Reseptarfarmasøyt
Yrkesbeskrivelse

Reseptarfarmasøyt

favoritt ikon

Reseptarfarmasøyter veileder i riktig bruk av legemidler, ekspederer resepter og gir råd til kunder i apotek.

Som reseptarfarmasøyt har du en treårig bachelorgrad i farmasi. En reseptarfarmasøyt har inngående kunnskap om legemidler. Blant annet om hvordan de lages, hvordan de virker på kroppen og hvordan legemidler brukes til å forebygge og behandle sykdom. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en reseptarfarmasøyt:

  • veilede og informere om legemidler og riktig legemiddelbruk
  • ekspedere resepter
  • ansvar for service og kundekontakt
  • produsere legemidler

Som reseptarfarmasøyt jobber du gjerne i tett samarbeid med apotekteknikere og annet helsepersonell.

Reseptarfarmasøyt er en beskyttet tittel, og for å jobbe på apotek og sykehus må du ha autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Hvor jobber reseptarfarmasøyter?

De fleste reseptarfarmasøyter jobber i apotek. Du kan også jobbe i farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer og innen undervisning og forskning.

Personlige egenskaper

Som reseptarfarmasøyt bør du like å jobbe med mennesker. Som helsepersonell er du mye i kontakt med ulike typer mennesker, og derfor er det viktig å kunne kommunisere godt. Du bør også ha interesse for realfag, og være serviceinnstilt og nøyaktig. 

Utdanning

Reseptarfarmasøytutdanningen er et treårig studium. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek.

Se beskrivelse og oversikt over utdanninger :

Etter- og videreutdanning
Du kan ta master i farmasi for å bli provisorfarmasøyt.

Hva jobber reseptarutdannede som?

Fast ansatte i Norge med en av disse utdanningene har følgende yrker:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Reseptar
Heltid
Alle sektorer
1 211 personer
995 personer
216 personer
Ca 258 kr
Ca 264 kr
Ca 240 kr
41 720 kr
42 690 kr
38 880 kr
500 640 kr
512 280 kr
466 560 kr
Ca 258 kr
Ca 264 kr
Ca 240 kr
41 830 kr
42 790 kr
39 060 kr
501 960 kr
513 480 kr
468 720 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
42 500 kr
42 730 kr
41 440 kr
510 000 kr
512 760 kr
497 280 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
43 100 kr
43 290 kr
42 200 kr
517 200 kr
519 480 kr
506 400 kr
Reseptar
Deltid
Alle sektorer
729 personer
641 personer
Ca 273 kr
Ca 275 kr
Ca
44 170 kr
44 630 kr
530 040 kr
535 560 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
Ca
44 170 kr
44 630 kr
530 040 kr
535 560 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
Ca
44 780 kr
45 100 kr
537 360 kr
541 200 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
Ca
45 000 kr
45 290 kr
540 000 kr
543 480 kr
Reseptar
Heltid
Privat
1 207 personer
992 personer
215 personer
Ca 258 kr
Ca 264 kr
Ca 240 kr
41 720 kr
42 690 kr
38 880 kr
500 640 kr
512 280 kr
466 560 kr
Ca 258 kr
Ca 264 kr
Ca 240 kr
41 830 kr
42 790 kr
39 070 kr
501 960 kr
513 480 kr
468 840 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
42 500 kr
42 740 kr
41 420 kr
510 000 kr
512 880 kr
497 040 kr
Ca 262 kr
Ca 264 kr
Ca 256 kr
43 100 kr
43 300 kr
42 190 kr
517 200 kr
519 600 kr
506 280 kr
Reseptar
Deltid
Privat
728 personer
640 personer
Ca 273 kr
Ca 275 kr
Ca
44 200 kr
44 630 kr
530 400 kr
535 560 kr
Ca 273 kr
Ca 275 kr
Ca
44 200 kr
44 630 kr
530 400 kr
535 560 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
Ca
44 780 kr
45 110 kr
537 360 kr
541 320 kr
Ca 276 kr
Ca 278 kr
Ca
45 000 kr
45 290 kr
540 000 kr
543 480 kr

Bedrifter

Velg fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken

Andre yrker

Legemiddelkonsulent snakker med kollega

Legemiddel­konsulent

En legemiddel­konsulent selger og markeds­fører legemidler til leger, apotek og sykehus.

Kvinnelig apotektekniker legger varer i hyller

Apotek­tekniker

Apotek­teknikeren ekspederer legemidler og informerer kundene om trygg og riktig bruk av legemidler.

En farmasøyt ekspederer kunder

Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyter er eksperter på legemidler, både hvordan de lages, brukes og virker i kroppen.

Mannlig pasient på sykeseng blir behandlet av anestesilege og operasjonssykepleier før operasjon.

Operasjons­­sykepleier

En operasjons­­sykepleier har spesiell kompetanse i kirurgi, hygiene og omsorg. Operasjons­­sykepleieren er alltid til stede når pasienter opereres.

Ung mannlig baker setter bakverk i ovnen

Baker

Bakere jobber med å lage brød, bagetter, kaker og annet bakverk.

Mikrobiolog i laboratoriet

Mikrobiolog

Mikrobiologer studerer én- og fåcellede organismer slik som bakterier, sopp, virus og amøber.

En perfusjonist følger med på en maskin under en hjerteoperasjon

Perfusjonist

Som perfusjonist håndterer du hjerte- og lungemaskin og andre maskiner under operasjoner.

Helsesekretær

Helse­sekretær

Som helse­sekretær er du utdannet sekretær tilpasset helsevesenet.

Postbud leverer post

Postbud

Et postbud sorterer og distribuerer post, både til privatpersoner og bedrifter.

Klinisk ernæringsfysiolog

Klinisk ernærings­fysiolog

Som klinisk ernærings­fysiolog hjelper du mennesker til en bedre helse ved å gjøre dem bevisst på hva de spiser og hvilke næringsstoffer de får i seg.

Tannlege gir behandling til pasient.

Tannlege

Som tannlege behandler du tenner.

To personer analyserer grafer

Markeds­analytiker

Markeds­analytikeren analyserer markeder og informerer om resultatene.