112)
 • Fagskoleutdanning, kulde- og varmepumpeteknikk, toårig (555121)
 • Teknisk fagskole, linje for VVS-teknikk (557105)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.