Nøkkelinformasjon

Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt.
Eksempler på disse er:

 • botanikk – plantevitenskap
 • mikrobiologi – læren om mikroorganismer
 • zoologi – læren om dyr
 • genetikk – læren om arv og gener 
 • økologi – læren om organismers forhold til miljøet 

Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg videre. 

Utdanninger

Det er 68 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akvakultur Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 41.50 43.60
Aquaculture Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Arctic Biology Årsenhet og kortere UNIS - Universitetssenteret på Svalbard
Bachelor i biologi Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet REALFA Alle Alle
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 46.70 49.50
Bachelor i biomedisin Bachelor og høgskolekandidat Høyskolen Kristiania
Bachelor i Bioteknologi Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 50.30 50.40
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, fornybar energi, Ålesund HING Alle Alle
Ingeniør, fornybar energi, Trondheim HING 53.50 55.00
Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik HING Alle Alle
Bachelorprogram i biologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen REALFA 39.10 41.70
Bachelorprogram i molekylærbiologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen REALFA 52.10 50.80
Basiskurs i naturoppsyn Årsenhet og kortere Nord universitet
Biodiversity and Systematics Master og høyere Universitetet i Oslo
Biodiversity and Systematics (master's two years) Master og høyere Universitetet i Oslo
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Biologi Bachelor og høgskolekandidat NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 50.90 53.80
Biologi Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Biologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet REALFA Alle Alle
Biologi - bachelorstudium Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 51.50 53.50
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Biologiske fag, andre (8519)
 • Botaniske fag (8512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (8513)
 • Zoologiske fag (8511)
 • Biologiske fag, andre (7519)
 • Botaniske fag (7512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (7513)
 • Master, anvendt økologi, toårig (751417)
 • Zoologiske fag (7511)
 • Biologiske fag, andre (6519)
 • Botaniske fag (6512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
 • Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig (651505)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (6513)
 • Miljø- og forurensningsstudier (6514)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Zoologiske fag (6511)
 • Biologi og kjemi, lavere nivå (659901)
 • Fangstøkologi, lavere nivå (671101)