Kiropraktor
Yrkesskildring

Kiropraktor

favoritt ikon

Ein kiropraktor diagnostiserer og behandlar smerter og sjukdomar i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Ein kiropraktor behandlar pasientar med plager og redusert funksjon i bevegelsesapparatet eller i nerve-, muskel-, skjelettsystemet.

Det kan til dømes dreie seg om hovud- og nakkesmerter, smerter i kjeve eller skuldrer, isjiassmerter, whiplash, korsrygg- og bekkenplager eller idrettsskadar.

Oppgåva til kiropraktoren er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og førebygge slike plager. Dette gjerast i klinisk konsultasjon med pasienten.

Vanlege arbeidsoppgåver for ein kiropraktor:

  • samtale med pasienten for å kartlegge sjukehistoria 
  • kartlegge smerte/ubehag og kor i kroppen det sitt
  • funksjonell testing av nerve-, muskel- og skjelettapparatet
  • behandling ved hjelp av teknikkar som til dømes leddkorreksjon, triggerpunktterapi, massasje, trykkbølgebehandling, tøyingar av muskulatur og treningsøvingar
  • rettleiing om kosthald og livsstil
  • tilvising til medisinske undersøkingar og biletdiagnostikk som røntgen, MR og CT

Alle kiropraktorar har rett til å sjukmelde og tilvise direkte til spesialist og undersøkingar. 

Ein kiropraktor samarbeider ofte med legetannlege og fysioterapeut.

Kiropraktor er ein beskytta tittel som krev autorisasjon frå Helsedirektoratet.

 

Kvar arbeider kiropraktorar?

Kiropraktorar flest jobbar i privat praksis, mange i tverrfaglege klinikkar. Kiropraktorar kan også jobbe innan forsking og i det offentlege helsevesenet.

Personlege eigenskapar

Du må like å ha kontakt med menneske og vere flink til å kommunisere. Du må også kunne løyse problem, ha god vurderingsevne og gode samarbeidsevner. 

Utdanning

Kiropraktorutdanning blir ikkje tilbydd i Norge. For å bli kiropraktor tar dei fleste den femårige masterutdanninga i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia.

Turnustenesta på eitt år kjem i tillegg, og er nødvendig for å få autorisasjon som kiropraktor i Norge.

Ved utvalde studiestader er det mogleg å ta medisin grunnfag som ei førebuing til studiar i utlandet. ANSA har oversikt over utdanning og opptakskrav i fleire land.

Sjå oversikt over kven som tilbyr Medisin grunnfag.

Lønn

For dette yrket finst det ikkje tilgjengeleg lønnsdata. Les meir om korleis utdanning.no samlar inn lønnsstatistikk.

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold