Beskrivelse

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen bygg og anlegg (BIM og DAK). Du lærer å modellere bygningskonstruksjoner og tekniske anlegg i 3D-modelleringsprogram.

Studentene høster bl.a. plantegninger, snittegninger, fasadetegninger, mengder og 3D-visualisering av modellen. Ulike modeller basert på ulike modelleringsprogrammer sammenlignes i en modellsjekker.

Opptakskrav

Fag/svennebrev i byggfaglige utdanninger. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. 

Opptakskrav

Fag/svennebrev i byggfaglige utdanninger. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning. 

Varighet

1 år heltid, 2 år deltid

Varighet

1 år heltid, 2 år deltid


Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557130 - Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig
 • 557129 - Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig
 • 557125 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig
 • 557114 - Fagskoleutdanning, bygningsteknisk tegning
 • 555226 - Fagskoleutdanning, teknisk design med DAK, ettårig
 • 554204 - Fagskoleutdanning, BIM fordypning anlegg, ettårig
 • 554203 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, anlegg infrastruktur, ettårig
 • 554202 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, konstruksjon, ettårig
 • 554201 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, installasjon, ettårig
 • 5542 - Informasjonsmodellering

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 557130 - Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig
 • 557129 - Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig
 • 557125 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig
 • 557114 - Fagskoleutdanning, bygningsteknisk tegning
 • 555226 - Fagskoleutdanning, teknisk design med DAK, ettårig
 • 554204 - Fagskoleutdanning, BIM fordypning anlegg, ettårig
 • 554203 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, anlegg infrastruktur, ettårig
 • 554202 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, konstruksjon, ettårig
 • 554201 - Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, installasjon, ettårig
 • 5542 - Informasjonsmodellering

Finn yrker


Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fagskoleutdanning, BIM konstruksjon, ettårig (557130)
 • Fagskoleutdanning, BIM installasjon, ettårig (557129)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, ettårig (557125)
 • Fagskoleutdanning, bygningsteknisk tegning (557114)
 • Fagskoleutdanning, teknisk design med DAK, ettårig (555226)
 • Fagskoleutdanning, BIM fordypning anlegg, ettårig (554204)
 • Fagskoleutdanning, BIM fordypning anlegg, ettårig (554204)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, anlegg infrastruktur, ettårig (554203)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, konstruksjon, ettårig (554202)
 • Fagskoleutdanning, BIM-tekniker, installasjon, ettårig (554201)
 • Informasjonsmodellering (5542)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.