Kvalitetssikret av NSFs faggruppe for kreftsykepleiere 18. november 2020

Kreftsjukepleiar

Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.

Arbeidsoppgaver

Kreftsjukepleiarar er sjukepleiarar med spesialisering innan kreftsjukepleie. Ein kreftsjukepleiar har fokus på heilskapleg omsorg for pasientar i alle aldrar og deira pårørande.

Ansvarsområdet til kreftsjukepleiarar er førebygging, behandling, lindring og rehabilitering til pasientar med kreft.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • lindre symptom 
  • gi støtte og omsorg til både pasientar og pårørande
  • legge til rette og koordinere sjukdomsgangen
  • førebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering
  • vere til støtte og hjelp i livets sluttfase for døyande pasientar og deira pårørande
  • gi rettleiing til pasientar, pårørande og kollegaer

Kreftsjukepleiarar har òg ei sentral oppgåve innan rettleiing, undervising, utviklingsarbeid og forsking.

Som sjukepleiar har du brei kompetanse i praktisk medisinsk arbeid. Dei konkrete arbeidsoppgåvene kan variere etter arbeidsstad, primæroppgåvene på institusjonen du jobbar og spesialiseringa du har.

Hvor jobber kreftsjukepleiarar ?

Som kreftsjukepleiar kan du arbeide innanfor spesialisthelsetenesta, kommunehelsetenesta, i rehabiliteringsinstitusjonar og ulike private verksemder.

Intervjuer

Ellen er en pioner i kreft i  Finnmark. Jeg vil gå så langt som å si at det er et skrikende behov for samiske kreftsykepleiere. Det er et stort savn for mange pasienter og pårørende. o

Kreftsykepleier

Ellen Sara M. Pulk

– Spørsmålet for meg koker ned til at du må like å være et medmenneske, stå i det og bruke av all mulig kompetanse for at livet skal bli levelig for pasienter og pårørende.

Viktige egenskaper

Som kreftsjukepleiar jobbar du som oftast med fleire grupper helsepersonell. Du må derfor ha god evne til å samarbeide og kommunisere. Ofte vil du møte menneske i ein vanskeleg livssituasjon, derfor er empati og tillitsskapande evner viktig. Du må også ha evna til å opptre med ro i kaotiske situasjonar og kunne formidle ein bodskap på ein klar, korrekt og god måte. Du må kunne jobbe med teknologi, sidan det ofte blir brukt høgteknologisk utstyr.

 

Lønn

Utdanning

For å bli kreftsjukepleiar må du først ta ei bachelorgrad i sjukepleie og jobbe to år som sjukepleiar før du kan spesialisere deg.

De vanligste jobbene blant kreftsjukepleiarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
  • 661114 - Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie)

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kreftsjukepleiarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2230114 - KREFTSYKEPLEIER

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.