Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass
Yrkesskildring

Biolog

favoritt ikon

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Biologar jobbar med levande organismar i plante- og dyreliv. Mykje av arbeidet skjer ute i felten og inne på laboratoriet. Biologen har mellom anna i oppgåve å finne ut kva konsekvensar klimaendringane får for naturen.

Ein biolog må ha kunnskap om:

  • bygning, funksjon og slektskap hos organismane
  • utviklinga av nye livsformer (evolusjon)
  • samspelet mellom organismane og miljøet (økologi)

Det er vanleg at biologar spesialiserer seg innanfor ei eller fleire retningar, til dømes innan:

Kvar arbeider biologar?

Biologar jobbar mellom anna i industrien, i miljøorganisasjonar, ved forskingsinstitusjonar (som universitet og høgskolar), i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirma og i oppdrettsnæringa. Mange jobbar også med undervising. 

Personlege eigenskapar

Som biolog må du vere interessert i mangfaldet i naturen. Du må vere nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tileigne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. 

Kva jobbar biologiutdanna som?

Fast tilsette i Noreg med desse utdanningane har følgjande yrke:

Hva er de vanligste utdanningene for biologar?

Fast tilsette i Noreg med dette yrket har følgjande utdanningar:

Lønn

Yrke Sektor Arbeidstakere Lønn Løn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid
Biolog eller fiskeriforsker
Deltid
Alle sektorer
262 personer
161 personer
Ca 335 kr
Ca
Ca 353 kr
54 230 kr
57 250 kr
650 760 kr
687 000 kr
Ca 335 kr
Ca
Ca 353 kr
54 230 kr
57 250 kr
650 760 kr
687 000 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca 365 kr
58 750 kr
59 170 kr
705 000 kr
710 040 kr
Ca 363 kr
Ca
Ca 365 kr
58 900 kr
59 300 kr
706 800 kr
711 600 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Heltid
Alle sektorer
1 199 personer
540 personer
659 personer
Ca 329 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
53 270 kr
51 460 kr
55 000 kr
639 240 kr
617 520 kr
660 000 kr
Ca 329 kr
Ca 318 kr
Ca 340 kr
53 270 kr
51 460 kr
55 000 kr
639 240 kr
617 520 kr
660 000 kr
Ca 344 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
55 730 kr
53 560 kr
57 500 kr
668 760 kr
642 720 kr
690 000 kr
Ca 344 kr
Ca 331 kr
Ca 355 kr
56 230 kr
54 070 kr
58 000 kr
674 760 kr
648 840 kr
696 000 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Privat
953 personer
437 personer
516 personer
Ca 342 kr
Ca 331 kr
Ca 351 kr
55 330 kr
53 700 kr
56 820 kr
663 960 kr
644 400 kr
681 840 kr
Ca 342 kr
Ca 331 kr
Ca 351 kr
55 330 kr
53 700 kr
56 820 kr
663 960 kr
644 400 kr
681 840 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 369 kr
57 960 kr
55 850 kr
59 790 kr
695 520 kr
670 200 kr
717 480 kr
Ca 358 kr
Ca 345 kr
Ca 369 kr
58 350 kr
56 310 kr
60 130 kr
700 200 kr
675 720 kr
721 560 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Deltid
Privat
212 personer
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 740 kr
692 880 kr
Ca 356 kr
Ca
Ca
57 740 kr
692 880 kr
Ca 373 kr
Ca
Ca
60 480 kr
725 760 kr
Ca 373 kr
Ca
Ca
60 630 kr
727 560 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Heltid
Privat
741 personer
352 personer
389 personer
