Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

30000

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Moelv, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

8

Opptakskrav

F-LHB-AGA0001

Studiested

Moelv

Antall studieplasser

7

Søknadskode (SO)

20405-16

Moelv, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-AGA0001

Studiested

Moelv

Antall studieplasser

8

Søknadskode (SO)

20405-15

Om studiet

Dette studiet har ikke oppstart i 2024. Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere. Anleggsgartnertekniker er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse som anleggsgartner og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde.

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker ved Norges grønne fagskole – Vea

Siden første studiestart på Vea i 2010, er det gjort mindre endringer i innholdet i studiet for å gi best mulig læringsutbytte til studentene. De siste års utvikling i bransjen og samfunnet generelt, med blant annet både et teknologisk og grønt skifte, ser vi behov for å gjøre en større omstrukturering.

Vi ønsker å gjøre studiet mer fleksibelt ved å gjøre det nettstøttet med samlinger og dele det inn i ulike moduler som moderniseres og endres i tråd med de endringer vi ser i bransjen.

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker vil bli på totalt 120 studiepoeng.

Det skal fortsatt være et helhetlig og komplett studium for videreutdanning av anleggsgartnere som ønsker en høyere yrkesfaglig kompetanse.

Målsettingen er at vi skal tilby ett komplett studium på lik linje med andre tilbud som finnes innenfor andre håndverksfag. Vi ønsker å sikre kravene til bransjegodkjenninger og sertifiseringer som anleggsgartnere har behov for. Som for eksempel Mesterbrev og sentral godkjenning.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Undervisningsopplegg

To-årig fagskolestudium på heltid

Kan også tas som 4-årig studium på deltid.

Alt er nettbasert med samlinger. Samlingene går over 3 dager på Vea.

 

Opptakskrav

Anleggsgartner med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse.

Husk å legge ved attester, vitnemål og annen relevant dokumentasjon

Opptaksinformasjon

Søknadskjema er elektronisk og ligger på Samordnet opptak.

Kvalifikasjon/tittel

Anleggsgartnertekniker

Alle utdanninger innen