Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg valgte dette yrket fordi jeg hadde jobbet som sykepleier på sengepost i fem-seks år. Jeg ønsket utvikling og å lære nye ting, så da bestemte jeg meg for å ta en videreutdanning. Jeg visste ikke om jeg skulle velge anestesi- eller intensivsykepleiestudiet, men jeg ble anbefalt intensivstudiet av en venn, så da gikk jeg for det.

Image
Intensivsykepleier Christina Dahlgård Andersen viser frem en maskin hun ofte bruker.
Lenke
Privat
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det er vanskelig, ingen dag er lik. Vi møtes på morgenen og da får vi informasjon om hvilken pasienter vi har i dag, deres problematikk og hvilket rom de ligger på. Så får man rapporter og oppdateringer fra de som har jobbet med pasienten tidligere. Hva man gjør med pasienten avhenger av hva som er galt, og hvor ustabil eller stabil de er.

På barneintensiven er det barn med ulike problemer, ofte svikt i ett eller flere organer. Noen trenger kirurgi. Det kan også være barn som har blitt akutt syke i forbindelse med kroniske sykdommer som de har, for eksempel diabetes type 1 eller epilepsi. De kan også ha vært i drukningsulykker eller skadet seg. Det kan være barn fra sengepost, som det har gått bra med frem til nå, men som blir akutt syke. Da kan de trenge krevende behandling.

Traumer går til Ullevål sykehus, men de har ofte ikke plass, så da tar vi dem. Vi får særlig mye drukningsulykker. Det er tøft å se, men heldigvis jobber jeg med et godt spenn av mennesker som har vært her i mange år og som er rådyktige på jobben sin.

Før en pasient kommer får vi en oppdatering med relevant informasjon om pasientens sykdomshistorie og hva som har skjedd. Denne informasjonen bestemmer hvordan vi forbereder oss. Vi finner frem relevante medisiner og utstyr som pasienten kan trenge. Hvis vi tror det blir aktuelt kan vi for eksempel ta frem utstyr for å inkubere pasienten, altså å sette rør i halsen deres slik at de får puste. Vi prøver å ha så mye som mulig klart for pasienten, slik at behandlingen går raskt og smidig, samtidig skal vi ikke overdrive forberedelsene, fordi da mister vi både tid og ressurser. 

Som intensivsykepleier tar vi ofte blodprøver og målinger på pasienter, som temperatur, blodtrykk og respirasjonsfrekvens. Legen eller kirurgen analyserer resultatene. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Du må ha bachelorgrad som sykepleier, og å så ta en videreutdanning på ett og et halvt år som intensivsykepleier. Videreutdanning består av både praksis og skolegang. Jeg har tatt min utdanning i Danmark. Man kan også ta en mastergrad innen intensivsykepleie, da stiger årslønnen.

Hvem passer ikke dette yrket for? 

– Man må kunne tåle stress, å ha flere baller i luften og at ting endrer seg fort. Når det er sagt tror jeg veldig mange ulike mennesker kunne passet til å være intensivsykepleier. Mange sier at hvis man ønsker å bli gammel innen sykepleieryrket, så kan man videreutdanne seg innen intensivsykepleie. Grunnen til det er at du har tilgang på veldig mange ressurser, særlig leger. Det blir et veldig trygt miljø. På den måten tror jeg at denne jobben kan passe til veldig mange. 

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Det er vel at det er så variert. Man vet ikke hva som skjer, ting kan utvikle seg så fort, så man må hele tiden være våken. Man blir aldri ferdigutlært som intensivsykepleier.

Hva liker du minst med yrket ditt? 

– Det jeg liker minst er når ting ikke går som de skal, og at man ikke når i mål eller at pasienter ikke blir friske. Å miste en pasient er det absolutt vanskeligste.

Image
Intensivsykepleier Christina Dahlgård Andersen gir medisin til en pasient.
Lenke
Privat
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Dette kan være en krevende jobb, da den er veldig medisinteknisk. Det er mye man lærer på skolen, og det er mye man lærer på sykehuset. Man skal ha en interesse for akutt og kritisk dårlige pasienter. Mange sier at vi driver med ekstremsport, fordi mange av de tingene vi gjør er veldig voldsomme, men de er ofte nødvendige. Noen ganger går det bra, men ofte går det heller ikke så bra. Når man har svikt i flere organer, så kan det gå galt. Som intensivsykepleier må man vite at dette er et alvorlig yrke, samtidig er det veldig spennende og utrolig givende.

Som menneske bør man være rolig, sindig og systematisk. Når det er sagt, er dette noe man lærer seg. Jeg er selv ikke så systematisk, men det har jeg lært meg å bli gjennom jobben. Det finnes mange ulike personligheter innen intensivsykepleie. Viktigst av alt må man ha lyst til å hjelpe mennesker og å jobbe som sykepleier. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Hvis du er sykepleier kan du videreutdanne deg som helsesykepleier, operasjonsykepleier, barnesykepleier, kreftsykepleier, kirurgisk sykepleier og mer. Man kan også bli jordmor og lege. Mange sykepleiere ender opp med å jobbe for medisinprodusenter eller for bedrifter som lager medisin-teknisk utstyr. Da kan du være konsulent eller selger. Her er det nok gunstig lønn og arbeidstider. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Jeg tror minstelønnen er på 500 000 kroner i året. Man bør ikke ha denne jobben for lønnen, men jeg tjener mer som intensivsykepleier enn vanlig sykepleier, da vi får bedre tillegg. 

Hvordan ser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Det er ikke vanskelig å få jobb som intensivsykepleier i det hele tatt! Dersom du ønsker å bli intensivsykepleier kan du sikre deg jobb før eller under studiene ved å binde deg til et arbeidssted i for eksempel to år. 

Tekst:
Jonina Reynisdottir
Man må kunne tåle stress, å ha flere baller i luften og at ting endrer seg fort. Når det er sagt tror jeg veldig mange ulike mennesker kunne passet til å være intensivsykepleier.
Man vet ikke hva som skjer, ting kan utvikle seg så fort, så man må hele tiden være våken. Man blir aldri ferdigutlært som intensivsykepleier.