Bilete
Kvinnelig biolog sitter på huk ved en bekk og ser på vannprøve i reagensglass
Lenke

Yrkesbeskrivelse

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Biologar jobbar med levande organismar i plante- og dyreliv. Mykje av arbeidet skjer ute i felten og inne på laboratoriet. Biologen har mellom anna i oppgåve å finne ut kva konsekvensar klimaendringane får for naturen.

Ein biolog må ha kunnskap om:

 • bygning, funksjon og slektskap hos organismane
 • utviklinga av nye livsformer (evolusjon)
 • samspelet mellom organismane og miljøet (økologi)

Det er vanleg at biologar spesialiserer seg innanfor ei eller fleire retningar, til dømes innan:

Hvor jobber biologar ?

Biologar jobbar mellom anna i industrien, i miljøorganisasjonar, ved forskingsinstitusjonar (som universitet og høgskolar), i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirma og i oppdrettsnæringa. Mange jobbar også med undervising. 

Personlige egenskaper

Som biolog må du vere interessert i mangfaldet i naturen. Du må vere nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tileigne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. 

Utdanning

Hva jobber biologiutdanna som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019. Forklaring til statistikken

 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 851902 - Dr.scient.-utdanning, biologi
 • 751901 - Cand.real.-utdanning, biologi
 • 751902 - Cand.scient.-utdanning, biologi
 • 751903 - Cand.scient.-utdanning, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell
 • 751904 - Mag.scient.-utdanning, biologi
 • 751905 - Master of Philosophy, biology
 • 751906 - Master of Philosophy, fisheries biology and fisheries management
 • 751907 - Master of Philosophy, medical biology
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 751909 - Master, biologi, toårig
 • 751911 - Master, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, toårig
 • 751910 - Master, medisinsk biologi, toårig
 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi

Hva er de vanligste utdanningene for biologar ?

Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå 2020. Tall fra høsten 2019.

Bedrifter

Biolog i hele landet
Hele landet

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2211102 - BIOLOG
 • 2211104 - CELLEBIOLOG
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211120 - SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211101 - BAKTERIOLOG
 • 2211114 - MYKOLOG
 • 2211118 - STATSMYKOLOG
 • 2211113 - MIKROBIOLOG
 • 2211122 - MOLEKYLÆRBIOLOG
 • 2211103 - BOTANIKER
 • 2211105 - ENTOMOLOG
 • 2211117 - STATSENTOMOLOG
 • 2211112 - LIMNOLOG
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211107 - FISKERÅDGIVER
 • 2211110 - FISKERIKANDIDAT
 • 2211115 - ORNITOLOG
 • 2211124 - FORSØKSLEDER (HAVBRUK/AKVAKULTUR)
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211111 - MARINBIOLOG

Sist kvalitetsikret den 19. januar 2017, av Biologforeningen