Nøkkelinformasjon

Du lærer om levende organismer i plante- og dyreliv. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt.
Eksempler på disse er:

 • botanikk - plantevitenskap
 • mikrobiologi - læren om mikroorganismer
 • zoologi - læren om dyr
 • genetikk - læren om arv og gener 
 • økologi - læren om organismers forhold til miljøet 

Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg ytterligere. 

Utdanninger

Det finnes 67 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Akvakultur Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Aquaculture Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i biologi Bachelor, 3 år Nord universitet REALFA Alle Alle
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Akvakultur REALFA Nytt Nytt
Biomarin innovasjon Generell studiekompetanse 44.00 47.50
Bachelor i biomedisin Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 49.50 48.50
Bachelor i fornybar energi Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse Alle Alle
Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik HING Alle Alle
Ingeniør, fornybar energi, Trondheim HING 53.50 54.30
Ingeniør, fornybar energi, Ålesund HING 43.00 40.50
Bachelor i landskapsplanlegging med landskapsarkitektur Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse 41.30 46.40
Bachelorprogram i biologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALFA 42.50 42.70
Bachelorprogram i molekylærbiologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALFA 48.00 49.20
Basiskurs i naturoppsyn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biodiversity and Systematics Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Biodiversity and Systematics (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 49.00 52.10

 • Biologiske fag, andre (8519)
 • Botaniske fag (8512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (8513)
 • Zoologiske fag (8511)
 • Biologiske fag, andre (7519)
 • Botaniske fag (7512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (7513)
 • Master, anvendt økologi, toårig (751417)
 • Zoologiske fag (7511)
 • Biologiske fag, andre (6519)
 • Botaniske fag (6512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
 • Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig (651505)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (6513)
 • Miljø- og forurensningsstudier (6514)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Zoologiske fag (6511)
 • Biologi og kjemi, lavere nivå (659901)
 • Fangstøkologi, lavere nivå (671101)