En etikett klistres på en eske med tabletter.
Yrkesbeskrivelse

Reseptarfarmasøyt

favoritt ikon

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter, og gir råd til kunder i apotek.

De fleste reseptarfarmasøyter velger å jobbe i et apotek. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en reseptarfarmasøyt:

  • veilede og informere om legemidler og legemiddelbruk
  • ekspedere resepter
  • være ansvarlig for service og kundekontakt
  • produsere legemidler

Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging. Reseptarfarmasøyter er autorisert helsepersonell og må ha autorisasjon for å arbeide på apotek og sykehus.

Reseptarfarmasøyter kan også ha ansvar for å gi opplæring, og jobber gjerne i tett samarbeid med apotekteknikere og annet helsepersonell.

Yrkestittelen farmasøyt benyttes ofte som fellesbetegnelse for provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt. Provisorer har mastergrad og er ofte ledere i apoteker, mens reseptarer har bachelorgrad og er ofte mellomledere.

Hvor jobber reseptarfarmasøyter?

Reseptarfarmasøyten kan jobbe i apotek, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer og innen undervisning og forskning.

Personlige egenskaper

Som reseptarfarmasøyt bør du like å jobbe med mennesker. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell og mye i kontakt med ulike typer mennesker, og derfor er det viktig å kunne kommunisere godt. Du bør også ha en interesse for realfag, være serviceinnstilt og nøyaktig. 

Utdanning

Reseptarfarmasøytutdanningen er et treårig høgskolestudium. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek.

Etter- og videreutdanning
Du kan ta master i farmasi for å bli provisorfarmasøyt.

Hva jobber reseptarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reseptarer
Deltid
Alle sektorer
896 personer
796 personer
100 personer
Ca 259 kr
Ca 261 kr
Ca
41 930 kr
42 210 kr
503 160 kr
506 520 kr
Ca 259 kr
Ca 261 kr
Ca
41 940 kr
42 210 kr
503 280 kr
506 520 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 247 kr
42 230 kr
42 510 kr
40 000 kr
506 760 kr
510 120 kr
480 000 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 247 kr
42 630 kr
42 870 kr
40 000 kr
511 560 kr
514 440 kr
480 000 kr
Reseptarer
Heltid
Alle sektorer
1 069 personer
901 personer
168 personer
Ca 255 kr
Ca 256 kr
Ca 245 kr
41 340 kr
41 500 kr
39 620 kr
496 080 kr
498 000 kr
475 440 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
Ca 245 kr
41 440 kr
41 600 kr
39 690 kr
497 280 kr
499 200 kr
476 280 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
42 120 kr
42 170 kr
41 860 kr
505 440 kr
506 040 kr
502 320 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
42 590 kr
42 640 kr
42 350 kr
511 080 kr
511 680 kr
508 200 kr
Reseptarer
Deltid
Privat
895 personer
795 personer
100 personer
Ca 259 kr
Ca 261 kr
Ca
41 950 kr
42 210 kr
503 400 kr
506 520 kr
Ca 259 kr
Ca 261 kr
Ca
41 960 kr
42 210 kr
503 520 kr
506 520 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 246 kr
42 230 kr
42 520 kr
39 920 kr
506 760 kr
510 240 kr
479 040 kr
Ca 261 kr
Ca 262 kr
Ca 246 kr
42 630 kr
42 880 kr
39 920 kr
511 560 kr
514 560 kr
479 040 kr
Reseptarer
Heltid
Privat
1 065 personer
898 personer
167 personer
Ca 255 kr
Ca 256 kr
Ca 244 kr
41 340 kr
41 510 kr
39 540 kr
496 080 kr
498 120 kr
474 480 kr
Ca 255 kr
Ca 256 kr
Ca 244 kr
41 440 kr
41 610 kr
39 610 kr
497 280 kr
499 320 kr
475 320 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
42 130 kr
42 170 kr
41 860 kr
505 560 kr
506 040 kr
502 320 kr
Ca 260 kr
Ca 260 kr
Ca 258 kr
42 600 kr
42 640 kr
42 350 kr
511 200 kr
511 680 kr
508 200 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Akershus
Velg kommuner i Aust-Agder
Velg kommuner i Buskerud
Velg kommuner i Finnmark
Velg kommuner i Hedmark
Velg kommuner i Hordaland
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oppland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Sogn og Fjordane
Velg kommuner i Telemark
Velg kommuner i Troms
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vest-Agder
Velg kommuner i Vestfold
Velg kommuner i Østfold