Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-INF-BIM0010

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

20733-16

Om studiet

Et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over 2 år. I tillegg til nettundervisning gjennomføres det fysiske samlinger ved skolen i Tromsø.

BIM-tekniker Installasjon ved Fagskolen i Nord er et nettbasert deltidsstudium der 60 studiepoeng er fordelt over to år, studiet har inntil fem ukesamlinger pr. skoleår. Utdanningen passer for deg som har både interesse for digitale verktøy og har fagbrev, eller har høyere utdanning innen tekniske fag eller for deg med lengre praksis innen fagområder for tekniske installasjoner i bygg.

BIM Installasjon gir kompetanse som digital tekniker og koordinator i byggeprosesser. Du tilegner deg kompetanse innen digital 3D-modellering og kvalitetssikring av tekniske installasjoner i digitale bygningsmodeller for entreprenør-, rådgiver-, konsulent- og arkitektbransjen.

Undervisningsopplegg

Studiet har inntil fem ukesamlinger pr. skoleår.

Opptaksinformasjon

For å kunne bli tatt opp til studiet må minst et av følgende kriterier være oppfylt.

1. Fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev

2. Godkjent realkompetansevurdering

3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen første semester.

 

Relevante fag- eller svennebrev:

Automatikerfaget, Elektrikerfaget, Rørleggerfaget, Blikkenslagerfaget, Energimontørfaget, Heismontørfaget, Kulde og varmepumpemontørfaget, Maritim elektriker, Telekommunikasjonsmontørfaget, Tavlemontørfaget, og elektrikerfaget.

Alle utdanninger innen