Nøkkelinformasjon

Sykepleieutdanningen er en treårig bachelorutdanning som etter bestått eksamen og praksis gir deg godkjenning som sykepleier.

Du lærer å gi god og omsorgsfull pleie til mennesker som utsettes for sykdom, lidelse eller skade, og til mennesker som er i sin siste fase av livet. I tillegg skal man som sykepleiestudent lære hvordan man støtter, underviser og veileder pasienter og deres pårørende.

Som utdannet sykepleier har man mange muligheter for spesialisering og videreutdanning.

Helsesykepleierutdanning og jordmorutdanning er begge videreutdanninger for sykepleiere.

I tillegg finnes det en rekke spesialiseringer innenfor ulike fagområder, som for eksempel kreftsykepleie, anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og psykiatrisk sykepleie.

Utdanninger

Viser 5 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i sykepleie Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 43.80 46.00
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Bachelor i sykepleie, deltid - 4 år Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Sykepleie - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Sykepleie NO3MA3 50.40 48.60
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie NO3MA3 Alle Alle
Sykepleie (deltid, samlingsbasert) - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet
Sykepleie (deltid) - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Sykepleiefag, uspesifiserte, lavere nivå (661199)
  • Bachelor, sykepleie, treårig (661120)
  • Sykepleievitenskap, lavere nivå (661105)
  • Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning (661104)