Reseptarfarmasøyt
Yrkesbeskrivelse

Reseptarfarmasøyt

favoritt ikon

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

Som reseptarfarmasøyt har du en treårig bachelorgrad i farmasi. En reseptarfarmasøyt har inngående kunnskap om legemidler. Blant annet om hvordan de lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan legemidler brukes til å forebygge og behandle sykdom. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en reseptarfarmasøyt:

  • veilede og informere om legemidler og riktig legemiddelbruk
  • ekspedere resepter
  • ansvar for service og kundekontakt
  • produsere legemidler

Som reseptarfarmasøyt jobber du gjerne i tett samarbeid med apotekteknikere og annet helsepersonell.

Reseptarfarmasøyt er en beskyttet tittel, og for å jobbe på apotek og sykehus må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber reseptarfarmasøyter?

De fleste reseptarfarmasøyter jobber i apotek. Du kan også jobbe i farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer og innen undervisning og forskning.

Personlige egenskaper

Som reseptarfarmasøyt bør du like å jobbe med mennesker. Som helsepersonell er du mye i kontakt med ulike typer mennesker, og derfor er det viktig å kunne kommunisere godt. Du bør også ha interesse for realfag, og være serviceinnstilt og nøyaktig. 

Utdanning

Reseptarfarmasøytutdanningen er et treårig studium. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Du kan ta master i farmasi for å bli provisorfarmasøyt.

Hva jobber reseptarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reseptar
Deltid
Alle sektorer
707 personer
635 personer
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 300 kr
43 400 kr
519 600 kr
520 800 kr
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 300 kr
43 400 kr
519 600 kr
520 800 kr
Ca 271 kr
Ca 272 kr
Ca
43 900 kr
44 000 kr
526 800 kr
528 000 kr
Ca 271 kr
Ca 272 kr
Ca
44 160 kr
44 240 kr
529 920 kr
530 880 kr
Reseptar
Heltid
Alle sektorer
1 134 personer
937 personer
197 personer
Ca 252 kr
Ca 254 kr
Ca 235 kr
40 840 kr
41 080 kr
38 090 kr
490 080 kr
492 960 kr
457 080 kr
Ca 252 kr
Ca 254 kr
Ca 235 kr
40 950 kr
41 190 kr
38 310 kr
491 400 kr
494 280 kr
459 720 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
41 680 kr
41 870 kr
40 780 kr
500 160 kr
502 440 kr
489 360 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
42 130 kr
42 280 kr
41 380 kr
505 560 kr
507 360 kr
496 560 kr
Reseptar
Privat
1 836 personer
1 568 personer
268 personer
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 236 kr
41 360 kr
41 670 kr
38 180 kr
496 320 kr
500 040 kr
458 160 kr
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 236 kr
41 430 kr
41 730 kr
38 380 kr
497 160 kr
500 760 kr
460 560 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
42 260 kr
42 480 kr
40 960 kr
507 120 kr
509 760 kr
491 520 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
42 660 kr
42 840 kr
41 560 kr
511 920 kr
514 080 kr
498 720 kr
Reseptar
Deltid
Privat
706 personer
634 personer
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 310 kr
43 400 kr
519 720 kr
520 800 kr
Ca 267 kr
Ca 268 kr
Ca
43 310 kr
43 400 kr
519 720 kr
520 800 kr
Ca 271 kr
Ca 272 kr
Ca
43 900 kr
44 010 kr
526 800 kr
528 120 kr
Ca 271 kr
Ca 272 kr
Ca
44 160 kr
44 250 kr
529 920 kr
531 000 kr
Reseptar
Heltid
Privat
1 130 personer
934 personer
196 personer
Ca 252 kr
Ca 254 kr
Ca 235 kr
40 840 kr
41 080 kr
38 090 kr
490 080 kr
492 960 kr
457 080 kr
Ca 252 kr
Ca 254 kr
Ca 235 kr
40 950 kr
41 190 kr
38 310 kr
491 400 kr
494 280 kr
459 720 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
41 680 kr
41 870 kr
40 770 kr
500 160 kr
502 440 kr
489 240 kr
Ca 257 kr
Ca 258 kr
Ca 252 kr
42 130 kr
42 280 kr
41 370 kr
505 560 kr
507 360 kr
496 440 kr
Reseptar
Alle sektorer
1 841 personer
1 572 personer
269 personer
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 236 kr
41 350 kr
41 670 kr
38 230 kr
496 200 kr
500 040 kr
458 760 kr
Ca 255 kr
Ca 257 kr
Ca 236 kr
41 420 kr
41 730 kr
38 420 kr
497 040 kr
500 760 kr
461 040 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
42 250 kr
42 470 kr
40 970 kr
507 000 kr
509 640 kr
491 640 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 253 kr
42 650 kr
42 830 kr
41 570 kr
511 800 kr
513 960 kr
498 840 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold