Spade med fiskefór haldast fram for å kastes ut i merden med fisk.
Yrkesskildring

Produktutviklar fiskefôr

favoritt ikon

Som produktutviklar av fiskefôr jobbar du med å lage best mogleg fôr til fisk.

 Produktutviklarar som arbeider med fiskefôr, ser etter korleis eksisterande produkt kan forbetrast og korleis nye produkt kan utviklast.

Produktutviklaren studerer ernæringsbehovet til fisken. Du må undersøke samanhengar mellom fisken sitt fôr og fôrråvarer, fisken si helse, smak og kvalitet. Deretter finn produktutviklaren ut korleis fôret best kan setjast saman for å dekke behova til fisken.

Produktutviklaren tilpassar, testar og forandrar fôret. Som produktutviklar jobbar du med forskarar og kundar, og samarbeider med andre i verksemda. 

Kvar arbeider produktutviklarar fiskefôr?

Produktutviklaren jobbar for fôrprodusentar, og jobbar både ute i anlegg og på laboratorium.

Personlege eigenskapar

Du bør vere analytisk og like å ta til deg ny kunnskap, sidan feltet er i stadig utvikling. Du bør vere kreativ, nysgjerrig og idérik.

Utdanning

Det er fleire utdanningar som gjer det mogleg å bli produktutviklar av fiskefôr. I tillegg til utdanningane nemnt nedanfor, kan du studere biologiernæringsfysiologiveterinærstudiet og bioingeniørstudiet. Andre utdanningar kan òg føre til jobb som produktutviklar av fiskefôr.

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Deltid
Alle sektorer
10 922 personer
4 959 personer
5 963 personer
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 120 kr
31 880 kr
32 360 kr
385 440 kr
382 560 kr
388 320 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 920 kr
32 420 kr
33 440 kr
395 040 kr
389 040 kr
401 280 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
32 720 kr
32 210 kr
33 130 kr
392 640 kr
386 520 kr
397 560 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
35 020 kr
33 910 kr
35 910 kr
420 240 kr
406 920 kr
430 920 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Heltid
Alle sektorer
13 922 personer
4 288 personer
9 634 personer
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
35 090 kr
34 040 kr
35 650 kr
421 080 kr
408 480 kr
427 800 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
36 390 kr
34 930 kr
37 220 kr
436 680 kr
419 160 kr
446 640 kr
Ca 223 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 050 kr
34 670 kr
36 660 kr
432 600 kr
416 040 kr
439 920 kr
Ca 223 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
38 680 kr
36 600 kr
39 600 kr
464 160 kr
439 200 kr
475 200 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Privat
24 781 personer
9 204 personer
15 577 personer
Ca 209 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
33 790 kr
32 990 kr
34 340 kr
405 480 kr
395 880 kr
412 080 kr
Ca 209 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
34 920 kr
33 750 kr
35 760 kr
419 040 kr
405 000 kr
429 120 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
34 880 kr
33 580 kr
35 600 kr
418 560 kr
402 960 kr
427 200 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
37 400 kr
35 410 kr
38 500 kr
448 800 kr
424 920 kr
462 000 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Deltid
Privat
10 885 personer
4 931 personer
5 954 personer
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 120 kr
31 870 kr
32 360 kr
385 440 kr
382 440 kr
388 320 kr
Ca 198 kr
Ca 197 kr
Ca 200 kr
32 920 kr
32 410 kr
33 450 kr
395 040 kr
388 920 kr
401 400 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
32 710 kr
32 200 kr
33 130 kr
392 520 kr
386 400 kr
397 560 kr
Ca 202 kr
Ca 199 kr
Ca 205 kr
35 010 kr
33 910 kr
35 910 kr
420 120 kr
406 920 kr
430 920 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Heltid
Privat
13 896 personer
4 273 personer
9 623 personer
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
35 080 kr
34 020 kr
35 650 kr
420 960 kr
408 240 kr
427 800 kr
Ca 217 kr
Ca 210 kr
Ca 220 kr
36 390 kr
34 910 kr
37 220 kr
436 680 kr
418 920 kr
446 640 kr
Ca 222 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
36 040 kr
34 660 kr
36 660 kr
432 480 kr
415 920 kr
439 920 kr
Ca 222 kr
Ca 214 kr
Ca 226 kr
38 680 kr
36 590 kr
39 610 kr
464 160 kr
439 080 kr
475 320 kr
Næringsmiddelproduksjonsarbeider
Alle sektorer
24 844 personer
9 247 personer
15 597 personer
Ca 209 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
33 790 kr
32 990 kr
34 340 kr
405 480 kr
395 880 kr
412 080 kr
Ca 209 kr
Ca 204 kr
Ca 212 kr
34 910 kr
33 740 kr
35 750 kr
418 920 kr
404 880 kr
429 000 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
34 880 kr
33 590 kr
35 600 kr
418 560 kr
403 080 kr
427 200 kr
Ca 215 kr
Ca 207 kr
Ca 220 kr
37 390 kr
35 420 kr
38 490 kr
448 680 kr
425 040 kr
461 880 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken