Nøkkelinformasjon

Bioingeniørutdanning er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kompetanse til å gjøre laboratoriearbeid, vurdere kvaliteten på arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning arbeidet har.

Utdanningen består av naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi er sentralt i studiet. Studiet inneholder både laboratorieemner, naturvitenskapelige emner og samfunnsfaglige emner.

I listen finner du også ortopediingeniørfag.

Utdanninger

Det er 8 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Innlandet BIOI 44.60 51.30
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bioingeniør, Ålesund BIOI 48.50 51.70
Bioingeniør, Trondheim BIOI 54.00 56.10
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold BIOI 47.30 53.70
Bioingeniør Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet BIOI 49.70 55.50
Bioingeniør - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet BIOI 51.10 55.80
Bioingeniørfag - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet BIOI 54.00 51.50
Bioingeniørfag, bachelorprogram Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Agder BIOI 50.20 54.50
Ortopediingeniør - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet ORTO 44.80 56.00

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, bioingeniørfag, treårig (669937)
  • Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig (669906)
  • Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag (669912)
  • Bachelor, ortopediingeniørfag, treårig (669939)
  • Ortopediingeniør, treårig (669908)