Ca 341 kr
Ca 331 kr
Ca 346 kr
55 320 kr
53 700 kr
56 070 kr
663 840 kr
644 400 kr
672 840 kr
Ca 341 kr
Ca 331 kr
Ca 346 kr
55 320 kr
53 700 kr
56 070 kr
663 840 kr
644 400 kr
672 840 kr
Ca 355 kr
Ca 342 kr
Ca 368 kr
57 570 kr
55 390 kr
59 540 kr
690 840 kr
664 680 kr
714 480 kr
Ca 355 kr
Ca 342 kr
Ca 368 kr
58 000 kr
55 880 kr
59 920 kr
696 000 kr
670 560 kr
719 040 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Statlig
506 personer
203 personer
303 personer
Ca 321 kr
Ca 308 kr
Ca 325 kr
51 950 kr
49 840 kr
52 610 kr
623 400 kr
598 080 kr
631 320 kr
Ca 321 kr
Ca 308 kr
Ca 325 kr
51 950 kr
49 840 kr
52 610 kr
623 400 kr
598 080 kr
631 320 kr
Ca 325 kr
Ca 310 kr
Ca 335 kr
52 650 kr
50 190 kr
54 350 kr
631 800 kr
602 280 kr
652 200 kr
Ca 325 kr
Ca 310 kr
Ca 335 kr
53 250 kr
50 720 kr
55 000 kr
639 000 kr
608 640 kr
660 000 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Heltid
Statlig
457 personer
188 personer
269 personer
Ca 321 kr
Ca 307 kr
Ca 327 kr
51 940 kr
49 750 kr
52 980 kr
623 280 kr
597 000 kr
635 760 kr
Ca 321 kr
Ca 307 kr
Ca 327 kr
51 940 kr
49 750 kr
52 980 kr
623 280 kr
597 000 kr
635 760 kr
Ca 326 kr
Ca 309 kr
Ca 337 kr
52 760 kr
50 120 kr
54 610 kr
633 120 kr
601 440 kr
655 320 kr
Ca 326 kr
Ca 309 kr
Ca 337 kr
53 380 kr
50 670 kr
55 290 kr
640 560 kr
608 040 kr
663 480 kr
Biolog eller fiskeriforsker
Alle sektorer
1 461 personer
641 personer
820 personer
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca 340 kr
53 300 kr
51 670 kr
55 000 kr
639 600 kr
620 040 kr
660 000 kr
Ca 329 kr
Ca 319 kr
Ca 340 kr
53 300 kr
51 670 kr
55 000 kr
639 600 kr
620 040 kr
660 000 kr
Ca 346 kr
Ca 333 kr
Ca 356 kr
56 040 kr
53 970 kr
57 690 kr
672 480 kr
647 640 kr
692 280 kr
Ca 346 kr
Ca 333 kr
Ca 356 kr
56 510 kr
54 450 kr
58 150 kr
678 120 kr
653 400 kr
697 800 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Alle sektorer
306 personer
218 personer
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca
35 140 kr
35 050 kr
421 680 kr
420 600 kr
Ca 217 kr
Ca 216 kr
Ca
35 140 kr
35 050 kr
421 680 kr
420 600 kr
Ca 227 kr
Ca 230 kr
Ca
36 820 kr
37 190 kr
441 840 kr
446 280 kr
Ca 227 kr
Ca 230 kr
Ca
37 420 kr
37 730 kr
449 040 kr
452 760 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Alle sektorer
1 016 personer
606 personer
410 personer
Ca 240 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
38 870 kr
38 230 kr
40 070 kr
466 440 kr
458 760 kr
480 840 kr
Ca 240 kr
Ca 236 kr
Ca 247 kr
38 980 kr
38 280 kr
40 330 kr
467 760 kr
459 360 kr
483 960 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
Ca 255 kr
40 670 kr
40 210 kr
41 350 kr
488 040 kr
482 520 kr
496 200 kr
Ca 251 kr
Ca 248 kr
Ca 255 kr
41 730 kr
40 940 kr
42 910 kr
500 760 kr
491 280 kr
514 920 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Privat
799 personer
486 personer
313 personer
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
40 760 kr
39 940 kr
41 470 kr
489 120 kr
479 280 kr
497 640 kr
Ca 252 kr
Ca 247 kr
Ca 256 kr
41 000 kr
40 120 kr
41 890 kr
492 000 kr
481 440 kr
502 680 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 265 kr
42 460 kr
42 170 kr
42 890 kr
509 520 kr
506 040 kr
514 680 kr
Ca 262 kr
Ca 260 kr
Ca 265 kr
43 720 kr
43 050 kr
