Hvorfor valgte du dette yrket?

– Etter videregående gikk jeg et år på folkehøgskole, og jeg trodde det året skulle gi meg god tid til å finne ut av hva jeg ville studere. Men året gikk fort, og plutselig var søknadsfristen til studier der. Jeg er ikke av typen som «alltid har visst hva jeg vil bli», så da tenkte jeg tilbake til videregående og hvilke fag jeg likte best. Natur, friluftsliv og miljø noe jeg alltid har likt og vært interessert i, derfor ville jeg studere noe i den retningen. Valget falt da på bachelorstudiet som het «Geologi, geofysikk og geovitenskap».

Jeg så egentlig ikke for meg noen konkret jobb da jeg begynte på studiene, men etter tre år på bachelor startet jeg på mastergraden min i «Miljøgeologi og naturkatastrofer». Hovedveilederen min på masteroppgaven jobbet i NVE, og det var slik jeg hørte om de. Siden da tenkte jeg at det ville vært utrolig kjekt å jobbe der, og da jeg fikk tilbud om jobben var valget enkelt.

Sammen med kollegaene sine i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sørger Anna for at samfunnet vårt skal være bedre rustet til å håndtere hendelser som flom, ras og skredfarer. Det er nemlig de som har ansvaret for forvaltningen av vassdragene og energiressursene i landet.

Image
Lisens
1

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

– Jeg har vært med på flere prosjekter der jeg har hatt mange ulike oppgaver, som å analysere og strukturere store datamengder, skrive rapporter og programmere litt. I tillegg har jeg holdt presentasjoner, og er med på kurs og møter der jeg sammen med kollegaene mine kan diskutere eller oppdatere hverandre på prosjektet. Størstedelen av jobben min i nåværende prosjekt foregår på kontoret, men iblant får jeg være med ut i feltet for å gjøre ulike målinger. Det syns jeg er veldig kjekt. Det er helt klart med på å gjøre en ellers rutinepreget hverdag mer variert!

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å jobbe i Hydrologisk avdeling i NVE bør du ha en utdannelse innenfor naturfag, slik som geologi eller hydrologi. Man jobber ofte tett med kollegaer i prosjekter, så det er viktig å kunne samarbeide godt med andre. I tillegg, dersom man skal være med i felt slik som meg, bør man ha en god fysisk form for å ferdes i terrenget. Jeg håndterer ofte store mengder informasjon og data, så det er fordelaktig å være strukturert, systematisk og detaljorientert.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker at det er et faglig sterkt miljø der jeg lærer mye av andre. I tillegg liker jeg svært godt kombinasjonen med kontor- og feltarbeid. NVE er nasjonalt ansvarlig institusjon for hydrologien i Norge, og det er stas å få være en del av dette miljøet.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– En liten hake er at det er vanskelig å få seg fast jobb. Hver gang en midlertidig kontrakt nærmer seg slutten, er jeg like spent på om jeg får forlenget kontrakten eller ikke. Det hadde vært deilig å vite litt lengre frem enn seks måneder, men det pleier som regel å ordne seg.

Image
Lisens
1

 

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør være glad og interessert i natur eller hydrologifaglige ting. Det er også en fordel å være sosial og like å jobbe med andre mennesker, da det er mye samarbeid. Men vi er en stor avdeling med mange underseksjoner, så jeg tror det er noe for enhver smak.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket ditt?

– Som hydrolog kan du jobbe innenfor kraftbransjen, eller i konsulentselskaper. En del kommuner har også hydrologer. Man kan også bruke utdanningen til å undervise på skole og universitet, eller drive med videre forskning. Bistandsarbeid er også en mulighet, der man kan for eksempel jobbe med vannforsyninger eller bistå med flomkunnskap i u-land. 

Image
Lisens
1

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen til en hydrolog varierer en del, avhengig av om du jobber kommunalt, statlig eller privat. Hos NVE kan man forvente en startlønn på rundt 460.000 kr som nyutdannet. Lønn avhenger av hvilke kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver og hvor mye ansvar man har.

Hvordan anser du sjansene for å få seg jobb innen dette yrket?

– Jeg håper og tror at det vil bli enklere å få seg jobb innenfor dette yrket. Det blir bare mer vann og vær, så hydrologer er det bruk for!

 

– Det blir bare mer vann og vær, så hydrologer er det bruk for!
– Jeg håndterer ofte store mengder informasjon og data, så det er fordelaktig å være strukturert, systematisk og detaljorientert.