Anleggsmaskinmekaniker Øystein Fremstad.

YrkesintervjuAnleggsmaskinmekaniker favoritt ikon

Å fikse alt fra digre steinknusere på opptil 50 tonn til relativt enkle maskiner, er spennende, synes Øystein Fremstad.

Øystein Fremstad
40 år
Anleggsmaskinmekaniker/verkstedleder
Carl C. Fon i Sandefjord

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg har alltid fiklet med skruer og dingser og visste fra jeg var veldig ung at jeg ville jobbe med mekanikk. Det var ingen tvil om at jeg som var så skolelei skulle på yrkesskolen. Det er et valg jeg har gjort maksimalt ut av. Å fikse alt fra digre steinknusere på opptil 50 tonn til relativt enkle maskiner, er spennende. Jeg er i en bransje hvor hvert minutts stopp betyr store penger.

img_8977.jpg

 Øystein Fremstad skrur på en anleggsmaskin.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Jeg jobber i et middels stort firma utenfor Sandefjord hvor vi driver med anleggsmaskiner. Maskinparken består av gravemaskiner, lastebiler, hjullastere, dumpere og dosere samt diverse småutstyr. De vanligste oppdragene er med vei, vann og avløp, industri og bolig. Men spennet er stort og vi driver med alt fra fru Hansens nye hage til store oppdrag for Statens Vegvesen. Jeg er mekaniker og verkstedleder, og har blant annet ansvar for å bestille deler, innrapportere feil med maskiner, fordele arbeidsoppgaver og reparere feil. Våre viktigste oppgaver er feilsøking, reparasjon og vedlikehold av maskinparken. 

Jeg er lite på kontoret og mye ute på oppdrag. Når noe går galt, så ringer de oss fra arbeidsplassen. For hver henvendelse vurderer vi kostnaden ved å frakte maskinen til verkstedet framfor å reparere den på plass, som er rimeligere. Det er mye vi kan gjøre ute i feltet når vi har med de rette delene og vet hvor feilen ligger.

Når jeg er på anlegg, ser jeg på maskinparken med en mekanikers øyne. Jeg ser ting en sjåfør kanskje ikke tenker på og noterer meg hva vi skal utbedre.  

Som mekaniker i et selskap med over 120 anleggsmaskiner og like mange servicebiler, så tar jeg et visst eierskap over maskinparken. Det gjør vondt når jeg ser for eksempel at en gravemaskinskuff som det tar få minutter å bytte, har blitt maltraktert. Det kan koste opptil 350 000 kroner når ikke skuffen blir skiftet når den skal. Når vi ser etter nye folk, leter vi etter de med forståelse for hele prosessen. Vi kaller dem poteter, og det betyr at de må kunne mye om både elektronikk, mekanikk, hydraulikk og helst kunne sveise og lakkere.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Selv tok jeg fagbrev som plate- og sveisearbeider. Er også utdannet brannmann og har i tillegg borreteknisk utdanning for offshore. Selve mekanikerbiten er selvlært og det er mange som meg i dette yrket. Du må ha et fagbrev som betyr at du har en praktisk og mekanisk forståelse. Vi får intern kursing hos produsentene når det er ny teknologi. Å ha sertifikat for anleggsmaskiner er viktig.

Den vanlige veien å gå er anleggsmaskinmekanikerlinjen som er et treårig utdanningsløp og et års læretid i bedrift. Linjen er relativt ny og fantes ikke da jeg utdannet meg.

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Du må ikke være redd verken for søle, kulde eller snø. Er du ikke kreativ og har du ikke evnen til å ha flere tanker i hodet samtidig, så glem dette yrket.

img_8982.jpg

 Øystein Fremstad klatrer opp i en gravemaskin.
Lisens: 
All rights reserved.

 Hva liker du best med yrket ditt?

- Det er kjempevariert. Som anleggsmaskinmekaniker er det fortsatt rom for å være kreativ. Du må kunne løse ting der de er og det er utfordrende. Det er lett å føle at jeg har gjort en god jobb og utgjør en stor forskjell når jeg sparer penger for bedriften.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Vått vær og søle er det verste.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Du må like maskiner og ha et ønske om å vite mer. Det uforutsigbare i løpet av en arbeidsdag må være en kreativ utfordring framfor et ork. Bønder er ofte perfekte i denne type jobb fordi de kan litt om alt.  

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- Selv har jeg gjort mye rart. Jobbet med oljeboring, vært tekniker på oljeraffineri og også jobbet med brann, redning og drift på flyplass. Alle disse jobbene ber om kreative mennesker. Du bør ha et fagbrev i bunn og derfra kan du videreutvikle deg. Med en mekanisk, teknisk bakgrunn er du som en potet. Du kan vokse innad i firmaet og få mer administrative oppgaver.

Mulige oppdragsgivere er i oljeindustrien, i mekanisk industri og hos produsentene av maskinene, som selger eller mekaniker. Du kan videreutdanne deg via Y-veien til for eksempel maskiningeniør. Det finnes muligheter både i privat sektor og i det offentlige.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Fra 400 000 til 600 000.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Jeg tror de er veldig gode. Selv har jeg ikke vært arbeidsledig en time. I denne type jobb får du en bred kontaktflate og ditt gode renommé er det aller viktigste.

 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser