Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Bilete
Mannlig sykepleier undersøker pasient mens kvinnelig sykepleier står ved siden av og ser på.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Kreftsjukepleiar

Kreftsjukepleiarar arbeider med kreftsjuke pasientar og deira pårørande.

Kreftsjukepleiarar er sjukepleiarar med spesialisering innan kreftsjukepleie. Ein kreftsjukepleiar har fokus på heilskapleg omsorg for pasientar i alle aldrar og deira pårørande.

Ansvarsområdet til kreftsjukepleiarar er førebygging, behandling, lindring og rehabilitering til pasientar med kreft.

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • lindre symptom 
  • gi støtte og omsorg til både pasientar og pårørande
  • legge til rette og koordinere sjukdomsgangen
  • førebygging, diagnostikk, behandling, lindring og rehabilitering
  • vere til støtte og hjelp i livets sluttfase for døyande pasientar og deira pårørande
  • gi rettleiing til pasientar, pårørande og kollegaer

Kreftsjukepleiarar har òg ei sentral oppgåve innan rettleiing, undervising, utviklingsarbeid og forsking.

Som sjukepleiar har du brei kompetanse i praktisk medisinsk arbeid. Dei konkrete arbeidsoppgåvene kan variere etter arbeidsstad, primæroppgåvene på institusjonen du jobbar og spesialiseringa du har.

Hvor jobber kreftsjukepleiarar ?

Som kreftsjukepleiar kan du arbeide innanfor spesialisthelsetenesta, kommunehelsetenesta, i rehabiliteringsinstitusjonar og ulike private verksemder.

Personlige egenskaper

Som kreftsjukepleiar jobbar du som oftast med fleire grupper helsepersonell. Du må derfor ha god evne til å samarbeide og kommunisere. Ofte vil du møte menneske i ein vanskeleg livssituasjon, derfor er empati og tillitsskapande evner viktig. Du må også ha evna til å opptre med ro i kaotiske situasjonar og kunne formidle ein bodskap på ein klar, korrekt og god måte. Du må kunne jobbe med teknologi, sidan det ofte blir brukt høgteknologisk utstyr.

 

Utdanning

For å bli kreftsjukepleiar må du først ta ei bachelorgrad i sjukepleie og jobbe to år som sjukepleiar før du kan spesialisere deg.

Hva jobber kreftsjukepleiarutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

  • 661114 - Videreutdanning i sykepleie, onkologisk sykepleie (kreftsykepleie)

Bedrifter

Kreftsjukepleiar i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

  • 2221 - Spesialsykepleiere

Sist kvalitetsikret den 18. november 2020, av NSFs faggruppe for kreftsykepleiere