Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Grimstad

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

Gratis*

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-BYG0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20417-14

Om studiet

Utviklingen innen fagområdet skjer i høyt tempo, med økende fokus på bærekraft og digitalisering. Samfunnet og næringslivet har stadig behov for nye fagskoleingeniører innenfor denne studieretningen.

Fagskoleutdanning i bygg er praktisk og yrkesrettet, og gir deg kompetanse som er direkte relevant for arbeidslivet. Du vil lære å bruke verktøy og teknikker som er i bruk i bransjen i dag. Fagskoleutdanningen gir ferdigheter til å løse komplekse problemer og ta beslutninger, og få erfaring med samarbeid og kommunikasjon i en arbeidssituasjon.

Byggsektoren har en stor påvirkning på miljøet, og det er behov for å utvikle byggverk og infrastruktur som er mer bærekraftige. En utdanning i bygg kan gi deg kunnskap og ferdigheter til å bidra til dette arbeidet.

 

Undervisningsopplegg

Du lærer å tegne, beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggprosjekt, enten det gjelder nye bygg eller restaurering av gamle byggverk.

Aktuelle tema i utdanningen:

 • Tekniske installasjoner i bygg
 • Energi- og miljøeffektive bygg og anlegg
 • Dokumentasjonsforståelse og tegning, 3D og BIM
 • Materialteknologi
 • Geomatikk / landmåling
 • Søknadsprosedyrer
 • Anbud, kalkulasjon og kontraktsrett
 • Kvalitetsstyring og HMS
 • Dimensjonering av betong, tre- og stålkonstruksjoner
 • Bygningsfysikk
 • Bygningsproduksjon/ byggeplassledelse
 • Mekanikk og konstruksjonslære
 • Anleggsdrift
 • FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)
 • Ledelse-, økonomi og markedsføring

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for bygg, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som tømrer, betongfagarbeider, anleggsmaskinfører eller tilsvarende.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Karrieremuligheter

Utdanningen innen bygg kvalifiserer blant annet til arbeid innen byggesaksbehandling, prosjektledelse, bygg og anleggsledelse, eiendomsforvaltning, konsulentvirksomhet, salg, tegning- og prosjekteringsarbeid eller selvstendig virksomhet.

Gjennom studiet skal studentene utvikles til å bli reflekterte yrkesutøvere, få et grunnlag for livslang læring og være rustet for kontinuerlig omstilling i arbeidslivet.

Alle utdanninger innen