Produktutvikler fiskefôr

Min jobb er å koordinere de ulike forsøkene og sørge for at disse settes i gang, følge dem opp underveis, og ikke minst motta og analysere resultater, forteller Maja Erichsen.
Portrettbilde av produktutvikler fiskefôr Maja Erichsen. Hun har på seg en rød skjorte og bakgrunnen er grå.
Maja Erichsen, 25 år
Produktutvikler fiskefôr/trainee
BioMar AS
«Du bør ha en interesse for biologi, fiskehelse og ernæring.»
― Maja Erichsen
Intervju:
Sigrid Hegge Eriksen
Publisert: 23.05.2022
«Du bør ha en interesse for biologi, fiskehelse og ernæring.»
― Maja Erichsen
«Det finnes så mange muligheter for å utvikle seg og hele tiden lære nye ting!»
― Maja Erichsen

Hvorfor valgte du å bli produktutvikler fiskefôr?

– Jeg tenkte egentlig å bli veterinær og begynte på Animal Science i Bodø. I løpet av dette studiet kom vi innom faget akvakultur, noe jeg syntes var veldig interessant. Jeg har alltid vært interessert i ernæring, og jeg valgte å skrive bacheloroppgaven min om ernæring for fisk. Dette gjorde meg enda mer interessert i å gå videre innen akvakultur, og jeg bestemte meg derfor for å ta en master i biovitenskap.

Image
Produktutvikler fiskefôr Maja Erichsen står iført arbeidsklær og har et hvit plastforkle på seg. Hun holder en notatblokk i armen. I bakgrunnen står det en annen ansatt og jobber.
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg har hovedsakelig en kontorjobb der jeg koordinerer prosjekter. Prosjektene kan være innenfor mange områder, men et eksempel er testing av forskjellige fiskefôr. Min jobb er å koordinere de ulike forsøkene og sørge for at disse settes i gang Deretter må jeg følge dem opp underveis, og ikke minst motta og analysere resultater. Det blir en del kommunikasjon på e-post og møter i forbindelse med dette. I forsøkene kan man for eksempel se på fôrsammensetning, kvalitet, hvordan fiskene liker fôret, og effekten det har på dem.

På hvert prosjekt er det en prosjektansvarlig som har ansvaret for hele prosjektet. Akkurat nå er jeg selv prosjektansvarlig på 6 ulike prosjekter. I løpet av et prosjekt, har vi planleggingsmøte, analysemøter og ukentlige møter for å diskutere prosjektet.

Hva kreves for å kunne jobbe som produktutvikler fiskefôr?

– For å jobbe som produktutvikler innen fiskefôr, må du ha mastergrad innen akvakultur, eller være utdannet innen veterinær, biovitenskap, fôrteknologi eller lignende. Det er flere av mine kollegaer som har doktorgrad.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for?

– Du bør ha en interesse for biologi, fiskehelse og ernæring. Dette yrket passer gjerne folk som er dedikerte og håndterer en stor arbeidsmengde, og du må like å ha mange ting å holde på med – gjerne samtidig. Ting skjer fort og du må også være kapabel til å tilpasse deg raskt og kunne endre på planer. Yrket passer kanskje ikke for de som blir veldig lett stresset. Arbeidshverdagen består av mye samarbeid og kommunikasjon, så dersom du liker best å jobbe på egen hånd er ikke dette yrket for deg da evne og vilje til samarbeid er viktig.

Hva liker du best med å være produktutvikler fiskefôr?

– Det at det finnes så mange muligheter for å utvikle seg og hele tiden lære nye ting. Arbeidshverdagen er variert, og prosjektene man koordinerer kan ha mange ulike problemstillinger som man må sette seg inn i. I tillegg liker jeg at vi har mulighet til å reise på kurs og konferanser hvor man kan oppdatere seg på nyeste forskning og ekspandere sitt faglige nettverk. Det er også mye samarbeid både internt og med andre forskningsinstitusjoner og aktører innen næringen noe jeg synes er veldig spennende.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er kanskje de gangene man må sitte inne på kontoret når det er veldig fint vær.

Image
Produktutvikler fiskefôr Maja Erichsen sitter på en kontorplass foran to pc-skjermer. Hun har på seg en rød skjorte.
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er muligheter for videreutdanning gjennom BioMar og jeg har selv tenkt å ta en doktorgrad. Med min utdanning kan man også jobbe andre steder, for eksempel i utdanningssystemet eller hos oppdrettsfirmaene, da det er en ganske bred utdanning.

Hva kan man forvente i lønn som produktutvikler fiskefôr?

– Med relevant mastergrad, kan man forvente over 500.000 kroner i året.

Hvordan er sjansene for å få jobb som produktutvikler fiskefôr?

– Sjansene er relativt smale når det gjelder akkurat produktutvikler innen fiskefôr. Det er ikke så mange fôrselskaper i Norge og det utlyses stillinger ganske sjeldent. Men med en utdanning innen biovitenskap akvakultur, er det absolutt sjanser for å få jobb. Det kommer an på hvor «kresen» du er, men jeg vet ikke om noen jeg studerte med som ikke har fått jobb etter endt mastergrad.

Tilhørende utdanninger

Fiskehelse og akvamedisin

En fiskehelsebiolog behandler sykdommer hos fisk og andre organismer under vann.

Finn studier
Fiske og havbruk

Du lærer om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskerinæringen.

Finn studier
Biologi

Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Finn studier
Veterinærutdanning

Profesjonsutdanningen ved NMBU gir autorisasjon som veterinær. Utdanningen tar mellom til 5,5 til 6 år. Den består av både teori og praksis, og studentene undervises gjennom forelesninger, gruppearbeid, kurs og praktisk undervisning på klinikk.

Finn studier
Bioingeniørfag

Bioingeniørutdanningen gir deg kompetanse til å gjøre laboratoriearbeid, vurdere kvaliteten på arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning arbeidet har.

Finn studier