Kvalitetssikret av Jernbanedirektoratet 08. oktober 2021

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.

Arbeidsoppgaver

Som lokomotivføre kan du køyra persontog, godstog eller anna skinnegående materiell (til dømes ulike arbeidsvogner).

Vanlege arbeidsoppgåver for ein lokomotivførar:

  • teknisk sikkerheitskontroll av toget før og etter køyring
  • køyre toget ut ifrå regelverk og signal
  • sikre at togturen går sikkert og presist 
  • vurdere og eventuelt rette tekniske feil ved toget og infrastrukturen, og rapportere vidare
  • samarbeide tett med togleiar og togekspeditør, som er dei instansane som gir løyve til å køyre
  • viss du køyrer persontog, samarbeider du også tett med konduktør 

Det er toget sine ruter og ordrar som bestemmer når toget skal gå.

Som lokomotivførar må du vere førebudd på å jobbe turnus.

Hvor jobber lokomotivførarar ?

Lokomotivføraren jobbar i jernbaneselselskaper som Vy tog, Green Cargo, CargoNet, Bane NOR, Baneservice, Flytoget, LKAB Malmtrafikk, GoAhead Nordic og Hector Rail. Som lokomotivførar kan du òg arbeida innan jernbaneverksemd med undervisning, som mellomleiar og i ulike rådgivarstillingar.

Intervjuer

Helene foran et tog. Hun smiler i kameraet og har langt brunt hår og hvit skjorte.

Lokomotivfører

Helene Aam

Som lokomotivfører blir jeg aldri lei av å kjøre store tog og følge med på den skiftende utsikten, tett innpå naturen.
Portrett av lokomotivfører Trond Omfred

Lokomotivfører

Trond Omfred Kolby Meier

– Som lokomotivfører kan man se naturen, møte mennesker og ha et stort ansvar.

Viktige egenskaper

Som lokomotivførar har du ansvaret for ei stor mengd passasjerar og gods. Du må derfor ha evne til å jobbe konsentrert, du må ha god vurderingsevne og kunne reagere raskt viss det skulle oppstå spesielle situasjonar. Du må vere ansvarsbevisst og påliteleg. Du må også ha gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar.

Lønn

Utdanning

Du kan utdanne deg til lokomotivførar ved Norsk fagskole for lokomotivførere. Dette er ei grunnutdanning som varer i eitt år og gir 60 fagskolepoeng. Utdanninga inneheld både teori og praksis.

Les meir om utdanninga

Resten av utdanninga som fører fram til sertifisering som lokomotivførar, tar du i bedrifta du blir tilsett i. Denne delen av utdanninga varer i om lag eit halvt år.

Etter- og vidareutdanning

Det finst ei rekke leiarutdanningar og administrative utdanningar som kan vere relevante. Du kan ta pedagogisk påbygg, for så å kunne undervise framtidige lokomotivførarar. Du kan også ta kurs innan sikkerheit, for så å jobbe med trafikksikkerheit.

De som jobber som lokomotivførarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med lokomotivførarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 8311106 - LOKFØRER
  • 8311104 - LOKOMOTIVLEDER
  • 8311101 - LOKOMOTIVFØRER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
Arbeidsmaskinmekanikar i arbeid

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.
Bilselger overleverer nøkler til kjøper av ny bil.

Bilseljar

Bilseljarar seljar bilar, gjerne frå ei avgrensa mengd bilmerke som dei kjenner godt.
Bilskadereperatør pusser lakk på bil

Bilskadereparatør

Ein bilskadereparatør rettar opp skadar i karosseriet på skadde køyretøy.