Kvalitetssikret av Handelshøyskolen, OsloMet 18. mars 2019

Husøkonom

Som husøkonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Arbeidsoppgaver

Ein husøkonom planlegg og koordinerer oppgåver hovudsakleg knytt til reinhald. Husøkonomen har også ansvar for personalet i sin avdeling.

Som husøkonom har du leiarfunksjon.

Vanlege arbeidsoppgåver for husøkonomen:

 • ansvar for reinhaldet i bedrifta
 • planlegge og kjøpe inn materiell til den daglege reinhaldsdrifta
 • forhandle om pris og vilkår med leverandørar 
 • organisere, lede og motivere tilsette
 • kvalitetssikre andres arbeid
 • arbeide med budsjett

Husøkonom kan også kallast serviceleiar.

Hvor jobber husøkonomar ?

Husøkonomar jobbar i bedrifter og institusjonar av ein viss størrelse. Vanlege arbeidsstader er hotell og andre overnattingsbedrifter, og dessutan helseinstitusjonar.

Intervjuer

Portrett av husøkonom Karoline Johansen

Husøkonom

Karoline Johansen

– Når man jobber som husøkonom, jobber man mye med lederskap og økonomistyring, sier Karoline Johansen.

Viktige egenskaper

Som husøkonom må du vere god til å planlegge, for å sikre at drifta skal fungere tilfredsstillande, med mange nok tilsette, nok materiell og gode avtaler med eksterne leverandørar. Jobben inneber ein del budsjettarbeid og forhandlingar med leverandørar, så du bør ha ein viss talforståing. Du bør også ha både leder- og samarbeidsevner.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis Utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Utdanning

Det er ingen bestemt utdanning du må ha for å bli husøkonom. Relevante utdanningar kan vere økonomi

Oslomet tilbyr i 2021/2022 to enkeltemne innan facility management.

 

Etter- og vidareutdanning

Med bakgrunn som husøkonom, har du et godt grunnlag for å vidareutdanne deg innan personal- og leiingsarbeid, økonomifag, hotelldrift, og dessutan vedlikehald og service.

De vanligste jobbene blant husøkonomiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 641155 - Bachelor, husøkonomi, treårig
 • 641113 - Høgskolekandidat, kostøkonom, toårig
 • 641111 - Høgskolekandidat, husøkonom, toårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med husøkonomar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 9132109 - HUSØKONOMASSISTENT
 • 3433107 - OMRÅDELEDER (HUSØKONOM)
 • 3433106 - DRIFTSLEDER (HUSØKONOM)
 • 3433101 - HUSØKONOM

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Fasaden av Oslo Børs.

Aksjemeklar

Ein aksjemeklar kjøper og sel aksjar og andre aksjeliknande verdipapir.
Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.
En kvinnelig bartender lager en drink til en gjest på baren

Bartender

Bartenderar arbeider med å gjere klar og servere drikkevarer.
Eiendomsmegler bærer på et visningsskilt foran noen boligblokker

Eigedomsmeklar

Eigedomsmeklaren legger til rette for at kjøp og sal av eigedommar skjer på ein trygg og effektiv måte.
En kvinnelig finansanalytiker sitter med et headset foran tre dataskjermer med grafer og tall.

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing på bakgrunn av dette.
En naturguide peker på noe til turfølget

Guide

Som guide leiar du omvisingar for reisande.
En hotelldirektør snakker med sine ansatte

Hotelldirektør

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.
Kabinansatt og passasjerer.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.
Kostøkonom prater med kokker

Kostøkonom

Kostøkonomar har ansvar for at storkjøkken serverer god og næringsrik mat til ein forsvarleg pris.
En kvinne i et kontorlandskap med flere ansatte ved pultene.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.
En lokomotivfører i førerhuset

Lokomotivførar

Ein lokførar køyrer tog og passar på at det tekniske i toget fungerer som det skal.