Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg er en omsorgsperson som liker å hjelpe andre. Derfor begynte jeg å jobbe som hjelpepleier da jeg var 18 år. Der jobbet jeg i mange år på ei avdeling med nyopererte kreftpasienter som satte stor pris på omsorgen og hjelpen de fikk. Dette inspirerte meg til å ta sykepleierutdanningen i voksen alder. 

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som intensivsykepleier har du kontinuerlig overvåkning av pasienten. Du forlater ikke rommet som han eller hun ligger i, uten at det er andre som passer på. Du jobber med høyteknologisk og avansert medisinsk utstyr. Dagen består i overvåking og pleie for å opprettholde livsviktige funksjoner som respirasjon og sirkulasjon.

Jobben innebærer mye administrering av medikamenter. Jeg har et selvstendig ansvar for pasienten med fokus på behandlende, forebyggende, lindrende og rehabiliterende tiltak. Dessuten er det en del tverrfaglig samarbeid med leger fra forskjellige fagområder, fysioterapeuter og en god del ivaretakelse av pårørende.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det kreves en bachelor i sykepleie på tre år, minimum to års erfaring som sykepleier og tre semester med fulltidsstudie som intensivsykepleier. Under sykepleierutdanningen har vi praksis både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Siden jeg hadde mange års praksis som hjelpepleier kom jeg raskt videre og fikk jobb på intensiv- og oppvåkningsenheten. Der er det nyopererte pasienter, de som kommer inn etter ulykker og traumer, samt akutt og kritisk syke.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må kunne jobbe døgnet rundt, da det er tredelt turnus og man må jobbe både helg og i høytider. Du må også ha bra fysisk og psykisk helse, like å samarbeide med andre mennesker og kommunisere godt. Det er også veldig viktig at du tåler stress.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker veldig godt at jeg får gjøre en forskjell ved å trøste og ivareta de fortvilte og redde pårørende. Det er givende å behandle og få akutt syke mennesker bedre, slik at de kan leve videre. I tillegg er det godt å lindre og å gi en verdig omsorg ved livets slutt.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Når det er mye stress, og at det er tungt fysisk.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– For å jobbe som intensivsykepleier må du like å jobbe under press og takle krevende situasjoner. Du må ha god faglig innsikt og kunne formidle på en klar og effektiv måte. Dette er noe du blir bedre og flinkere til etter hvert som du får erfaring. Samarbeid med andre og kommunikasjonsevne er viktig!

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som sykepleier har en mange muligheter. Om en tar videreutdanning så kan en jobbe innen administrasjon, offshore, helse, HMS, som psykiatrisk sykepleier, barnesykepleier, operasjonssykepleier, anestesisykepleier og kreftsykepleier. Mulighetene er mange!

Som intensivsykepleier kan en jobbe i akuttmottak, ambulanse, poliklinikker, på plattform, båt eller med undervisning. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Rundt 550 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er stort behov for sykepleiere og intensivsykepleiere både i dag og i fremtiden. Så sjansen for jobb er svært god!