Mann i dress står utenfor en høy bygning.
Yrkesskildring

Hotelldirektør

favoritt ikon

Som hotelldirektør er du hotellet sin leiar og har hovudansvaret for økonomien og dei tilsette på hotellet.

Som hotelldirektør (hotellsjef) har du ansvaret for den daglege drifta og planlegginga av hotellet si verksemd. 

Vanlege arbeidsoppgåver:

  • førebu budsjettet og styre økonomien
  • vere øvste ansvarlege for tilsetjingar og oppfølging av tilsette
  • sørge for at hotellets konsept og strategi føljes
  • samarbeid med hotellets eigar
  • byggje opp eksisterande og utvikle nye kunderelasjonar

Arbeidsmengd og oppgåver varierer ut frå størleiken på hotellet og tal tilsette.

For å sikre at hotellet si drift er vellukka er det viktig at hotelldirektøren samarbeider tett med hovmeistrar, servitørar, bartenderar, kokkar, reinhaldsoperatørar, resepsjonistar, husøkonomar og andre hotelltilsette.

Den daglege drifta og ansvaret for hotellet gjeld både inntekter og kostnader. Ein må halde rett fokus på sal og marknadsføring og sørge for at rette strategiar blir følgde.

Som hotelldirektør arbeider du òg med å bygge eit nettverk av samarbeidspartnarar, for å gi et best mogleg tilbod til gjestene til hotellet. 

Som ansvarleg må du rekne med lange dagar og helgearbeid. 

Kvar arbeider hotelldirektørar?

Hotelldirektørar arbeider i store hotellkjeder og på mindre hotell eller motell. Du kan arbeide både i Noreg og i utlandet.

Personlege eigenskapar

Det er viktig at du som leiar har evne til tenkje analytisk og handle strategisk. Du må i tillegg vere flink til å takle hektiske arbeidsdagar med mange utfordringar. Gode kommunikasjonsevner og god serviceinnstilling er nyttige eigenskapar.

Utdanning

Det er vanleg å ha utdanning innan administrasjon, reiseliv, sal, marknadsføring, hotelleiing eller økonomi. I dag er det vanleg at hotelldirektørar har høgare utdanning.

Sjå skildring og oversikt over utdanningar:

Kva jobbar denne utdanningsgruppen som?

 

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Hotellsjef
Heltid
Alle sektorer
639 personer
287 personer
352 personer
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 850 kr
44 770 kr
44 900 kr
538 200 kr
537 240 kr
538 800 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 850 kr
44 770 kr
44 900 kr
538 200 kr
537 240 kr
538 800 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
49 070 kr
47 570 kr
50 290 kr
588 840 kr
570 840 kr
603 480 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
49 240 kr
47 660 kr
50 530 kr
590 880 kr
571 920 kr
606 360 kr
Hotellsjef
Heltid
Privat
639 personer
287 personer
352 personer
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 850 kr
44 770 kr
44 900 kr
538 200 kr
537 240 kr
538 800 kr
Ca 277 kr
Ca 276 kr
Ca 277 kr
44 850 kr
44 770 kr
44 900 kr
538 200 kr
537 240 kr
538 800 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
49 070 kr
47 570 kr
50 290 kr
588 840 kr
570 840 kr
603 480 kr
Ca 303 kr
Ca 294 kr
Ca 310 kr
49 240 kr
47 660 kr
50 530 kr
590 880 kr
571 920 kr
606 360 kr
Butikksjef
Heltid
Alle sektorer
27 017 personer
12 234 personer
14 783 personer
Ca 271 kr
Ca 244 kr
Ca 309 kr
43 870 kr
39 500 kr
50 000 kr
526 440 kr
474 000 kr
600 000 kr
Ca 271 kr
Ca 244 kr
Ca 309 kr
43 870 kr
39 500 kr
50 000 kr
526 440 kr
474 000 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca 264 kr
Ca 343 kr
49 740 kr
42 720 kr
55 550 kr
596 880 kr
512 640 kr
666 600 kr
Ca 307 kr
Ca 264 kr
Ca 343 kr
49 930 kr
42 870 kr
55 770 kr
599 160 kr
514 440 kr
669 240 kr
Butikksjef
Deltid
Alle sektorer
3 263 personer
2 048 personer
1 215 personer
Ca 231 kr
Ca 225 kr
Ca 285 kr
37 500 kr
36 480 kr
46 250 kr
450 000 kr
437 760 kr
555 000 kr
Ca 231 kr
Ca 225 kr
Ca 285 kr
37 500 kr
36 480 kr
46 250 kr
450 000 kr
437 760 kr
555 000 kr
Ca 273 kr
Ca 246 kr
Ca 330 kr
44 170 kr
39 800 kr
53 400 kr
530 040 kr
477 600 kr
640 800 kr
Ca 273 kr
Ca 246 kr
Ca 330 kr
44 330 kr
39 980 kr
53 500 kr
531 960 kr
479 760 kr
642 000 kr
Butikksjef
Heltid
Privat
27 002 personer
12 224 personer
14 778 personer
Ca 271 kr
Ca 244 kr
Ca 309 kr
43 880 kr
39 500 kr
50 000 kr
526 560 kr
474 000 kr
600 000 kr
Ca 271 kr
Ca 244 kr
Ca 309 kr
43 880 kr
39 500 kr
50 000 kr
526 560 kr
474 000 kr
600 000 kr
Ca 307 kr
Ca 264 kr
Ca 343 kr
49 740 kr
42 720 kr
55 560 kr
596 880 kr
512 640 kr
666 720 kr
Ca 307 kr
Ca 264 kr
Ca 343 kr
49 930 kr
42 870 kr
55 780 kr
599 160 kr
514 440 kr
669 360 kr
Butikksjef
Deltid
Privat
3 262 personer
2 047 personer
1 215 personer
Ca 231 kr
Ca 225 kr
Ca 285 kr
37 500 kr
36 480 kr
46 250 kr
450 000 kr
437 760 kr
555 000 kr
Ca 231 kr
Ca 225 kr
Ca 285 kr
37 500 kr
36 480 kr
46 250 kr
450 000 kr
437 760 kr
555 000 kr
Ca 273 kr
Ca 246 kr
Ca 330 kr
44 170 kr
39 800 kr
53 400 kr
530 040 kr
477 600 kr
640 800 kr
Ca 273 kr
Ca 246 kr
Ca 330 kr
44 330 kr
39 980 kr
53 500 kr
531 960 kr
479 760 kr
642 000 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Nyttige lenker

Andre yrker

Illustrasjonsbilde av Stortinget i Oslo.

Politikar

Politikarar jobbar mellom anna med fordeling av gode og plikter i samfunnet. Som politisk folkevald er du med på å gjennomføre den politikken du og ditt parti står for.

Husøkonom

Hus­økonom

Som hus­økonom har du ansvar for reinhald i større verksemder.

Personalsjef skriver på tavle.

Personal­sjef

Som personal­sjef har du ansvaret for personalsaker og løn i private eller offentlege verksemder.

Leiar

Leiaryrket er svært mangfaldig og finst innan dei fleste yrkesområda.

Økonomisjef

Økonomi­sjef

Økonomi­sjefen har ansvaret for økonomien i ei bedrift.

Siviløkonom

Sivil­økonom

Sivil­økonomar jobbar med leiing og styring av bedrifter og organisasjonar.

Regissør i filmstudio

Regissør

Ein filmregissør førebur og styrer ei filminnspeling. Regissøren leier også etterarbeidet av det som er filma.

Aktuar jobber med analyse.

Aktuar

Ein aktuar reknar ut finansiell risiko, og jobbar som oftast i eit forsikringsselskap.

Jurist i diskusjon med kollega.

Jurist

Juristar gir råd og rettleiing om juridiske problemstillingar.

Finans

Finansanalytikar

Ein finansanalytikar hentar inn informasjon om finansiering og investering frå ulike firma, for så å gi dei råd og rettleiing.

En liten jente holder smilende opp en mobiltelefon. Kabinpersonale, mor, bestemor og bror ser på i bakgrunnen.

Kabintilsett fly

Som kabintilsett har du ansvaret for tryggleiken og servicen til passasjerane under flyreisa.

Maskinsjef står i hamna og snakker i en mobiltelefon.

Maskin­sjef

Som maskin­sjef er du teknisk sjef om bord på eit skip eller ein flyttbar rigg.