Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har vært interessert i natur og dyr hele livet, og i skolealder kom jeg i kontakt med fugleforeningen i Norge. Jeg ble med på å registrere fuglelivet og fikk stor interesse for hvordan fuglene lever og hva de driver med. Hvilke fugler som var truet, og hvorfor, var spørsmål jeg syntes var interessante. Så begynte jeg på en mastergrad i biologi og fortsatte videre med en doktorgrad . Nå er jeg førsteamanuensis og zoolog ved Universitetsmuseet i Bergen. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Dagene mine er ofte ulike, og varierer veldig mellom årstidene. I sommerhalvåret prøver jeg å være mye ute på feltarbeid. Et prosjekt ute i felten, kan være merking av fugler for å finne ut hvor de trekker hen. Til det bruker jeg små lysloggere som kan gi informasjon om hvor fuglene oppholder seg året rundt. For å gjøre det må jeg først finne og fange fuglene for å merke de. Ett år senere finner jeg forhåpentligvis de samme fuglene som har returnert slik at loggeren kan hentes inn igjen. I vinterhalvåret er jeg mindre ut i felten, og skriver rapporter og analyserer data. Å formidle forskningen jeg gjør, er en del av jobben. I tillegg veileder og underviser jeg også studenter med ulike prosjekt her på universitetet. 

De siste årene har det vært mye jobb med det nye naturhistoriske museet her i Bergen. Jeg er fagansvarlig for utstillingene på museet, og har hatt hovedansvaret for utstillinger om bl.a. fugler og pattedyr. Da var det mye jobb med å planlegge innhold og anskaffelser av objekter som skulle stilles ut. Nå som museet er åpnet, har jeg et ansvar for å ta vare på en del av dyresamlingene til museet. Dette er materiale som brukes i forskning, og jeg samler inn nytt materiale og passer på at ting er registrert og dokumentert. Noen ganger får vi forespørsel fra andre som vil bruke materialet vårt i forskningsprosjekter. Da hender det jeg må ta fram materiale og sende det, eller måle og ta prøver av dyr i samlingene. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Man må være utdannet zoolog, og gjerne ha en mastergrad innen zoologi. For å jobbe som forsker, må man også ha en doktorgrad

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Man må ha en viss interesse for teoretiske studier, men ellers er zoologi såpass variert med muligheter for å jobbe både inne og ute, at det passer for de fleste. 

Hva liker du best med dette yrket?

– Det jeg liker aller best, er friheten jeg har til å bestemme egne forskningsprosjekt der jeg kan være ute å se på fugler. En del av jobben er jo å skaffe kunnskap som vi kan bruke for å ta vare på fuglene, som er en veldig fin ting. Kombinasjonen mellom formidling og forskningsaktivitet er også noe jeg liker veldig godt. 

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– I forbindelse med store prosjekter, som åpningen av det nye museet, er det mye som skal på plass på kort tid og da er arbeidspresset ekstra stort. En annen ting er at man oppdager fort som forsker at man ikke får like mye tid til å være ute i felten som man skulle ønske. 

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Skal man bli zoolog, må man har en interesse for dyr og natur. Det er også en fordel å være nysgjerrig, og stille seg spørsmål om hvorfor naturen er slik den er. Det er forresten mange ulike interesser som kan gjøre zoologi til et interessant yrke. Er man sportsfisker for eksempel, vil man kanskje studere fiskearter. Samler man på sommerfugler vil man gjerne satse på entomologi (lære om insekter). 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er veldig mye forskjellig man kan gjøre som utdannet zoolog. Mange jobber innen ulike organisasjoner, med forvaltning og saksbehandling i det offentlige, som fagkonsulent, eller lærer. Andre muligheter er å jobbe med forskning, eller som vitenskapsjournalist. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det kommer helt an på hvilken grad man har og hvilket arbeidsområde man jobber i, men jeg kan tenke meg et sted rundt 500.000 kroner.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Å få jobb som «ren» zoolog er ikke veldig lett. Det er hard konkurranse, særlig i forskningsbransjen. Likevel finnes det veldig mange zoologer som jobber i andre yrker der de bruker zoologkunnskapen sin aktivt i jobben. Det har blitt større behov for folk med denne kunnskapen de siste tiårene. Kunnskapen om dyr, planter og miljøet trengs både i skolen og politikken, og ikke minst i naturforvaltningen.