Provisorfarmasøyt

– Når jeg får tilbakemelding om at rådene jeg har gitt, virkelig har gjort en forskjell, blir jeg glad. Da forstår jeg hvor meningsfull jobben er, forteller Kouros.
Provisorfarmasøyt Kouros André Samari i lys skjorte som ser inn i kamera. I bakgrunnen ser man ordet apotek og mange medisiner.
Kouros André Samari, 29 år
Provisorfarmasøyt
Apotek 1 Frogner, Oslo
«Du må være nysgjerrig på hvordan kroppen fungerer og hvordan legemidler påvirker kroppen. »
― Kouros André Samari
Intervju:
Ingvild Hegge Eriksen
Publisert: 18.02.2023
«Du må være nysgjerrig på hvordan kroppen fungerer og hvordan legemidler påvirker kroppen. »
― Kouros André Samari
«Jobben som provisorfarmasøyt går også ut på å ha kontakt med og hjelpe legekontorer, tannlegekontorer og andre institusjoner som håndterer legemidler.»
― Kouros André Samari

Hvorfor valgte du å bli provisorfarmasøyt?

– Jeg var god i realfag, spesielt kjemi, og interessert i helse. Men jeg visste ikke helt hva jeg ville jobbe med innen helsefaget. Da jeg søkte rundt på muligheter for utdanning etter videregående, skilte farmasi seg ut for meg. Derfor valgte jeg å studere farmasi ved Universitetet i Oslo. Det virket som en utdanning som kunne åpne dører for meg framover.

Image
En mann står bak en kasse og en pc-skjerm og scanner inn varer for en kunde på apoteket.
Foto: Apotek 1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg jobber som provisorfarmasøyt på et apotek. I apotek jobber vi etter en oppsatt turnus, hvor lengden på arbeidsdagene kan variere veldig avhengig av hvilket apotek man jobber på. I løpet av dagen er det alltid mange kundemøter. Da er min arbeidsoppgave å veilede og motivere kunden til riktig bruk av legemidler. Kundenes behov kan variere. Noen ønsker reseptpliktige varer etter å ha vært hos legen og fått utskrevet en resept. Andre vil få satt vaksiner, eller plukke med seg andre tilleggsprodukter. Tilleggsprodukter kan for eksempel være tabletter som øker spyttproduksjonen til folk som går på legemidler som kan sette ned produksjonen av spytt. Slik minker faren for hull i tennene. Jobben som provisorfarmasøyt går også ut på å ha kontakt med og hjelpe legekontorer, tannlegekontorer og andre institusjoner som håndterer legemidler.

En provisorfarmasøyt er en legemiddelekspert, og blir ofte spurt om råd fra både kunder og annet helsepersonell. En vanlig arbeidsdag handler også om kommunikasjon med kunder, å vurdere dosering av legemidler, informere om eventuelle bivirkninger og å kartlegge hvordan man best kan hjelpe kunden.

Hva kreves for å kunne jobbe som provisorfarmasøyt? 

– For å bli provisorfarmasøyt må du ha en mastergrad i farmasi. Dette er en 5-årig utdanning.

Du må være nysgjerrig på hvordan kroppen fungerer og hvordan legemidler påvirker kroppen. Du bør også være glad i kjemi.

I denne jobben tar man avgjørelser hele tiden, så du bør ha den faglige tyngden på plass og ikke være redd for å ta ansvar. Det er viktig å være nøyaktig, da feil komma kan ha mye å si. Hvis du skal jobbe i et apotek og møte kunder, må du like å jobbe med mennesker og være flink til å kommunisere. Du må holde deg oppdatert. Arbeidshverdagen er i konstant utvikling. Det kommer stadig nye medisiner, nye behandlinger og ny forskning som man må forholde seg til.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Dette yrket passer for deg som vil jobbe innen helse. Jobbhverdagen inneholder ikke nødvendigvis like mye kroppslig kontakt med syke mennesker som andre yrker innen helsesektoren, for eksempel sykepleier eller lege. Men du må likevel være tålmodig og yte omsorg.

Yrket vil også passe for de som vil være en del av et tverrfaglig samarbeid, da en provisorfarmasøyt ofte gjør dobbeltkontroll for legene. Bransjen er under utvikling, og yrket vil passe hvis du også har kjennskap til eller ferdigheter innen økonomi, ledelse, salg og informatikk.

Yrket passer ikke for deg hvis du er redd for å påta deg ansvar.

Hva liker du best med å være provisorfarmasøyt?

– Det beste med jobben som provisorfarmasøyt er kundemøtene. Når jeg får tilbakemelding om at rådene jeg har gitt, virkelig har gjort en forskjell, blir jeg glad. Da forstår jeg hvor meningsfull jobben er, og hvor mye vi betyr for kundene våre.

Hva liker du minst?

– Det jeg liker minst er begrensingene vi har med tanke på tjenester vi har å tilby i et apotek. Jeg mener at vi sitter på mye ubrukt potensiale og at vi har kapasitet til å tilby mer. Men jeg er glad for at det stadig blir flere tjenester tilgjengelige i apotek, som for eksempel vaksinasjon og medisinstartsamtaler. Jeg håper at vi får mulighet til å tilby enda flere tjenester i tiden fremover.

Image
En mann sitter for en pc-skjerm og en kasse. Han holder en liten, firkantet eske i hendene og har på seg en lys skjorte.
Foto: Apotek 1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Du kan jobbe i legemiddelindustrien og lage medisiner, vaksiner og så videre. Eller du kan jobbe i statens helseorganer, som for eksempel hos statens legemiddelverk. Det er også mulig å drive med forskning på et laboratorium eller jobbe klinisk på et sykehus.

Hva kan man forvente i lønn som provisorfarmasøyt?

– Som nyutdannet provisorfarmasøyt kan du forvente en startlønn på mellom 520 000 og 570 000 kroner i året.

Hvordan er sjansene for å få jobb som provisorfarmasøyt?

– Det er store sjanser for å få seg jobb på apotek. Allerede i løpet av det første året på studiet, hadde de fleste i klassen skaffet seg jobb som ekstrahjelp på et apotek. Siden det er stor etterspørsel etter farmasøyter i Norge, er sjansene store for å få seg jobb.

Tilhørende utdanninger

Farmasi

Etter farmasiutdanningen kan du jobbe som farmasøyt på apotek.

Finn studier