Biolog

Mye av arbeidet foregår på kontor og ikke under vann slik man drømmer om som ung, sier biolog Siri Myhren.
Portrettbilde av bioog Siri Myhren
Siri Myhren, 32 år
Biolog
Mowi
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Jeg har alltid likt fisk og havet, samtidig så liker jeg også planlegging og logistikk. »
― Siri Myhren
Intervju:
Jonina Reynisdottir
Publisert: 19.04.2021
«Jeg har alltid likt fisk og havet, samtidig så liker jeg også planlegging og logistikk. »
― Siri Myhren
«En vanlig arbeidsdag for meg er å se over produksjonsdata for regionen.»
― Siri Myhren

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid likt fisk og havet, samtidig som jeg også liker planlegging og logistikk. Det å da få jobbe som planleggingskoordinator i Mowi slår to fluer i en smekk.

Image
Kvinne med briller sitter ved skrivebordet foran datamaskinen

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En vanlig arbeidsdag for meg er å se over produksjonsdata for regionen. Det betyr å ta en sjekk om det er noen feilregistrerte temperaturer, at alle smoltmottak er gjort og at all slakt er lagt inn. Hvis det er noe som ikke er korrekt lagt inn vil det være med på å påvirke langtidsprognosene våre. Det betyr også at jeg er en støtteperson for driftsledere på datasystemet vi bruker for å registrere fôr, dødelighet og andre relevante tall.

Hver uke så er skriver jeg en ukerapport som går ut til alle som jobber på sjøanleggene og i administrasjonen i Region Midt. Da får de en liten gjennomgang av hvordan det har gått foregående uke. Det er informasjon om vekst, slakting, dødelighet og andre parametere.

Jeg jobber også aktivt med prognoser frem i tid. Det er fordi vi må vite hvordan produksjonen fremover ser ut. Da ser jeg på hva vi har levert av tidligere resultater og legger det inn som parametere for de fremtidige generasjonene. En annen del av det jeg gjør er å ha kontakt med Fiskeridirektoratet. De har oversikt over at vi holder oss innenfor de rammene vi har lov til å operere under.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har en utdanning innen marinbiologi, men det er mange inngangsporter til jobben. Du kan for eksempel utdanne deg som logistiker eller starte som driftstekniker og jobbe deg oppover i systemet. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– De som ikke liker å sitte foran en datamaskin hver dag. Det passer heller ikke for dem som ikke liker å jobbe med tall og dataverktøy.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Noe av det jeg liker, er at jeg ser hvor mye biologien påvirker all planleggingen som gjøres. Målet er jo at vi skal levere stor og frisk fisk til markedene ut i verden. Det føles godt å arbeide med og bidra til oppnåelsen av noen av FN sine bærekraftsmål.

Det er alltid nye utfordringer som dukker opp, og det lærer jeg enormt mye av. Jeg liker også godt at jeg er en ressursperson opp mot sjøanleggene, det gjør at jeg får innsikt i hvordan hverdagen er ute på lokalitetene. Jeg har veldig fine kollegaer som er gode å samarbeide med. Det er alltid enkelt å få svar på det man lurer på.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det jeg liker minst er all ventetiden når datasystemene skal oppdatere tallene vi trenger. Det går en del tid til å se på at Excel skal importere oppdaterte tall.

Image
Kvinen med briller sitter i en stol og leser i en årsrapport for Mowi

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– De som liker å jobbe med tall, rapporteringer og datasystemer. Man må være nøyaktig og løsningsorientert. Man må også forstå at fisk ikke alltid oppfører seg som man skulle ønske.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det finnes flere muligheter for dem som er utdannet innen marinbiologi. Hvis man liker å jobbe direkte med fisk, så er det ute på sjø- og settefiskanleggene som gjelder. Det er også mange som jobber som rådgivere i statlige og private bedrifter. Mye av arbeidet foregår på kontor og ikke under vann slik man drømmer om som ung.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tror forventet startlønn er fra 500 000 kroner i året og oppover, avhengig av stilling og bransje.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Mulighetene for jobb innen yrket er varierende, det lønner seg å være villig til å flytte ut av de store byene. En del biologer blir også lærere, og noen går videre med en PhD-utdanning.

 

 

Tilhørende utdanninger

Biologi

Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Finn studier
Marin- og ferskvannsbiologi

Du får bred kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter som ligger i fiskeri- og havbruksnæringen.

Finn studier