Kvalitetssikret av Naturviterne 20. juni 2022

Biolog

Biologar jobbar med dyre- og planteliv, og arbeider både ute i felten og på laboratorium.

Arbeidsoppgaver

Biologar jobbar med levande organismar i plante- og dyreliv. Mykje av arbeidet skjer ute i felten og inne på laboratoriet. Biologen har mellom anna i oppgåve å finne ut kva konsekvensar klimaendringane får for naturen.

Ein biolog må ha kunnskap om mellom anna:

 • organismanes bygning, funksjon og slektskap
 • utviklinga av nye livsformer (evolusjon)
 • samspelet mellom organismane og miljøet (økologi)

Det er vanleg at biologar spesialiserer seg innanfor ei eller fleire retningar, til dømes innan:

 • mikrobiologi
 • fiskehelsebiologi
 • paleontologi
 • marinbiologi
 • cellebiologi
 • virologi
 • økologi
 • zoologi (dyr)
 • botanikk (plantar)
 • entomologi (insekt)
 • mykologi (sopp)
 • etologi (åtferda til dyr)
 • fysiologi (korleis levande organismar fungerer)
 • limnologi (innsjøar og rennande vatn)
 • genetikk (arv og genar)
 • evolusjonsbiologi (utviklinga til livet)
 • toksikologi

Hvor jobber biologar ?

Biologar jobbar mellom anna i industrien, i miljøorganisasjonar, ved forskingsinstitusjonar, i oljebransjen, offentlig forvaltning, konsulentfirma og i oppdrettsnæringa. Mange jobbar også med undervising. 

Intervjuer

Zoolog Joe Partyka har mange jobber. Bildet er fra Belize hvor han jobber med kartlegging av krokodiller.

Zoolog

Joe Partyka

– De aller fleste vil være ute, løfte på steiner og se i kikkert, mener Joe Partyka.
Cecilie Notø poserer foran en stor undervannsplakat på besøkssenteret på Verdens Ende.

Biolog

Cecilie Notø

- Å formidle om naturen og spre naturglede er min ytterst privilegerte jobb, smiler en entusiastisk Cecilie.
Portrettbilde av entomolog Gunnar Mikaelsen Kvifte i en lyseblå skjorte og med trær i bakgrunnen. I hånda har han en hånd for å fange insekter.

Entomolog

Gunnar Mikaelsen Kvifte

Flere tusen insekter er en del av arbeidsdagen til Gunnar Mikaelsen Kvifte.
Portrettbilde av bioog Siri Myhren

Biolog

Siri Myhren

Mye av arbeidet foregår på kontor og ikke under vann slik man drømmer om som ung, sier biolog Siri Myhren.

Viktige egenskaper

Som biolog må du vere interessert i mangfaldet i naturen. Du må vere nysgjerrig, like å undersøke og finne ut av ting, og du må kunne tileigne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. 

Lønn

Utdanning

De som jobber som biologar har som oftest studert:

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021.

De vanligste jobbene blant biologiutdanna

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 851902 - Dr.scient.-utdanning, biologi
 • 8519 - Biologiske fag, andre
 • 751917 - Master, biovitenskap, toårig
 • 751916 - Master, biodiversitet og systematikk, toårig
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 751911 - Master, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell, toårig
 • 751910 - Master, medisinsk biologi, toårig
 • 751909 - Master, biologi, toårig
 • 751908 - Sivilingeniørutdanning, biologi
 • 751907 - Master of Philosophy, medical biology
 • 751906 - Master of Philosophy, fisheries biology and fisheries management
 • 751905 - Master of Philosophy, biology
 • 751904 - Mag.scient.-utdanning, biologi
 • 751903 - Cand.scient.-utdanning, cellebiologi for medisinsk/teknisk personell
 • 751902 - Cand.scient.-utdanning, biologi
 • 751901 - Cand.real.-utdanning, biologi
 • 651909 - Bachelor, biovitenskap, treårig

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i dette yrket eller lignende yrker. Dette kan være nyttig for den som leter etter arbeidsplass, læreplass eller hospiteringsplasser. Oversikten kan også være nyttig for skoler som vil finne bedrifter de kan samarbeide med.

Bedrifter med biologar

Vigo

Informasjon om løpende lærekontrakter og godkjente lærebedrifter hentes fylkesvis fra Vigo. Alle landets fylker har inngått en driftsavtale med Vigo og Utdanning.no for å få denne informasjonen presentert våre nettsider.

Vi henter nye data fra Vigo og oppdaterer informasjonen om lærlinger og lærebedrifter hver natt.

