Biolog Lars Aage Gade-Sørensen jobber med å redusere elgpåkjørsler.

YrkesintervjuBiolog favoritt ikon

Min oppgave er å tale fiskene, dyrene og plantenes sak når en veitrasé skal legges, forklarer biolog Lars Aage Gade-Sørensen.

Lars Aage Gade-Sørensen
28 år
Biolog
Statens vegvesen, Tromsø
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Allerede som 11-åring visste jeg at jeg ville bli biolog. Jeg har alltid vært fascinert av naturen og det som lever i den. Det var kjempetøft å ha biologi på videregående. Etter det var jeg ikke i vil om hva jeg ville studere.

På skolen likte jeg også de andre realfagene, som matte, fysikk og kjemi. Det er en fordel, siden du må ha realfag for å komme inn på biologi på høgskole- og universitetsnivå.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

- I dag jobber jeg som overingeniør i Statens vegvesen. Oppgaven min er å sørge for at vi tar mest mulig miljøhensyn når vi planlegger veitraseer. Dette innebærer mange spennende oppgaver. Jeg drar blant annet på feltarbeid til områder der vi vurderer å legge ny vei. En veitrasé vil alltid sette preg på naturen og mangfoldet som lever der. På feltarbeid kartlegger jeg området ved å ta bilder av naturen og undersøke hvilke typer planter, fisk og dyr som bor der. Det er også viktig å sjekke om det som lever der er utrydningstruet.

Etter befaringen skriver jeg en rapport om funnene. Jeg skriver også en anbefaling om hvor traseen bør legges, ut ifra det som er best for plante- og dyrelivet på området.

img_1656.jpg

All rights reserved.

Videre jobber jeg med å legge til rette for at dyr, planter og fisker skal kunne fortsette å bo i området også etter at veien er bygget. Et eksempel på dette kan være å legge en elv i en slags tunnel under veien. Tunnelen er tilpasset slik at fisk kan vandre gjennom den og gyte i områdene over veien, slik de har pleid å gjøre.

En annen oppgave er å gjøre forebyggende arbeid. Et eksempel på dette er å kartlegge elgpåkjørsler. Jeg har vært med på å skrive en rapport om påkjørslene. Vi har blant annet funnet ut hvilke strekninger elgpåkjørslene oftest skjer, hva slags skader personer får av det, og når på døgnet de fleste ulykkene skjer. Målet er å finne ut hvordan vi kan unngå dyretragedier og personskader.

Akkurat nå har vi et prøveprosjekt om elgpåkjørsler. På noen av strekningene der det er flest elgpåkjørsler i Nord-Norge, har vi satt opp bokser med sensorer. Sensorene gjør at boksene begynner å lyse og lage høy sirene når en bil nærmer seg. Tanken er at dette skal skremme elgen bort fra veien, og dermed sikre at den ikke blir påkjørt. Dette er et veldig spennende prosjekt å være med på.

Hvilken utdanning og kvalifikasjon er nødvendig for å bli biolog?

- Mange universiteter og høgskoler tilbyr bachelorgrad i biologi. Det er veldig mange som velger å studere dette. Konkurransen om jobbene er stor, og derfor velger de fleste også å ta en master i biologi.

Jeg har tatt en bachelor i biologi ved Universitetet i Oslo. I løpet av studiet dro jeg et år på utveksling til Svalbard. Det vil jeg også anbefale andre biologistudenter å gjøre.

Etterpå tok jeg en master i biologi ved Universitetet i Tromsø. På mastergraden må du forske på et bestemt fagfelt og skrive masteroppgave. Jeg valgte å skrive om fettsyrer i spekk hos vågehval. Hvis jeg skal utbrodere mer om oppgaven min, tror jeg kanskje leserne faller av, men det var uansett veldig spennende å fordype seg i noe så detaljert og konkret.

Dersom du ønsker å bli biolog, bør du være glad i å være ute, og være komfortabel med å være i kontakt med dyr og fisk. Du må like å kombinere praktisk arbeid og teori, eksperimentere og være på feltarbeid. Som biolog bør du også være glad i matte og statistikk, fordi du jobber mye med tall.

Hva er det beste med yrket ditt?

- Det beste er helt klart å være på feltarbeid. Når det er et større område som skal kartlegges, bor jeg i telt i et par dager. Det hender også at jeg må dykke for å finne ut hva slags marine dyr og planter som bor i havet rundt der vi for eksempel ønsker å bygge bro. Det er veldig spennende.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

- Uavhengig av arbeidsplass, kan det være tungt å snakke for miljøet. Når vi står mellom ulike veitraseer, er det ofte hensynet til økonomi og andre praktiske ting som vinner framfor miljøet.

Ellers syns jeg at jeg sitter litt mye foran pc-en for å svare på eposter, telefoner, skrive rapporter og dokumentere funn. Jeg tipper at de aller fleste biologer hadde ønsket å være på jobb ute i naturen omtrent hele tiden.

Hvilke andre arbeidsområder og muligheter finnes innenfor ditt yrke?

- Som biolog kan du få jobb i private bedrifter som trenger ansatte med kunnskap om miljø og natur. Du kan også jobbe i staten, for eksempel i Miljødirektoratet, Miljødepartementet eller i Statens vegvesen. Ideelle organisasjoner som jobber for miljøet kan også ansette biologer.

Dersom du tar et år med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan du jobbe som lærer på videregående og ungdomsskole. En annen mulighet er å ta doktorgrad i biologi, men der vet jeg at det er kamp om plassene. 

img_1355.jpg

All rights reserved.

Hva kan du forvente av lønn i dette yrket?

- Lønnen varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, og ut ifra ansiennitet og antall år med studier. Som nyutdannet biolog med mastergrad i statlig bedrift, vil jeg tro at lønnen ligger på ca. 450 000 kr i året.  

Hvordan anser du sjansen for å få jobb innen dette yrket?

- Det er ganske mange som utdanner seg som biolog nå. Derfor er det litt vanskelig å få seg jobb, men jeg vil tro at de fleste får jobb til slutt. Mitt tips er å sikre seg gode karakterer og jobberfaring under studiene. For å øke sjansen for å få jobb, kan det være lurt at du skaffer deg en sommerjobb mens du er under utdanning.

Tekst: Silje Osland

    • Som biolog bør du også være glad i matte og statistikk.
    • Det hender at jeg må dykke for å finne ut hva slags marine dyr og planter som bor i havet rundt der vi for eksempel ønsker å bygge en bro.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser