Hvorfor valgte du dette yrket? 

– Jeg var tidlig interessert i natur og friluftsliv. I ungdomsårene ble jeg stadig mer opptatt av å forstå hvorfor noen arter trives ett sted, men ikke et annet. Sammenhenger, avhengigheter og samspill mellom arter, og mellom arter og miljø, var noe som fascinerte meg. Friluftsinteressen gjorde i tillegg at jeg valgte en utdanningsretning hvor jeg – i min unge naivitet – trodde jeg skulle tilbringe arbeidsdagen ute i naturen.

Image
En av hovedoppgavene til Øyvind er å utvikle it løsninger, slik at de kan vise kartdata som er relevant for økologien. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg jobber mest på kontor. I Artsdatabanken har vi mange møterom der vi jobber sammen, og hver vår kontorplass for egenarbeid. De fleste av oss sitter i kontorlandskap. Utsikten fra kontorlandskapet vårt er upåklagelig, store vinduer vendt ut mot Munkholmen og Trondheimsfjorden. Et teleskop er strategisk plassert like ved min pult.

Som prosjektleder jobber jeg med utvikling av standarder og IT-infrastruktur for økologisk relevante data, særlig kartdata. Dette er informasjon som enten skal samles inn, eller allerede er samlet inn. Det er mange ulike fagmiljøer som samler informasjon. De bruker ulike metoder som modellering, fjernmåling og feltkartlegging. Jeg samarbeider med engasjerte og kunnskapsrike fagpersoner med ulik bakgrunn. Biologer, geologer, hydrologer, økologer og teknologer, er alle yrkesgrupper jeg samarbeider med.

Samarbeid med folk i ulike fagretninger gjør at jeg har kontakt med mange spennene mennesker. Vi jobber sammen på mange ulike plattformer, fysiske og elektroniske møter, workshops, samhandling om dokumenter, samtaler og foredrag.

Normalt reiser jeg en del og da besøker jeg samarbeidspartnere, og deltar på møter og konferanser.

Noen ganger i året er jeg også ute. Da jobber jeg med andre om uttesting, kurs og opplæring i kartlegging av naturmangfold. Jeg besøker også partnere som driver innhenting av kunnskap i naturen. Naturhistorisk museum og Norges Geologiske Undersøkelser, er eksempel på institusjoner jeg samarbeider med.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– I Artsdatabanken jobber både IT-utviklere og biologer/økologer. De fleste av våre ansatte har mastergrad og mange har i tillegg en doktorgradJeg tok min mastergrad i økologi og naturforvaltning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hvem passer ikke yrket for?

– Yrket passer godt for deg som er interessert i natur, og samspillet mellom arter og miljø. Du bør være nysgjerrig, og innstilt på alltid å lære noe nytt. I Artsdatabanken jobber vi som har biologisk/økologisk utdanning sammen med IT-utviklere. En interesse for teknologi er derfor også viktig, i akkurat min jobb.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Å stadig lære noe nytt, og samtidig vite at jeg aldri vil være i stand til å forstå alt. Ved å jobbe med eksperter i ulike fag, får jeg stadig et lite innblikk i nye problemstillinger.

Artsdatabanken jobber ikke med forvaltning. Vi bidrar med deler av den kunnskapen som beslutningstagere trenger for å ta kloke avgjørelser. Nye måter å innhente, bearbeide og sammenstille data på, gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag. Å bidra med kunnskap gjør at det blir tatt flere gode flere beslutninger på naturens vegne.

Hva liker du minst ved yrket ditt?

– Akkurat nå kommer jeg ikke på noen ting.

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For deg som er en naturinteressert nysgjerrigper.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor dette yrket?

– Jeg har endt opp som kontorist, men mange med samme utdanning som meg jobber vesentlig mer ute. Enten i forskningsinstitusjoner, eller i konsulentfirmaer. Mange jobber også i offentlig forvaltning med natur- og arealforvaltning.

Hva kan man forvente i lønn?

– Det er ikke regulert en begynnerlønn, men som nyutdannet med mastergrad kan man forvente en lønn på ca. 500 000. Med årene får du høyere lønn, og dersom du ender opp med å ta en doktorgrad kan lønnen øke opp til ca. 750 000. Det finnes flere fagforeninger, selv er jeg organisert i Naturviterne.

Hvordan anser du sjansene til å få jobb?

– Mitt inntrykk er at det finnes en del jobber, i hvert fall om du er villig til å flytte litt på deg. I og med at du kan jobbe innen en ganske bred portefølje av oppgaver, kan mange forskjellige arbeidsgivere trenge en økolog.

Som i mange andre yrker hjelper det mye å ha fått litt erfaring fra arbeidsmarkedet – da blir du straks mer attraktiv.

Tekst:
Hege Enersen Bjerkelien