Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte å bli farmasøyt fordi jeg var interessert i helse og behandling. Jeg ønsket å hjelpe folk. Det første jeg tenkte på da jeg skulle velge studieprogram var lege, fordi det var det jeg hadde hørt om. Men så var jeg veldig glad i kjemi og biologi, og følte at jeg ville ha noe mer. Da jeg fant beskrivelsen av farmasøytstudiet på universitetet sine nettsider var jeg ikke i tvil. Det var som å lese om meg selv! Med en yrkesrettet utdannelse så vet du at du får deg jobb, samtidig kan du jobbe utrolig mange steder: Alt fra apotek eller sykehus, med regulering eller produksjon, eller direkte med pasienter. Det var en av tingene som dro meg mot studiet, nemlig at arbeidsmarkedet er såpass bredt. Du kan jobbe i hele verden.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

– Jeg har tre hovedoppgaver: Reklamekontroll, produktklager, og utarbeiding og revidering av prosedyrer. Reklamekontroll handler om å kontrollere og korrekturlese dokumenter og påstander, og passe på at de er i overensstemmelse med regelverket til myndighetene og vår egen produktomtale. Det betyr at jeg kontrollerer brosjyrer, presentasjoner, og alt annet som går ut fra bedriften.

I tillegg håndterer jeg produktklager. Hvis noen rapporterer at en tablett har en annen farge enn den pleier, er det jeg som mottar klagen og sender den videre. Deretter opprettholder jeg kontakten med den som har klaget. Den siste delen av jobben er utarbeiding og revidering av prosedyrer. I et legemiddelfirma må alle prosesser og rutiner skrives ned i store dokumenter, som alle ansatte i firmaet må lese jevnlig. Prosedyrene blir revidert ved behov, og hver gang noe forandrer seg må dokumentene prosesseres i et datasystem, og igjen sendes ut til alle ansatte som må lese dokumentet på nytt. Det er det jeg som passer på. Jeg vet at jeg må gjøre jobben min hver dag fordi det er så mange pasienter som er avhengige av at legemidlene er trygge og tilgjengelige.

Image
Lisens
1

Hvilke kvalifikasjoner kreves for å bli farmasøyt?

– Farmasistudiet er en yrkesrettet utdannelse, som betyr at du får en tittel når du er ferdig med å studere. Du kan ikke studere noe annet for å få den samme tittelen. Men likevel er det to muligheter, fordi som farmasøyt kan man ha to ulike titler: Reseptarfarmasøyt eller provisorfarmasøyt. Reseptarfarmasøyter er de som har studert i 3 år, mens provisorfarmasøyter har studert i 5 år og har en mastergrad. Jeg er provisorfarmasøyt, som betyr at jeg kan ha mer ansvar, for eksempel har jeg lov til å drive et apotek og tittelen er godkjent i alle land i EU. Gjennom et femårig studium får provisorfarmasøyten en dypere forståelse av hvordan legemidler utvikles og påvirker kroppen, og etter endt studium vil provisorfarmasøyter ha mulighet til å ta en doktorgrad. Provisorfarmasøyter kan på sikt også få lederstillinger innenfor undervisning og forskning.

Hva er det beste med yrket ditt?

– Fleksibiliteten, og muligheten jeg har til å utvikle meg. Jeg stopper ikke opp. Da jeg studerte var jeg litt redd for at når man er ferdig med studiet skal man bare gjøre det samme hver dag resten av livet, men sånn er det ikke. Da jeg startet i fast jobb følte jeg at jeg begynte på noe nytt. Selv om jeg tok med meg masse kunnskap og erfaringer fra studiet, hadde jeg mye å lære da jeg startet her og jeg føler fortsatt at jeg utvikler meg.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

– I denne jobben er det kanskje at revidering av prosedyrene tar så lang tid. Det kan være litt kjedelig, men det er jo en nødvendighet, og fungerer som en sikkerhet i systemet vårt. Dersom man kommer på en idé man har lyst til å gjennomføre med en gang, må man kanskje vente en måned for å inkludere ideen i en prosedyre. Det er litt kjedelig.

Hvilke andre arbeidsområder og muligheter finnes innenfor ditt yrke?

– Som farmasøyt har du en bred kompetanse innenfor realfag, og en yrkestittel arbeidsgivere over hele verden kan stole på. I tillegg til å jobbe på apotek kan du for eksempel undervise leger og sykepleiere i bruk av medisiner og utstyr, eller jobbe direkte med pasienter i rollen som klinisk farmasøyt. For eksempel dersom en pasient må ha et legemiddel som bare finnes i tablettform, men som pasienten ikke klarer å svelge. Da jobber leger og farmasøyter sammen i team der farmasøytene er legemiddeleksperter som finner de beste måtene å gi medisinene på, mens legene fokuserer på hva som feiler pasienten.

I staten jobber det også farmasøyter, spesielt i Legemiddelverket. De vurderer for eksempel om vi skal få nye legemidler ut på markedet i Norge, og hvor mye de skal koste. Mange jobber i RELIS, som er informasjonssentre rundt omkring i landet som svarer på spørsmål fra helsepersonell. Andre typiske arbeidsplasser som driver med regulering er Helsedirektoratet og HELFO, eller direkte med produksjonen på fabrikker. Farmasøyter kan også jobbe med utvikling av nye legemidler, og som forsker kan man finne nye medisiner som kan redde mange menneskeliv.

Hva kan du forvente av lønn i dette yrket?

– Rundt 500 000 kroner i året og oppover. Men ettersom det er så mye man kan jobbe med varierer dette fra jobb til jobb. Provisorfarmasøyter tjener gjerne mer enn reseptarfarmasøyter.

Hvordan anser du sjansen for å få jobb innen dette yrket?

– Med denne utdannelsen er man så godt som sikret jobb. Jeg hadde tre jobbtilbud på denne tiden i fjor, før jeg i det hele tatt hadde skrevet ferdig masteren.

Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
Med en yrkesrettet utdannelse vet du at du får deg jobb. Samtidig kan du jobbe utrolig mange steder.
Jeg vet at jeg må gjøre jobben min hver dag fordi det er så mange pasienter som er avhengige av at legemidlene er trygge og tilgjengelige.