NAV

Arbeidslivsinformasjon får vi fra Nav sitt Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister (Aa-registeret).

Arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret, blant annet med riktig stillingstittel. Det er 9000 ulike stillingstitler (STYRK-koder) å velge mellom. Noen yrker har mange detaljerte og dels overlappende underkategorier, eksempelvis rørleggere, og andre yrker mangler en egen kategori, eksempelvis hematologer. Dette betyr at det alltid vil forekomme noen unøyaktigheter og feilregistreringer.

Vi har knyttet flest mulig av Nav sine 9000 stillingstitler opp mot 600 yrkesbeskrivelser på Utdanning.no. Dette er en manuell prosess og feil kan forekomme. Vi jobber kontinuerlig med å kvalitetssikre disse koblingene og tar gjerne imot innspill.

Noen stillingstitler fra Aa-registeret er koblet til mer enn én yrkesbeskrivelse. Stillingstittelen "Spesialarbeider (Snekker)" er for eksempel knyttet opp mot yrkene "Møbelsnekker", "Trevaresnekker" og "Industrisnekker". Om en legger sammen stillingstall for disse enkeltyrkene vil det samlede stillingstallet bli for høyt.

Vi innhenter nye data fra Aa-registeret og oppdaterer arbeidslivsinformasjonen slik at vi har nye data på morgenen den 13. i hver måned.

 • 2211128 - SENIORRÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211127 - RÅDGIVER (BIOLOGI)
 • 2211126 - SENIORINGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211125 - INGENIØR (BIOLOGI)
 • 2211124 - FORSØKSLEDER (HAVBRUK/AKVAKULTUR)
 • 2211123 - FORSKNINGSASSISTENT (FISKE, HAVBRUK)
 • 2211122 - MOLEKYLÆRBIOLOG
 • 2211121 - FORSKER (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211120 - SENIOR KONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211119 - SJEFSKONSULENT (BIOLOGI, BOTANIKK OG ZOOLOGI)
 • 2211118 - STATSMYKOLOG
 • 2211117 - STATSENTOMOLOG
 • 2211115 - ORNITOLOG
 • 2211114 - MYKOLOG
 • 2211113 - MIKROBIOLOG
 • 2211112 - LIMNOLOG
 • 2211111 - MARINBIOLOG
 • 2211110 - FISKERIKANDIDAT
 • 2211109 - HAVFORSKER
 • 2211108 - FORSKER (FISK)
 • 2211107 - FISKERÅDGIVER
 • 2211106 - FISKEFORSKER
 • 2211105 - ENTOMOLOG
 • 2211104 - CELLEBIOLOG
 • 2211103 - BOTANIKER
 • 2211102 - BIOLOG
 • 2211101 - BAKTERIOLOG

Andre yrke

Kvinnelig bonde mater sauer

Agronom

Agronomar arbeider praktisk med drifta av ein gard.
Menneske som ruller ferdigplen.

Anleggsgartnar

Anleggsgartnarar byggar, driftar og held ved like uteområde.
Astronauter

Astronaut

Ein astronaut er ein person som er utdanna til å manøvrere eller arbeide om bord i eit romfartøy.
En astronom kikker på stjernene på nattehimmelen.

Astronom

Astronomar studerer objekt og fenomen i universet, som planetar, galaksar og stjerner.
To menn på fisketråler, trålen er satt

Bas/Nettmann

Ein bas/nettmann er arbeidsleiar på dekk på fiskefartøy.
Bioingeniør i arbeid på preanalytisk prøvemottak.

Bioingeniør

Som bioingeniør samlar du inn og analyserer blodprøver og andre typar biologisk prøvemateriale.
Mannlig biokjemiker studerer kjemikalie i glassflaske

Biokjemikar

Ein biokjemikar forskar på biokjemiske prosessar i levande organismar.
Bioteknolog i laboratorium

Bioteknolog

Bioteknologar bruker avansert teknologi til å utvikle nye biologiske produkt.
Blomsterdekoratør velger ut blomster

Blomsterdekoratør

Ein blomsterdekoratør lager blomsterarbeidar til arrangement og hendingar.
Bonde bak gjerde med kyr i bakgrunnen.

Bonde

Som bonde er du sjølvstendig næringsdrivande og driv din eigen gard.
Brønnoperatør jobber offshore.

Brønnoperatør

Ein brønnoperatør arbeider i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning.
Havbunnsinstallatør jobbar med stor hydraulisk installasjon

Brønnoperatør havbotnsinstallasjonar

Ein brønnoperatør i havbotnsinstallasjonar installerer og betener undervassutstyr.