44 720 kr
524 640 kr
516 600 kr
536 640 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Privat
137 personer
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 490 kr
461 880 kr
Ca 238 kr
Ca
Ca
38 580 kr
462 960 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca
39 910 kr
478 920 kr
Ca 246 kr
Ca
Ca
40 760 kr
489 120 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Privat
662 personer
386 personer
276 personer
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
41 160 kr
40 590 kr
41 570 kr
493 920 kr
487 080 kr
498 840 kr
Ca 254 kr
Ca 251 kr
Ca 257 kr
41 420 kr
40 790 kr
42 020 kr
497 040 kr
489 480 kr
504 240 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 267 kr
42 810 kr
42 530 kr
43 200 kr
513 720 kr
510 360 kr
518 400 kr
Ca 264 kr
Ca 263 kr
Ca 267 kr
44 120 kr
43 430 kr
45 080 kr
529 440 kr
521 160 kr
540 960 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Statlig
518 personer
336 personer
182 personer
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 510 kr
35 340 kr
35 580 kr
426 120 kr
424 080 kr
426 960 kr
Ca 219 kr
Ca 218 kr
Ca 220 kr
35 510 kr
35 340 kr
35 580 kr
426 120 kr
424 080 kr
426 960 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 228 kr
36 110 kr
35 670 kr
36 880 kr
433 320 kr
428 040 kr
442 560 kr
Ca 223 kr
Ca 220 kr
Ca 228 kr
36 670 kr
36 070 kr
37 710 kr
440 040 kr
432 840 kr
452 520 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Deltid
Statlig
167 personer
117 personer
Ca 208 kr
Ca 210 kr
Ca
33 620 kr
33 940 kr
403 440 kr
407 280 kr
Ca 208 kr
Ca 210 kr
Ca
33 620 kr
33 940 kr
403 440 kr
407 280 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca
33 550 kr
33 700 kr
402 600 kr
404 400 kr
Ca 207 kr
Ca 208 kr
Ca
33 870 kr
34 000 kr
406 440 kr
408 000 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Heltid
Statlig
351 personer
219 personer
132 personer
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
35 980 kr
35 790 kr
36 480 kr
431 760 kr
429 480 kr
437 760 kr
Ca 222 kr
Ca 221 kr
Ca 225 kr
35 980 kr
35 790 kr
36 480 kr
431 760 kr
429 480 kr
437 760 kr
Ca 227 kr
Ca 223 kr
Ca 232 kr
36 720 kr
36 180 kr
37 620 kr
440 640 kr
434 160 kr
451 440 kr
Ca 227 kr
Ca 223 kr
Ca 232 kr
37 330 kr
36 600 kr
38 540 kr
447 960 kr
439 200 kr
462 480 kr
Biotekniker (ikke-medisinske laboratorier)
Alle sektorer
1 322 personer
824 personer
498 personer
Ca 237 kr
Ca 233 kr
Ca 244 kr
38 380 kr
37 810 kr
39 570 kr
460 560 kr
453 720 kr
474 840 kr
Ca 237 kr
Ca 233 kr
Ca 244 kr
38 470 kr
37 840 kr
39 810 kr
461 640 kr
454 080 kr
477 720 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
40 100 kr
39 680 kr
40 760 kr
481 200 kr
476 160 kr
489 120 kr
Ca 248 kr
Ca 245 kr
Ca 252 kr
41 090 kr
40 370 kr
42 230 kr
493 080 kr
484 440 kr
506 760 kr

Bedrifter

Vel fylke

Velg fylke og kommune for å få informasjon tilpasset ditt behov.

Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no.

Velg kommuner i Agder
Velg kommuner i Innlandet
Velg kommuner i Møre og Romsdal
Velg kommuner i Nordland
Velg kommuner i Oslo
Velg kommuner i Rogaland
Velg kommuner i Svalbard
Velg kommuner i Troms og Finnmark
Velg kommuner i Trøndelag
Velg kommuner i Vestfold og Telemark
Velg kommuner i Vestland
Velg kommuner i Viken