Kvalitetssikret av Faglig råd for helse og oppvekstfag 17. februar 2022

Ortopediteknikar

Ortopediteknikaren lagar og reparerer ortopediske hjelpemiddel.

Arbeidsoppgaver

Som ortopediteknikar produserer, justerer og reparerer du protesar og andre ortopediske hjelpemiddel til menneske som manglar ein kroppsdel, eller for å få på plass att tapt funksjon i ein kroppsdel.

Ortopediteknikaren arbeider ofte med skinn/lær, saum, metall og støyping med termoplast eller herdeplast. Ortopediteknikaren og ortopediingeniøren samarbeider om design og framstilling av hjelpemiddelet. Ortopediteknikaren samarbeider med ortopediingeniørar, legar, fysioterapeutar og andre fagpersonar når hjelpemiddelet skal tilpassast behova til pasienten. Nokre ortopediteknikarar er spesialiserte innanfor enkelte fagfelt.

Vanlege arbeidsoppgåver for ortopediteknikaren:

  • produsere protesar, ortosar og ortopedisk fottøy
  • kommunisere med brukarar og andre fagpersonar for å kunne framstille eit best mogleg hjelpemiddel
  • handtere materiale, verktøy og maskiner 

Hvor jobber ortopediteknikarar ?

Ortopediteknikarar jobbar ved ortopediske verkstader, så vel som med habilitering og rehabilitering ved sjukehus og sjukeheimar.

Intervjuer

Portrett av Lars Jørgen Ekstø Espegaard

Ortopeditekniker

Lars Jørgen Ekstø Espegard

– Selv om dette yrket først og fremst dreier seg om håndverk, har de aller fleste en helsefaglig bakgrunn, sier Lars Jørgen Ekstø Espegard.

Viktige egenskaper

Du har evne til å samarbeide og kommunisere med pasientane og andre fagpersonar. Vidare har du eit godt handlag og god formsans. Ortopediteknikaren er også tolmodig, nøyaktig og kreativ. 

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

De vanligste jobbene blant ortopediteknikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 469905 - Ortopediteknikkfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med ortopediteknikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 7311126 - LEDENDE ORTOPEDITEKNIKER
  • 7311124 - ORTOPEDISYER
  • 7311117 - ORTOPEDITEKNIKER
  • 7311116 - ORTOPEDIMEKANIKER
  • 7311109 - ORTOPEDINÅTLER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En animatør sit foran ein skjerm og teiknar.

Animatør

Animasjon handlar om å skape liv og rørsle. Som animatør bør du vere kreativ og ha interesse for film og skodespel.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.