Nøkkelinformasjon

Sykepleiere kan ta videreutdanning og spesialisere seg innen mange ulike retninger. Videreutdanningene stiller krav til fullført grunnutdanning, autorisasjon som sykepleier og praksis med direkte utøvelse av sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. 

Ved ulike universitetet og høgskoler tilbys blant annet videreutdanninger innen psykisk helsearbeid,  anestesi-, operasjons-, intensiv-, barne- og kreftsykepleie.

Jordmor- og helsesykepleierutdanning er også spesialiseringer som tas som videreutdanning for sykepleiere.

Utdanninger

Det finnes 76 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Intensivsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompletterande utdanning for sjukepleiarar med utdanning frå land utanfor EU/EØS
Årsstudium Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Kreftsykepleie - videreutdanning Lavere nivå Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk allmennsykepleie Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie (allmennsykepleie eller intensivsykepleie) Master, 2 år Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helse- og sosialfag - Kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper Master, 2 år Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - Helsesykepleie Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - klinisk forskning og fagutvikling, sykepleie Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - Kreftsykepleie Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Anestesisjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Barnesjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Diabetessjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesjukepleier Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Intensivsjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Kardiologisk sjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Operasjonssjukepleie Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sjukepleie - kliniske spesialitetar Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i spesialsykepleie Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i klinisk sykepleie Master, 2 år VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom, heltid (120 studiepoeng) Master, 2 år Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterstudium i klinisk sykepleie – Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng) Erfaringsbasert master Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie - videreutdanning Høyere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Operasjonssykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Lavere nivå Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ behandling, omsorg og pleie 1 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Palliativ behandling, omsorg og pleie 2 Høyere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Sammensatte helsetilstander, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Sjukepleie - kliniske spesialitetar Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialsykepleie - mastergrad Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Stråling i diagnostikk og behandling, deltid Erfaringsbasert master Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Sykepleie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i gerontologisk sykepleie Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Høyere nivå VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie - deltid Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i nefrologisk sykepleie Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie - deltid Høyere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg Høyere nivå Lovisenberg diakonale høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ sykepleie Årsstudium VID vitenskapelige høgskole Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, avansert geriatrisk sykepleie, toårig (761106)
 • Master, avansert klinisk sykepleie, toårig (761108)
 • Master, klinisk sykepleie, anestesi, toårig (761109)
 • Master, klinisk sykepleie, barn, toårig (761112)
 • Master, klinisk sykepleie, intensiv, toårig (761110)
 • Master, klinisk sykepleie, operasjon, toårig (761111)
 • Master, spesialsykepleie, toårig (761113)
 • Master, sykepleievitenskap, toårig (761104)
 • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
 • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Videreutdanning i diakoni og sykepleie, palliativ omsorg (omsorg for uhelbredelig syke og døende) (661106)
 • Videreutdanning i sykepleie, administrasjon (661107)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttsykepleie (661124)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi (661108)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661131)
 • Videreutdanning i sykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (661103)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnesykepleie (661128)
 • Videreutdanning i sykepleie, eldreomsorg (661110)
 • Videreutdanning i sykepleie, hygienesykepleie (661125)
 • Videreutdanning i sykepleie, intensivsykepleie (661111)
 • Videreutdanning i sykepleie, katastrofesykepleie (661112)
 • Videreutdanning i sykepleie, langtidssykepleie med vekt på rehabilitering (661113)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyfødtsykepleie (661127)
 • Videreutdanning i sykepleie, nyresykepleie (661121)
 • Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie) (661114)
 • Videreutdanning i sykepleie, operasjon (661115)
 • Videreutdanning i sykepleie, ortopedisk sykepleie (661122)
 • Videreutdanning i sykepleie, psykiatrisk sykepleie (661117)
 • Videreutdanning i sykepleie, smerte og smertelindring (661123)
 • Videreutdanning i sykepleie, uspesifisert (661116)
 • Videreutdanning i sykepleie, øyesykepleie (661119)
 • Videreutdanning i sykepleie, akutt-, anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie (661129)
 • Videreutdanning i sykepleie, akuttgeriatri (661130)
 • Videreutdanning i sykepleie, alvorlige sykdomstilstander (661132)
 • Videreutdanning i sykepleie, kunnskapsbasert praksis og pedagogisk veiledning for praksisveiledere (661133)
 • Videreutdanning i sykepleie, barnepalliasjon (661134)
 • Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten (661135)
 • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
 • Cand.san.-utdanning, sykepleievitenskap (761103)
 • Master, klinisk sykepleie, diabetes, toårig (761116)
 • Master, avansert sykepleie ved kronisk sykdom, toårig (761114)
 • Master, avansert klinisk nyfødtsykepleie, toårig (761117)
 • Master, sykepleie, kreft, toårig (761118)
 • Master, klinisk helsearbeid, toårig (761905)
 • Master, klinisk sykepleie (avansert klinisk sykepleie, anestesisykepleie, intensivsykepleie, og operasjonssykepleie), toårig (761119)
 • Master, klinisk sykepleie, kardiologisk, toårig (761120)
 • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
 • Helsesykepleierutdanning (661101)