portrett kreftsykepleier Anne Kristine Espegren

YrkesintervjuKreftsykepleier favoritt ikon

- Jeg er veldig stolt av å være kreftsykepleier. Og det føles veldig godt å kunne hjelpe de som er i en utrolig vanskelig situasjon, sier Anne Kristine Espegren.

Anne Kristine Espegren
34 år
Kreftsykepleier
Hjemmesykepleie Ullern, Oslo
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket? 

- Grunnen til at jeg valgte å bli kreftsykepleier er litt personlig. Jeg har selv vært pårørende i en vanskelig situasjonen og sett hvor mye det betyr å få hjelp fra profesjonelle. Jeg ønsket å gjøre det samme for andre.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av? 

- Dagen begynner med morgenrapport sammen med de andre sykepleierne her i hjemmesykepleien. Da går vi gjennom pasientene. Som kreftsykepleier her er det jeg som skal sørge for at kreftpasientene våre får den oppfølging og hjelp de trenger. Det kan være alt fra å bistå ved stell om nødvendig, til å veilede, gi råd og følge opp pasienten og vedkommendes nærmeste pårørende.

Når jeg er på hjemmebesøk hos kreftpasientene er det viktig å se helheten i situasjonen. Kan det være behov som er udekket? Hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen? Samtidig er noe av det viktigste å være et medmenneske for personene som er i en ekstremt vanskelig situasjon.

Som kreftsykepleier går det også mye tid til dokumentasjon og samarbeid med fastleger og sykehus. Telefoner, mailer, avtaler og vedtak skal planlegges og utføres. Jeg fungerer som en koordinator mellom fastlege, sykehus og andre som er med på å gjøre hjemmet best mulig for kreftpasienten.
Det er også viktig å holde seg oppdatert på ny forskning og kunne bruke denne i hverdagen.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendig for å bli kreftsykepleier? 

- For å bli kreftsykepleier må du fullføre sykepleierutdanningen og jobbe i minimum to år før du kan begynne på videreutdanningen. Det er en fordel å ha relevant arbeidspraksis før du begynner på videreutdanningen.

En av de største forskjellene fra grunnutdanningen til videreutdanningen var det å lære å se helheten av situasjonen. Det er en viktig del av hverdagen som kreftsykepleier.

Du må være engasjert og opptatt av mennesket. Samtidig er det veldig viktig å være profesjonell i yrket. Klarer du ikke skille blir du fort utbrent. Det er noen mennesker som setter spor og derfor er det viktig med gode kolleger som du kan snakke med.

Du møter mennesker som er i en ekstremt vanskelige situasjoner som takler situasjonene på forskjellige måter. Derfor er der viktig å være ydmyk og respektere måten de ønsker å takle de på.

Hva er det beste med yrket ditt?

img_9959.jpg

All rights reserved.

- Det er å få møte så mange mennesker, og kunne hjelpe noen som er i en utrolig vanskelig situasjon.

Hva misliker du mest med yrket ditt? 

- Det må være tid og ressurser. Det er mange som skal følges opp og jeg må hele tiden ta valg på hva som må prioriteres.
Jeg skulle gjerne sett at det ble satt av tid til å reflektere og snakke om ting som har vært vanskelig. I dette yrket kan du bli utbrent om du ikke tar seg tid til å huske på seg selv.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- For min del ønsket jeg å hjelpe kreftpasienter til å være hjemme, men det finnes mange andre muligheter. På sykehus er du ettertraktet på forskjellige avdelinger, både i sengeposter og i poliklinikker. I tillegg finnes det lindrende avdelinger på sykehjem og hospice.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Dette varierer ut ifra hvor du jobber og ansiennitet, men er du nyutdannet kreftsykepleier ligger årslønnen på cirka 400 000 kroner.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Min erfaring er at det ofte er utlyste stillinger. Men en idé kan være å følge med for eksempel hjemmesidene til sykehusene, for ikke alle utlysningene ligger på finn.no.

img_9965.jpg

All rights reserved.

Tekst: Hedda Berge

    • Som kreftsykepleier her er det jeg som skal sørge for at kreftpasientene våre får den oppfølging og hjelp de trenger.
    • Du må være engasjert og opptatt av mennesket. Samtidig er det veldig viktig å være profesjonell i yrket. Klarer du ikke skille blir du fort utbrent.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser