Bilete
Farmasøyt i arbeid på apotek.
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Farmasøyt

Ein farmasøyt er ein ekspert på legemiddel.

Yrket farmasøyt har to verna titlar:

Hovudforskjellen på dei to yrkestitlane, er lengda på studiet og at som provisorfarmasøyt har du moglegheit for å bli apotekar

Reseptarfarmasøyten har ein treårig bachelorgrad  i farmasi. Provisorfarmasøyten har ein femårig mastergrad  i farmasi.

Som farmasøyt jobbar du tett saman med apotekteknikaren og anna helsepersonell.

Hvor jobber farmasøytar ?

Mange farmasøytar jobbar i apotek, enten vanleg apotek eller sjukehusapotek. Som farmasøyt kan du også jobbe i legemiddelindustrien, på sjukehus, i offentleg forvaltning eller med forsking og undervisning. 

Personlige egenskaper

Som farmasøyt er det lurt å ha interesse for realfag . Du bør like å jobbe med menneske, og vere flink til å kommunisere med kundar. Du må vere ansvarleg, sjølvstendig og nøyaktig. Du liker å arbeide både sjølvstendig og saman med andre. 

Utdanning

Utdanninga til reseptarfarmasøyt er eit treårig studium. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemiddel i apotek. For å bli provisorfarmasøyt må du ha ein mastergrad i farmasi, som er ei femårig utdanning.

Hva jobber farmasiutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tallene er fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 766101 - Cand.pharm.-utdanning
 • 766104 - Master, farmasi for reseptarer, treårig
 • 766103 - Master, farmasi, femårig
 • 766102 - Tilleggsutdanning, farmasøyter
 • 666201 - Bachelor, reseptar-/farmasiutdanning, treårig
 • 669911 - Reseptarutdanning, 2½-årig

Bedrifter

Farmasøyt i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2224102 - FARMASØYT (CAND.PHARM)
 • 3228102 - FARMASØYT (RESEPTARUTDANNET)
 • 2224109 - FØRSTEFARMASØYT
 • 2224104 - SYKEHUSFARMASØYT
 • 2224108 - FØRSTEPROVISOR
 • 2224106 - PROVISORFARMASØYT
 • 3228101 - RESEPTAR

Sist kvalitetsikret den 24. januar 2019, av Apotekforeningen, Apotekforeningen