Hvorfor valgte du å bli kaptein? 

– Jeg har alltid vært interessert i båter, havet og det maritime livet. Jeg har vokst opp på kysten, og det var naturlig å velge et yrke på sjøen. Jeg startet som fisker, og har steget i gradene ved å få nye utfordringer og oppgaver etter hvert.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg jobber på et konstruksjonsfartøy som heter Normand Cutter. Vi utfører forskjellige jobber, og for hvert oppdrag har vi klienter, altså kunder om bord. Vi er 26 mannskap fra rederiet vårt på båten, og det varierer hvor mange klienter vi har. Akkurat nå har vi 45 klienter om bord, og vi jobber med å legge en kraftlinje i en vindmøllepark utenfor Frankrike.

Dagen starter alltid med et morgenmøte, der vi går gjennom hva som er gjort i løpet av natten, hvor langt i prosjektet vi har kommet, og om det er nye ting som skal skje i løpet av dagen. Vi diskuterer utfordringer og har en gjennomgang med de ulike avdelingene om bord. Hvis noen har spørsmål rundt sikkerheten så snakker om det. Som kaptein har jeg ansvar for sikkerheten til alle om bord på skipet, i tillegg har jeg ansvar for båten, lasten og utstyret. Vi skal forholde oss til det maritime regelverket, samt lover og regler fra myndighetene der vi jobber.

Vi har mange ulike oppdrag, noe som betyr at jeg får se og oppleve mye. Vi har vært flere steder i Middelhavet, i England, Skottland, Østersjøen, og nå er vi i Frankrike. 

Hva kreves for å kunne jobbe som kaptein? 

– Det er mange veier frem til en jobb som kaptein. Du kan gå yrkesfag, være matroslærling og få fagbrev før du går videre på skole. Jeg kom inn på styrmannsskole, altså toåring fagskole, fordi jeg hadde lang nok fartstid fra havgående fiskeflåte. Noen tar bachelor i nautikk, og det gjør nok at du stiller litt sterkere med tanke på å kunne få andre typer jobber på land. 

For å bli kaptein stiger du i gradene etter at du har tatt utdanning. Du starter som styrmann, og så kan du bli overstyrmann. Til slutt kan du ha gjort deg fortjent til å bli kaptein. Du velger egentlig ikke å bli kaptein, det er noe du gjør deg fortjent til, og det er en tillitserklæring. For å jobbe som kaptein må du bestå en helsesjekk hvert andre år. Det krever at du er i god form, og har godt fargesyn og hørsel, blant annet.

Hvem passer dette yrket for, og hvem passer det ikke for? 

– Hvis du vil jobbe som kaptein må du må være flink til å jobbe med mennesker, og få dem til å yte sitt beste. Det må være et godt samarbeid mellom alle om bord for å sikre effektiv og trygg drift. Det er mennesker med ulik bakgrunn på båten, og jobben som kaptein innebærer å få dem til å samarbeide på en god måte. Du må takle stress, og være litt tålmodig og fleksibel. Turnusen på båt kan variere, nå er vi fem uker på jobb før vi har fem uker fri. Mannskapet bor tett på hverandre om bord, og da er det er viktig å ta hensyn og bidra positivt.

Som kaptein må du tåle å ha ansvar, det er en rolle du vokser inn i når du stiger i gradene. 

Hva liker du best med å være kaptein? 

– Noe av det beste med jobben er å gå inn til nye havner, og se nye plasser i verden. Jeg møter hele tiden nye folk, og noen holder jeg kontakten med videre. Vi opplever ulike kulturer og land, og jo mer jeg har vært rundt omkring, jo mer ser jeg hvor heldige vi er i Norge. Du skal ikke langt før sikkerhetsnettet i samfunnet er et helt annet.

Det er også veldig spennende at vi er med på å ta i bruk ny teknologi. Det er mange avanserte systemer som blir utviklet, og mange spennende prosjekter vi jobber med.

Hva liker du minst?

– Det er hvis det folk om bord som ikke drar i samme retning. Det kan være utfordrende, men det er heldigvis langt mellom disse. Det kan også være en utfordring å balansere hensynet til de hjemme og jobb, siden vi er borte lenge om gangen. Det er alltid litt å ta igjen når en er hjemme. 

Image
Lisens
1

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Det er et hav av muligheter. Du kan jobbe offshore som meg, eller på containerfartøy, fiskebåt, innen oppdrett, og med å frakte passasjerer for å nevne noe. Det er også stillinger i rederi en kan søke på hvis en heller vil jobbe på land. Du kan jobbe i Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, eller i private selskaper. Maritim kompetanse er ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Hva kan man forvente i lønn som kaptein?

– Det kommer an på hvor du jobber, men en kaptein tjener gjerne fra rundt 900 000 kroner i året, og oppover.

Hvordan er sjansene for å få jobb som kaptein?

– Du må jobbe deg oppover, og gjøre deg fortjent til en slik jobb. Hvis du er strukturert og jobber hardt så finnes det muligheter.

Tekst:
Elin Tollevik Garvik