Nøkkelinformasjon

Bioingeniørutdanning er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kompetanse til å gjøre laboratoriearbeid, vurdere kvaliteten på arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning arbeidet har. I listen under finner du også ortopediingeniørfag.

Naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi er sentralt i studiet. Studiet inneholder både laboratorieemner, naturvitenskapelige emner og samfunnsfaglige emner.

Se også: byggingeniør, dataingeniørelektrofagkjemi og bioteknologimekanikk

Utdanninger

Det finnes 10 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet BIOI 50.60 53.90
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet BIOI Nytt Nytt
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bioingeniør, Trondheim BIOI 53.00 54.80
Bioingeniør, Ålesund BIOI 47.20 50.30
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold BIOI 46.60 51.00
Bioingeniør - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet BIOI 50.00 56.70
Bioingeniørfag - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet BIOI 56.30 57.20
Bioingeniørfag, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder BIOI 49.10 55.50
Molecular Medicine (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ortopediingeniør - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet ORTO 48.20 57.30

  • Bachelor, bioingeniørfag, treårig (669937)
  • Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig (669939)
  • Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig (669906)
  • Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag (669912)
  • Master, molekylærmedisin, toårig (763902)