Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

20. september 2022.

Om studiet

Behandle pasienter ut i fra et helhetsperspektiv, hvor kropp og psyke er et samspill

Bredt behandlingstilbud

Som osteopat er du genuint interessert i individet, og dets omgivelser. Basert på forståelse av sammenhengene i kroppen og dybdekunnskap om anatomi, biomekanikk, nevrologi og sykdomslære behandler du gjerne pasienter med smerter i rygg, nakke, skulder og bekken. I tillegg kommer pasienter med ulike former for hodepine, idrettsskader eller svangerskapsrelaterte plager. Grunnleggende for osteopaten er en genuin interesse for mennesket, en evne til å lytte og et ønske om å hjelpe.

Osteopatiens grunnprinsipp

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling. Man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner, hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse. Det handler om å finne sammenhengen mellom ubehaget, kroppen og pasientens hverdag for å optimalisere behandlingsstrategien. Osteopaten jobber deretter for å muliggjøre endringer hos pasienten gjennom manuell behandling og veiledning med mål om å bli kvitt mindre symptomer og få en bedre hverdag.

Eneste høyskoleutdanning innen osteopati

Kristiania tilbyr landets eneste høyskoleutdanning innen osteopati. Bachelorgraden gir deg grunnleggende kunnskap og ferdigheter til å undersøke pasienter, planlegge behandling, samt gjennomføre den med forskjellige manuelle teknikker under veiledning. Etter endt bachelorgrad kan du søke på videreutdanning i osteopati.

Videreutdanning

Med den ettårige videreutdanningen kan du bli diplomert osteopati og få kompetansen til å selvstendig undersøke og behandle pasienter. Du kan med denne utdanningen bli medlem i Norsk Osteopat Forbund.

Undervisningsopplegg

Undervisningen består av en rekke varierte og pedagogiske læringsformer i moderne undervisningslokaler. Vi har blant annet egne øvingsrom med behandlingsbenker der du får praktisk trening sammen med dine medstudenter.

Teori og praksis på studentklinikk

Direkte kontakt med pasienter i undervisningen står sentralt, siden de fleste uteksaminerte studenter jobber ved egne klinikker. I løpet av studietiden vil du derfor behandle pasienter på vår Studentklinikk under kyndig veiledning.

Studentklinikken drives som en ordinær klinikk, slik at den erfaringen du får med deg her, er svært yrkesrelevant.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Bachelorstudenter på Bachelor i osteopati må også levere politiattest. Dette fås på ditt lokale politikammer.

Opptaksinformasjon

Dersom du har studert helsefag tidligere kan du søke opptak direkte til andre året på Bachelor i osteopati. Opptaket forutsetter at det er ledige studieplasser. Dersom det er flere søkere enn ledige studieplasser vil kvalifiserte søkere bli rangert på grunnlag av karakterer fra høyere utdanning.

OBS! Det er kun ett fåtall ledige studieplasser på andre året i Bachelor i osteopati, og søknadsbehandlingen vil først skje i juli.

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt fullført utdannelse innen eksempelvis:

  • Sykepleie
  • Ergoterapi
  • Fysioterapi
  • Lege
  • Årsenheten i grunnmedisin
  • Andre bachelorgrader innen helse ved Høyskolen Kristiania

Læringsutbytte

Du vil lære anatomi og fysiologi, som er nødvendig for å kunne gjennomføre osteopatiske undersøkelsesprosedyrer og behandlingsteknikker og klinisk praksis der direkte kontakt med pasienter står sentralt. Målet er at du skal kunne håndtere en rekke kliniske diagnoser, tilstander og syndromer og planlegge behandlingsstrategier for å bedre pasientens helse.

I ditt tredje studieår får du opplæring på vår egen studentklinikk og bygger bro mellom teori og praksis. Under veiledning og i takt med utvikling av egne ferdigheter får du gradvis mer ansvar for håndtering av pasienter. Slik blir du best mulig forberedt på en hverdag som klinisk osteopat.

Videre studier

Bachelor i osteopati er et treårig studium som totalt gir 180 studiepoeng. Denne bacheloren gir rett til å gå på den ettårige videreutdanningen som er nødvendig for medlemskap i Norsk Osteopat Forbund (NOF) og for å fullføre diplomoppgave (D.O.), som kreves for å kunne titulere seg osteopat D.O. MNOF.

Med en Bachelor i osteopati kan man også søke seg inn på annen høyere utdanning innen for eksempel helseledelse.

Karrieremuligheter

Bachelor i osteopati er et treårig studium som totalt gir 180 studiepoeng. Denne bacheloren gir deg kunnskap innen helsefag som gjør at man kan jobbe i ulike private eller offentlige bedrifter innen helse, eksempelvis med tilrettelegging av hjelpemidler eller salg av helse/medisinske produkter.

Majoriteten av studentene ønsker å gå inn i en karriere som osteopat, og med Bachelor i Osteopati kan man søke på den ettårige videreutdanningen som er nødvendig for medlemskap i Norsk Osteopat Forbund (NOF) og for å fullføre diplomoppgave (D.O), som kreves for å kunne titulere seg som Osteopat D.O. MNOF.

Med en bachelor i osteopati kan man også søke seg inn på annen høyere utdanning innen for eksempel helseledelse og helseforskning.

Utveksling

Ved dette studiet har du muligheten til å søke om 4-5 ukers utveksling/“clinical work” ved University College of Osteopathy, London, i juli-august, før 5. semester.

Kvalifikasjon/tittel

Osteopat

Alle utdanninger innen