Kvalitetssikret av Norsk kiropraktorforening 24. november 2022

Kiropraktor

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Arbeidsoppgaver

Ein kiropraktor behandlar pasientar med plager og redusert funksjon i bevegelsesapparatet eller i nerve-, muskel-, skjelettsystemet.

Det kan til dømes dreie seg om hovud- og nakkesmerter, smerter i kjeve eller skuldrer, isjiassmerter, whiplash, korsrygg- og bekkenplager eller idrettsskadar.

Oppgåva til kiropraktoren er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og førebygge slike plager. Dette gjerast i klinisk konsultasjon med pasienten.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kiropraktor:

  • samtale med pasienten for å kartlegge sjukehistoria 
  • kartlegge smerte/ubehag og kor i kroppen det sitt
  • funksjonell testing av nerve-, muskel- og skjelettapparatet
  • behandling ved hjelp av teknikkar som til dømes leddkorreksjon, triggerpunktterapi, massasje, trykkbølgebehandling, tøyingar av muskulatur og treningsøvingar
  • rettleiing om kosthald og livsstil
  • tilvising til medisinske undersøkingar og biletdiagnostikk som røntgen, MR og CT

Alle kiropraktorar har rett til å sjukmelde og tilvise direkte til spesialist og undersøkingar. 

Ein kiropraktor samarbeider ofte med legetannlege og fysioterapeut.

Kiropraktor er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

 

Hvor jobber kiropraktorar ?

Kiropraktorar flest jobbar i privat praksis, mange av dei i tverrfaglege klinikkar. Kiropraktorar kan også jobbe innan forsking og i det offentlege helsevesenet. Mange kiropraktorar vel å spesialisere seg, og har teke vidareutdanning i diagnostisk ultralyd, barne- og ungdomskiropraktikk, nevrologi, idrett og rehabelitering.

Intervjuer

Portrettbilde av kiropraktor Anette Nilsen. Hun smiler og har på seg hvit genser.

Kiropraktor

Anette Nilsen

– Det er en stor glede å gi pasientene livskvaliteten tilbake, se at de får en hverdag som blir bedre, sier Anette Nilsen.

Viktige egenskaper

Du må like å ha kontakt med menneske og vere flink til å kommunisere. Du må også kunne løyse problem, ha god vurderingsevne og gode samarbeidsevner. 

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Kiropraktorutdanning blir ikkje tilbydd i Norge. For å bli kiropraktor tar dei fleste den femårige masterutdanninga i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia.

Turnustenesta på eitt år kjem i tillegg, og er nødvendig for å få autorisasjon som kiropraktor i Norge.

Ved utvalde studiestader er det mogleg å ta medisin grunnfag som ei førebuing til studiar i utlandet. ANSA har oversikt over utdanning og opptakskrav i fleire land.

Sjå oversikt over kven som tilbyr Medisin grunnfag.

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med kiropraktorar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 3226113 - KIROPRAKTOR

Andre yrke

Aktivitør går tur med bruker.

Aktivitør

Aktivitøren legg til rette for aktivitetar for ulike brukargrupper.
Lege kikker i øret på en pasient

Allmennlege

Allmennlegen er som regel den som møter pasienten først, og mange jobbar som fastlege.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Lege injiserer innsovningsmiddel i hånden til pasient mens en anestesisykepleier bedøver pasienten med oksygenmaske.

Anestesisjukepleiar

Som anestesisjukepleiar tar du vare på og bedøver pasienten under operasjonar, undersøkingar og akutte situasjonar.
En apotektekniker står bak disken og ekspederer en kunde

Apotekteknikar

Apotekteknikaren ekspederer legemiddel og informerer om trygge og rette måtar å bruke legemiddel på.
Pasient tar hørselstest

Audiograf

Som audiograf er du ekspert på høyrsel og hjelper menneske som har problem med å høyra.
EN sykepleier snakker med et barn og faren

Barnesjukepleiar

Ein barnesjukepleiar pleier nyfødde, barn og unge som er alvorleg sjuke eller skadd.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Jente stabler trekuler under oppsyn av kvinnelig ergoterapeut.

Ergoterapeut

Ergoterapeutar er ekspertar på aktivitet og deltaking, og arbeider for at alle skal kunne delta aktivt i samfunnet.
Farmasøyt i arbeid på apotek.

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.