Kvalitetssikret av Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg 23. september 2021

Anleggsmaskinmekanikar

Anleggsmaskinmekanikarar reparerer og held ved like anleggsmaskiner.

Arbeidsoppgaver

Som anleggsmaskinmekanikar er du mekanikar som spesialiserer deg på masseforflytningsmaskiner som blir brukte på anleggs- og byggeplassar. Dette inkluderer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastarar, anleggsdumparar, dosarar, veghøvlar og traktorgravarar/gravelastarar.

Tunnelboreriggar, valsetog, aggregat og spesialmaskiner er òg utstyr du kan komma borti i faget.

Vanlege arbeidsoppgåver for anleggsmaskinmekanikaren:

 • søkje etter feil på anleggsmaskiner
 • reparere anleggsmaskiner
 • halde ved like anleggsmaskiner

Kvart år må anleggsmaskiner inn til kontroll/sertifisering, og det er berre anleggsmaskinmekanikarar som har kompetanse og lov til å utføre denne kontrollen.

Arbeidet som anleggsmaskinmekanikar kan vere fysisk krevjande. Faget er underlagt lover og forskrifter på tekniske, tryggleiks-, miljø- og helsemessige område. Det er difor viktig å ta vare på den naudsynte tryggleiken for seg sjølv og andre.

Yrket har mykje til felles med landbruksmaskinmekanikar og anleggsmaskinførar.

Hvor jobber anleggsmaskinmekanikarar ?

Anleggsmaskinmekanikarar kan vere tilsett i store og små verksemder over heile landet som utfører ulike oppgåver i anleggsbransjen. Arbeidet går føre seg på anleggsområde og inne på verkstader.

Intervjuer

Portrettbilde av anleggsmaskinmekaniker Tor Støbakk. Han står lent inntil et trakturhjul og har på seg grå arbeidspress og svart caps på hodet.

Anleggsmaskinmekaniker

Tor Støbakk

Hvis en traktor plutselig stopper, og du møter en fortvilet bonde som har masse gress som skal klippes, da synes jeg det er veldig artig å få den traktoren til å gå igjen, sier Tor Støbakk.

Viktige egenskaper

Anleggsmekanikarar bør vere interesserte i motorar, hydraulikk (overføring av energi og kraft ved hjelp av væske/olje, rør, flens og slangar), mekanikk og elektronikk. Det er nyttig for ein anleggsmaskinmekanikar å vere sjølvstendig og god til å samarbeide. Du må òg vere praktisk anlagt og like å arbeide med hendene dine. Anleggsmaskinmekanikaren skal kunne kommunisere med kundar og kollegaer og kunne planleggje, gjennomføre og vurdere arbeidet som blir gjort. Det er òg viktig at du utfører arbeidet effektivt og nøyaktig.

Tryggleiksforskriftene er strenge, og ein krev difor høg konsentrasjon i arbeidet.

Lønn

Utdanning

Utdanning til fagarbeidar er eit yrkesfagleg løp i vidaregåande opplæring.

Med fagbrev i anleggsmaskinmekanikarfag, er det mogleg å ta ingeniørutdanning via y-vegen.

De som jobber som anleggsmaskinmekanikarar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant anleggsmaskinmekanikarutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 455243 - Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg4
 • 455202 - Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg3

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med anleggsmaskinmekanikarar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 7233109 - MEKANIKER (MASKINER)
 • 7233108 - SPESIALARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233107 - VERKSTEDARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233106 - FORMANN (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233104 - FAGARBEIDER (LANDBRUKS- OG ANLEGGSMASKINMEKANIKK)
 • 7233103 - ANLEGGSMASKINREPARATØR
 • 7233101 - ANLEGGSMASKINMEKANIKER

Andre yrke

AFIS-fullmektig på jobb i tårn.

AFIS-fullmektig

Ein AFIS-fullmektig gir informasjon til fly og helikopter på flyplassen, og har oversikt over bakketrafikken.
Ambulansearbeider i førersetet på en ambulanse.

Ambulansearbeidar

Som ambulansearbeidar arbeider du med akuttmedisin i ambulansetenesta, og rykker ut ved akutt sjukdom eller skade..
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Ein anleggsmaskinfører står ved gravemaskinen sin.

Anleggsmaskinførar

Som anleggsmaskinførar køyrer du maskiner som gravemaskin, hjullastar, anleggsdumpar, dosar, veghøvlar og traktorgravar.
En arkitekt ser på tegninger av et hus på en datamaskin

Arkitekt

Arkitekten utformar hus og bygningar.
Asfaltører lager vegdekke

Asfaltør

Ein asfaltør lagar, legg og held ved like asfaltdekke.
Automatiker i arbeid.

Automatikar

Ein automatikar monterer og held ved like automatiserte system.
Avioniker i arbeider.

Avionikar

Ein avionikar arbeider på luftfarføyets elektriske, elektroniske og digitale systemar og komponentar.
Betongarbeider støper gulv

Betongfagarbeidar

Ein betongfagarbeidar produserer betongkonstruksjonar til bygg- og anleggsverksemd.
Billakkerer Tore Linna spraylakkerer en bildør, i lakkeringsverkstedet Harald Rømcke i Oslo.

Billakkerar

Ein billakkerar reparerer eller endrar lakken på bilar.
En kvinne rep

Bilmekanikar (lette køyretøy)

Ein bilmekanikar for lette køyretøy reparerer og held ved like bilar.
Bilmekaniker jobber med motor til trailer

Bilmekanikar (tunge køyretøy)

Ein bilmekanikar for tunge køyretøy arbeider med lastebilar, varebilar, bussar og andre køyretøy som veg meir enn 3500 kilo.