Hvorfor valgte du dette yrket?

– Far og bestefar var sjømenn og jeg har alltid vært fascinert av hav og eksotiske havner. Å ta en nautisk utdanning var helt naturlig. Allerede som 15-åring hadde jeg valgt yrkesvei. Jeg har seilt verden rundt, både på cruiseskip og som kaptein på seismiske skip. Oljekrisen med oppsigelse ga en gylden mulighet til å få et mer familievennlig liv. Jeg fikk en helt spesiell jobb som kaptein på fergen til fengselsøya Bastøy i Oslofjorden. Besetningen ombord er to innsatte som får fartstid som lettmatroser og meg som både er kaptein og omsorgsarbeider. Vi har 22 overganger per dag. Jobben min er en god blanding av sjømannskap og kriminalomsorg, og er en kapteinstilling med mye attåt.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– I og med at jeg i dag er kaptein i Kriminalomsorgen, som er en spesiell stilling, vil jeg også fortelle om min tidligere stilling på et seismisk skip. Det jobbene har felles er det overordnede ansvaret om bord på skipet. Jeg starter med å fortelle om min nåværende jobb på MF Vederøy. Det er en passasjer- og bilferge som kan ta inntil 70 passasjerer og 30 tonn dekkslast. Fergen blir også kalt døren til fengelsøya Bastøy. Min jobb er å føre fartøyet i all slags vær fram og tilbake. Årlig frakter vi cirka 30 000 passasjerer og alt som trengs for å drive samfunnet ute på Bastøy. Jeg jobber turnus, ett døgn av gangen. Vi har lange dager med mange avganger. Arbeidsdagen dreier seg om frakt av varer, ansatte, innsatte og teknisk personell. Bastøy er Norges største lavsikkerhetsfengsel på en øy, og alt samfunnet trenger av varer blir fraktet på fergen. Ute på øya er det blant annet gårds- og skogsdrift. Kollegene mine, to lettmatroser, er innsatte på Bastøy. I løpet av et døgn har vi mange gode samtaler. Alt fra spøk til utfordrende og dype samtaler. Nettopp det å være lytter og samtalepartner og gi motivasjon og veiledning om det å på sikt bli «en god nabo» er en viktig del av min kapteinsjobb.  

En nyutdannet person ville normalt ikke blitt vurdert til min type stilling fordi den krever livserfaring. Derfor velger jeg også å fortelle litt om hvordan det var å være kaptein på et seismisk skip. Det undersøker havbunnen for å vurdere om det finnes olje eller gass. Jeg var kaptein på et slikt fartøy i tolv år med et mannskap på cirka 45 personer. Som kaptein har du hovedansvaret for driften av fartøyet. Det innebærer den tekniske driften, sikkerhet, personalansvar, oppfølging av myndigheter, lover og regler, og at alle sertifikater er gyldige. I tillegg er det administrative ansvaret stort. Det innbefatter også økonomi og regnskap.

En stillingsbeskrivelse til en kaptein kan virke skremmende fordi den er veldig omfattende. Men kapteinen delegerer nedover i hierarkiet. På et seismisk fartøy er kapteinen bindeleddet mellom de som driver med seismiske data, generell drift og oppgavene til de maritimt ansatte. Det er fire år siden jeg ble permittert og etterhvert fikk jobb på  MF Vederøy. Jeg har fantastiske minner fra blant annet Afrika, Falklandsøyene, Nordsjøen, Asia og Mexicogulfen. Seismiske undersøkelser er en væravhengig operasjon og vanligvis langt fra land. Vanlig turnus er seks uker på og seks uker av.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg ble utdannet på det som i dag heter teknisk fagskole. Først gikk jeg et grunnkurs for å finne ut om det var det riktige yrket for meg. Etter det året dro jeg til sjøs som dekksgutt som 17-åring. Jeg tok en fireårig utdanning for å få det teoretiske grunnlaget for å kunne bli kaptein. År nummer to var en maskinlinje. Det har vært veldig vesentlig for å ha innsikt i maskinen og samarbeidet med maskinrommet. Jeg har jobbet gradene opp til stilling som kaptein. Med  opphold til skole og militærtjeneste tok det meg totalt 20 år bli kaptein. 

I dag er utdanningen et seksårig løp. To år på skole, to år til sjøs som lærling og to år på skole. Det er krav til fartstid for å løse sertifikater og som et eksempel er 12 måneders fartstid kravet for å løse laveste styrmannssertifikat. En sjømann må jobbe seg opp i gradene og ta de nødvendige sertifikater. Det er ingen selvfølge å bli kaptein selv om man har sertifikatet. Det er kun et bevis på nok erfaring. Det er opp til rederiet å vurdere når du er klar. Veldig mange blir aldri kaptein. Det er ditt ansvar å tilegne deg kunnskap til å kunne gå opp til neste nivå.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Alle må gjennom en helseattest for sjømenn. Hvert andre år det helsesjekk av en sjømannslege. Du må ikke ha problemer med fargesyn, hørsel og ingen fysiske utfordringer.

Image
Lisens
1

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg elsker variasjon og liker å ha ansvar. På tross av at hver dag tilsynelatende er lik, så skjer det mye. Det er gøy å kjøre båt. Jeg er glad i turnusjobbing og at jeg har helt fri i fritiden. Hadde jeg kunnet valgt om igjen ville jeg valgt akkurat det samme.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på regelverket og sette det ut i praksis. Det er en utfordrende administrativ jobb å være kaptein. Bortsett fra den utfordringen så har det vært all tiden vekk fra familien. Jeg har hatt småbarn i hele min yrkeskarriere og den som skal velge dette yrket må ha det i bakhodet. Det har vært tøft for dem. Da jeg begynte var jeg seks måneder til sjøs.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Nesten alle blir kurert for sjøsyke, men for å bli en god kaptein må du være fleksibel, beslutningsdyktig og takle mye stress over lengre perioder. Du er øverste sjef med ansvar for mannskap og fartøy. På min fars tid kunne en kaptein ta beslutninger uten å snakke med noen.  I dag er det mer demokratisk. En flink kaptein lytter til besetningen.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– De aller fleste kapteiner er til sjøs. Den mest åpenbare muligheten hvis du ikke lenger er til sjøs, er å jobbe på kontor i rederiet, ofte som inspektør eller HMS-ansvarlig. Du kan også velge å bli los eller trafikkleder på en trafikksentral eller ha ulike roller i havnevesenet.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen varierer ekstremt avhengig av fartøyet. Grovt sett vil jeg si fra 700 000 til en million. Kapteiner på ferger ligger i nederste del av skalaen.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Markedet svinger. Selv mistet jeg jobben på grunn av oljekrisen, men fikk ny jobb. Jo mer erfaring og utdanning du har, jo sterkere stiller du. For å være attraktiv er det viktig å fullføre utdanningen. Det er ofte usikre tider og i seismikk svinger det voldsomt. Min konklusjon er at jobbutsiktene for de hardt arbeidende er gode, men forvent svingninger i markedet.