Nøkkelinformasjon

Bioingeniørutdanning er en treårig bachelorgrad. Utdanningen gir deg kompetanse til å gjøre laboratoriearbeid, vurdere kvaliteten på arbeidet og forstå hvilken medisinsk betydning arbeidet har. I listen under finner du også ortopediingeniørfag.

Naturvitenskapelige fagområder som kjemi, biokjemi, cellebiologi, immunologi, anatomi, fysiologi og genteknologi er sentralt i studiet. Studiet inneholder både laboratorieemner, naturvitenskapelige emner og samfunnsfaglige emner.

Se også: byggingeniør, dataingeniørelektrofagkjemi og bioteknologimekanikk

Utdanninger

Det finnes 8 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet BIOI 49.70 55.50
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet BIOI Nytt Nytt
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bioingeniør, Trondheim BIOI 54.00 56.10
Bioingeniør, Ålesund BIOI 48.50 51.70
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold BIOI 47.30 53.70
Bioingeniør - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet BIOI 51.10 55.80
Bioingeniørfag - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet BIOI 54.00 51.50
Bioingeniørfag, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder BIOI 50.20 54.50

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, bioingeniørfag, treårig (669937)
  • Høgskoleingeniørutdanning, bioingeniør, treårig (669906)
  • Videreutdanning for bioingeniører, biologiske fag (669912)