Biologi

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Du lærer om levende organismer i plante- og dyreliv. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt.
Eksempler på disse er:

 • botanikk - plantevitenskap
 • mikrobiologi - læren om mikroorganismer
 • zoologi - læren om dyr
 • genetikk - læren om arv og gener 
 • økologi - læren om organismers forhold til miljøet 

Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg ytterligere. 

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og realfagskombinasjon.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag › Biologiske fag (851)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag › Biologiske fag (751)
 • ... › Biologiske fag › Biologiske fag, andre (7519)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag › Biologiske fag (651)
 • ... › Biologiske fag › Biologiske fag, andre (6519)
 • ... › Biologiske fag › Botaniske fag (6512)
 • ... › Biologiske fag › Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
 • ... › Biologiske fag › Mikrobiologi og cellebiologi (6513)
 • ... › Biologiske fag › Miljø- og forurensningsstudier (6514)
 • ... › Biologiske fag › Zoologiske fag (6511)
 • ... › Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre › Biologi og kjemi, lavere nivå (659901)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Arctic Biology Universitet og høgskole UNIS - Universitetssenteret på Svalbard Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsstudium Nord universitet
Bachelor i biologi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.8
 • 44.7
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 47.0
 • 46.3
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.0
 • 53.9
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelorprogram i biologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 42.2
 • 42.5
Bachelorprogram i molekylærbiologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 49.0
 • 48.4
Basiskurs i naturoppsyn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 43.5
 • 45.3
Biologi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 49.3
 • 49.8
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.0
 • 60.1
Biologi, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 36.0
 • 36.6
Biologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 40.4
 • 41.6
Biologi, klima og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Biology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedicine - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedisin - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Biomedisin - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.1
 • 57.4
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biovitenskap (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 44.8
 • 46.2
Biovitenskap (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
BirdID Western Palearctic Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ecology Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Energy and Environmental Technology Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Energy and Environmental Technology Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Ett-årig videreutdanning i bioteknologi Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi, bachelor Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 29.1
 • 38.8
Fornybar energi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Fuglekjennskap Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fuglekjennskap, nettbasert Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Ecology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 47.8
 • 50.4
International Environmental Studies Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Joint Bachelor Degree in Animal Science Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 40.7
 • 39.8
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 40.1
 • 43.6
Master i anvendt økologi Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i biovitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Biology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Biomedical Sciences Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Molecular Biology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 45.0
 • 41.8
Miljø og naturressurser Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Miljøvitenskap Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Molecular Biosciences Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur og miljø Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Natur og miljø Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Natur- og matvitenskap Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur-, helse- og miljøvern Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturbasert reiseliv Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production -Safety and Quality Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i akvatisk biovitenskap Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i anvendt økologi Forskerutdanning/PhD Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 47.9
 • 53.5
Radioecology Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology and Safety in the High North - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vann- og miljøteknikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 46.3
 • 56.6
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i biologi Bachelor, 3 år Nord universitet
 • Oppgis ikke
 • Oppgis ikke
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 40.8
 • 44.7
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 47.0
 • 46.3
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 51.0
 • 53.9
Bachelorprogram i biologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 42.2
 • 42.5
Bachelorprogram i molekylærbiologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen
 • 49.0
 • 48.4
Biologi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 43.5
 • 45.3
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 49.3
 • 49.8
Biologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 40.4
 • 41.6
Biologi, klima og miljø - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Biomedisin - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet
 • Alle
 • Alle
Biovitenskap (bachelor) Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo
 • 44.8
 • 46.2
Fornybar energi, bachelor Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 29.1
 • 38.8
Joint Bachelor Degree in Animal Science Bachelor, 3 år Nord universitet
 • 40.7
 • 39.8
Landskapsplanlegging med landskapsarkitekturfag, bachelorstudium Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 40.1
 • 43.6
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Natur og miljø Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Alle
 • Alle
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aquaculture Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioinformatikk og anvendt statistikk Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedicine - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedisin - master Master, 2 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.1
 • 57.4
Biovitenskap (master - to år) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ecology Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Energy and Environmental Technology Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Energy and Environmental Technology Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Ecology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 47.8
 • 50.4
International Environmental Studies Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i anvendt økologi Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i biovitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Climate Change Management Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Biology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Biomedical Sciences Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Molecular Biology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljø og naturressurser Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur-, helse- og miljøvern Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturbasert reiseliv Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production -Safety and Quality Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen
 • 47.9
 • 53.5
Radioecology Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology and Safety in the High North - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Vann- og miljøteknikk Master, 5 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • 46.3
 • 56.6
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Miljøvitenskap Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og matvitenskap Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Naturforvaltning Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i akvatisk biovitenskap Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i anvendt økologi Forskerutdanning/PhD Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsstudium Nord universitet
Basiskurs i naturoppsyn Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 56.0
 • 60.1
Biologi, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder
 • 36.0
 • 36.6
BirdID Western Palearctic Årsstudium Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ett-årig videreutdanning i bioteknologi Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fuglekjennskap Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fuglekjennskap, nettbasert Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lavere nivå Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 45.0
 • 41.8
Molecular Biosciences Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur og miljø Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge
 • Alle
 • Alle